Sociaal Team

  • Het Sociaal Team in Ede is er voor gezinnen en personen met meerdere en ingewikkelde problemen.
  • Vaak heeft u dan steun nodig op op verschillende levensgebieden.
  • Problemen op het ene levensgebied kunnen uw problemen op andere levensgebieden beïnvloeden.
  • Vaak zijn er dan meerdere hulpverleners betrokken.
  • Het Sociaal Team houdt het overzicht en coördineert uw ondersteuning en zorg.

  • Het Sociaal Team zoekt samen met u naar praktische oplossingen.
  • Het is belangrijk dat er gewerkt wordt vanuit één plan van aanpak. Vanuit dat plan wordt de zorg gecoördineerd.
  • Eén medewerker vanuit het Sociaal Team is uw aanspreekpunt tot u zelf weer verder kunt.

Onder meer het maatschappelijk werk of een inkomensconsulent van de gemeente kunnen u doorverwijzen naar het Sociaal Team. Dat betekent dus dat u niet zelf contact op kunt nemen met het Sociaal Team.