Persoonsgebonden budget

 • Krijgt u een hulpmiddel of ondersteuning uit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)? Zoals bijvoorbeeld thuisondersteuning of een rolstoel?
 • Dan kunt u kiezen hoe u die wilt ontvangen: als zorg in natura of met een persoonsgebonden budget.
 • Bij zorg in natura regelen wij het voor u (contact zorgaanbieder, betaling en administratie). U kunt kiezen uit een ruim aanbod van zorgaanbieders waar wij een contract mee hebben gesloten.
 • Bij het persoonsgebonden budget heeft u meer vrijheid, maar regelt u ook veel zelf (contact zorgaanbieder, overeenkomst en administratie).
 • Vraag een folder aan over zorg in natura of persoongebonden budget.

Bij zorg in natura krijgt u ondersteuning via een zorgaanbieder (of leverancier) waarmee de gemeente Ede afspraken heeft gemaakt. Wij geven de zorgaanbieder de opdracht en betalen de rekening. De zorgaanbieder neemt wel contact met u op om afspraken te maken over de ondersteuning of om samen een passend hulpmiddel uit te zoeken.

Voordelen

 • U hoeft zelf weinig te regelen.
 • U hoeft geen administratie bij te houden.
 • U bekijkt samen met de Wmo-consulent welke zorg u nodig heeft.
 • U geeft zelf aan welke organisatie uw voorkeur heeft.
 • De organisatie neemt contact met u op en levert de zorg.

U kunt ook de ondersteuning zelf inkopen met een persoonsgebonden budget (pgb). Dat mag een ondersteuner zijn uit uw eigen netwerk of een professionele zorgaanbieder. De ondersteuning of het hulpmiddel moet wel aansluiten op het doel dat we samen hebben afgesproken.

Voordelen

 • Met een persoonsgebonden budget kiest u zelf een zorgaanbieder of ondersteuner.
 • U bent niet gebonden aan organisaties waarmee de gemeente afspraken heeft.
 • U kunt meer kiezen welke zorg bij u past. Dat is prettig wanneer u bijzondere wensen heeft.

Regels

Met het persoonsgebonden budget heeft u meer vrijheid, maar ook meer eigen verantwoordelijkheid. Er zijn daarom een paar regels:

 • We stellen eisen aan de kwaliteit van de zorg (zoals scholing, ervaring of inschrijving bij een koepelorganisatie). Die eisen verschillen per type zorgverlener.
 • U maakt een budgetplan. Hierin staat hoe u het bedrag gaat besteden, aan wie en met welk resultaat.
 • U stelt samen met uw zorgaanbieder een zorgovereenkomst op. Hierin staan de afspraken die u met elkaar heeft gemaakt.
 • De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert het geld van uw budget. Uw zorgaanbieder stuurt de rekeningen voor de geleverde zorg naar de SVB. En de SVB betaalt deze rekeningen.
 • U geeft wijzigingen in uw situatie snel aan ons door, als daardoor de hoogte van uw budget kan veranderen.

Denkt u dat iemand in uw omgeving onterecht hulp of ondersteuning krijgt vanuit de Wmo? U moet dan denken aan voorzieningen als thuisondersteuning en hulpmiddelen. Of ontvangt u niet de afgesproken zorg? Meld dit dan aan ons. Bel naar 14 0318 en vraag naar de toezichthouder Wmo. Dit kan ook anoniem.