Voor zorgorganisaties

  • Als gemeente kopen we verschillende vormen van dienstverlening in op het gebied van Wmo en jeugdhulp.
  • De inschrijving voor de Wmo-diensten is gesloten. Meer informatie voor zorgaanbieders vindt u hieronder.
  • Jeugdhulp kopen we in als Jeugdhulpregio FoodValley. Kijk op die website voor meer informatie. 

U kunt zich op dit moment niet inschrijven als Wmo aanbieder. Als de inschrijving voor Ambulante Ondersteuning en/of Beschermd Wonen opnieuw opengesteld wordt dan wordt dit aangekondigd op de website van TenderNed.

Bij de thema- en overlegtafels praten we met een variabele vertegenwoordiging van gecontracteerde zorgaanbieders en de gemeente met als doel kennis en ervaring te delen. Ontwikkelingen kunnen per onderwerp tijdens thematafels worden uitgelicht. Alle gecontracteerde zorgaanbieders ontvangen een uitnodiging voor de thema- en overlegtafels.

Verdere uitwerking van de thema- en overlegtafels volgt zo spoedig mogelijk.

Wilt u een voorstel doen of een signaal afgeven? Stuur dan een e-mail naar sociaaldomein@ede.nl. Wij kijken dan of uw punt op de agenda van de overlegtafel komt.