Pleegouders gezocht

Soms kunnen kinderen tijdelijk of voor langere tijd niet in hun eigen gezin wonen. Of niet alle dagen van de week of van de maand. Voor deze kinderen zoeken wij een plek in een pleeggezin, waar ze zich thuis voelen en zichzelf mogen zijn. Voor kinderen uit Ede is het fijn om in de eigen omgeving te kunnen blijven. Zo blijven de school, de sport- of muziekles en de vriendjes in de buurt. Ook is het makkelijker om de ouder(s) regelmatig te blijven zien.

Pleegouders zijn dus hard nodig. Voor kinderen van verschillende leeftijden en in verschillende vormen van pleegzorg. Heeft u ruimte in uw huis en in uw hart voor een pleegkind?

Woensdag 28 oktober t/m woensdag 4 november 2020 is het de landelijke Week van de Pleegzorg. Tijdens de Week van de Pleegzorg in Ede bedanken we inwoners die al pleegouder zijn en zoeken we andere ouders die overwegen pleegouder te worden! Hieronder leest u over de activiteiten die plaatsvinden tijdens deze week.