Voor zorgorganisaties

  • Als gemeente kopen we verschillende vormen van dienstverlening in op het gebied van Wmo en jeugdhulp.
  • De inschrijving voor de Wmo-diensten is gesloten. Meer informatie voor zorgaanbieders vindt u hieronder.
  • Jeugdhulp kopen we in als Jeugdhulpregio FoodValley. Kijk op die website voor meer informatie. 

De overeenkomsten met Wmo-aanbieders lopen tot en met 31 december 2024. Aanbieders kunnen zich op dit moment niet inschrijven als Wmo-aanbieder voor het jaar 2024. Er is een nieuw inkooptraject gestart voor de contractering per 1 januari 2025. Voor dit inkooptraject maken wij gebruik van de website van TenderNed. Op dit platform is meer informatie te vinden over de opdracht, inschrijfprocedure en planning.   

Bij de thema- en overlegtafels praten we met een variabele vertegenwoordiging van gecontracteerde zorgaanbieders en de gemeente met als doel kennis en ervaring te delen. Ontwikkelingen kunnen per onderwerp tijdens thematafels worden uitgelicht. Alle gecontracteerde zorgaanbieders ontvangen een uitnodiging voor de thema- en overlegtafels.

Verdere uitwerking van de thema- en overlegtafels volgt zo spoedig mogelijk.

Wilt u een voorstel doen of een signaal afgeven? Stuur dan een e-mail naar sociaaldomein@ede.nl. Wij kijken dan of uw punt op de agenda van de overlegtafel komt.

Documenten