Melding Wet verplichte ggz

  • Als mensen met een psychiatrische aandoening een gevaar vormen voor zichzelf of anderen is er hulp nodig.
  • Als iemand geen hulp wil, kan er verplichte geestelijke gezondheidszorg worden ingezet.
  • Maakt u zich zorgen over iemand in uw omgeving? En denkt u dat deze persoon dringend verplichte ggz-hulp nodig heeft?
  • Dan kunt u vanaf 1 januari 2020 bij ons een melding doen in het kader van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz).
  • Als het inderdaad gaat om een melding over iemand in het kader van de Wvggz, starten we een verkennend onderzoek.