Melding Wet verplichte ggz

  • Als mensen met een psychiatrische aandoening een gevaar vormen voor zichzelf of anderen is er hulp nodig.
  • Als iemand geen hulp wil, kan er verplichte geestelijke gezondheidszorg worden ingezet.
  • Maakt u zich zorgen over iemand in uw omgeving? En denkt u dat deze persoon dringend verplichte ggz-hulp nodig heeft?
  • Dan kunt u vanaf 1 januari 2020 bij ons een melding doen in het kader van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz).
  • Als het inderdaad gaat om een melding over iemand in het kader van de Wvggz, starten we een verkennend onderzoek.

  • Dreigt er acuut gevaar? Dan neemt u direct contact op met 112.
  • Dreigt er geen acuut gevaar, maar denkt u wel dat een persoon dringend ggz-hulp nodig heeft, kunt u telefonisch een melding doen via het telefoonnummer 140318.

Na uw melding bekijken wij of het gaat om een melding in het kader van de Wvggz. Als dat zo is, doen we een verkennend onderzoek. Als uit dat onderzoek blijkt dat verplichte zorg nodig is, dan vragen wij aan de officier van justitie een zorgmachtiging bij de rechter aan te vragen. De rechter beslist uiteindelijk of verplichte zorg wordt ingezet.

Verplichte zorg is zeer ingrijpend. Het wordt alleen ingezet als het echt niet anders kan. Verplichte zorg wil niet zeggen dat iemand altijd wordt opgenomen. Het kan ook zijn dat zorg thuis wordt ingezet.