Boom kappen

 • Voor het kappen van een boom op uw eigen grond geldt een aantal regels. U heeft mogelijk een vergunning nodig. Controleer of u een melding moet doen of een vergunning moet aanvragen via de website van de Omgevingswet. Tip: het kan zijn dat voor het kappen van een boom ook regels zijn opgenomen in een Omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan). Als u een melding of vergunningsaanvraag indient, vink dan altijd de juridische activiteit 'werk, niet zijnde bouwwerk, of werkzaamheid uitvoeren' aan. Daarmee voorkomt u dubbele legeskosten.
 • Heeft u te maken met een situatie die waarbij de omgeving van de boom in gevaar is? Geef dan in de melding aan dat het om noodkap gaat. Uw aanvraag wordt versneld behandeld.
 • Voor bomen die op 1,30 meter vanaf de grond een stamomtrek hebben die kleiner is dan 80 centimeter hoeft u geen kapmelding te doen. U mag deze vergunningvrij kappen.
 • Uw melding en vergunningaanvraag worden behandeld door Omgevingsdienst De Vallei.
 • Tip: informeer altijd uw buren om narigheid te voorkomen.

1. Heeft de boom die u wilt kappen boom een stamomtrek die op 1,30 meter vanaf de grond groter is dan 80 centimeter? Dan doet u eerst een melding via de website van de Omgevingswet. Bij de melding zijn de volgende gegevens van u nodig:

 • De stamomtrek van de boom op 1,30 meter vanaf de grond.
 • Schetsmatige tekening waarop de locatie van de boom zichtbaar is.
 • Kaart waarop de grens van het perceel en de locatie van de boom zichtbaar zijn.
 • Een recente kleurenfoto van de boom (bij voorkeur hoge kwaliteit).
 • Hoe u de boom herplant. Dit is nodig om de melding eventueel om te zetten naar vergunningaanvraag.

2. Uw melding wordt getoetst op de volgende criteria:

 • monumentale boom
 • waardevolle boom
 • boom staat in een belangrijke groenstructuur.

Op de monumentale bomenkaart vindt u een overzicht van alle monumentale en waardevolle bomen binnen de gemeente Ede. Deze kaart gebruiken we als hulpmiddel. De lijst is nog niet volledig. Het is dus mogelijk dat u een monumentale of waardevolle boom heeft zonder dat dit op de kaart staat.

3. Binnen tien werkdagen ontvangt u een reactie op uw melding. Voldoet de boom niet aan bovenstaande criteria? Dan krijgt u toestemming voor het kappen van de boom.

4. Voldoet de boom wel aan een van bovenstaande criteria? Dan wordt (als u daar toestemming voor heeft gegeven) de melding behandeld als een aanvraag voor een kapvergunning. Aan de vergunningaanvraag zijn kosten verbonden.

5. U hoort binnen acht weken of de kapvergunning wordt toegewezen en u de boom mag kappen.

6. Na de toekenning van uw kapvergunning hebben directe buren en belanghebbende instanties zes weken om in bezwaar te gaan. Pas na deze bezwaartermijn mag u kappen. Dit geldt alleen in het geval van vergunning, niet als de melding voldoende is.

Wij adviseren u om niet tijdens het broedseizoen van vogels te kappen. Het broedseizoen is van 15 maart tot 1 september. Op die manier houdt u zich aan de regels van de Wet Natuurbescherming.

Gaat u een boom kappen en heeft u een vergunning nodig? Dan bent u verplicht om te herplanten. Met herplanten bedoelen we dat u op het perceel of binnen het project dezelfde soort herplant. Lukt het niet om op uw terrein of binnen het project een andere boom te planten? Dan kunt u een bedrag storten in het Bomenfonds. De gekapte boom wordt dan ergens anders binnen de gemeente gecompenseerd. De hoogte van het bedrag hangt af van de omtrek van de stam en zal tussen de € 1.000 en € 4.500 liggen.

Voor een kapmelding betaalt u niets. Als u een kapvergunning nodig heeft betaalt u leges. De kosten vindt u in de legesverordening.

In 2024 zijn de kosten voor een kapvergunning:

 • 1 boom € 58
 • 2 bomen € 109
 • 3 bomen € 151
 • 4 bomen € 185

Kapt u meer dan vier bomen? Per extra boom betaalt u € 29. Met een maximumbedrag van € 5.000.

Bomenfonds

Heeft u een kapvergunning nodig? Dan bent u verplicht om de boom te herplanten op uw terrein of binnen het project. Kunt u de boom niet herplanten? Dan kunt gebruik maken van het Bomenfonds. Hierin stort u de waarde van de boom. Met het geld kan op een andere plek in de gemeente een boom worden geplant. Het bedrag dat u betaalt zal tussen de € 1000 en de € 4.500 liggen. Voor het berekenen van de prijs kijken we naar de soort boom en de omtrek van de boom die u kapt.

Is er bij de boom sprake van een dringende situatie? In dat geval is het mogelijk om een noodkap te doen. Dat doet u op de volgende manier:

 1. U doet een kapmelding via de website van de Omgevingswet.
 2. Kies in het formulier bij 'Reden voor kap' voor de optie 'anders' en geef aan dat het om noodkap gaat en waarom.
 3. Upload foto's als bewijs van de dringende situatie en een kaart waarop de locatie van de boom zichtbaar is.
 4. Voeg eventueel een rapport van een erkend boomverzorger toe als bijlage.

Er wordt gecontroleerd of er inderdaad sprake is van een gevaarlijke situatie. Als dat zo is, wordt uw aanvraag versneld behandeld.

Heeft u zicht op een te kappen boom of bent u om een andere reden belanghebbende, dan kunt u na toekenning van een kapvergunning bezwaar maken.

Welke gegevens vragen wij van u?

Voor een kapmelding vragen wij uw naam, adres, woonplaats en e-mailadres.

Waarom verwerken we deze gegevens?

Deze gegevens vragen wij van u om op uw kapmelding te kunnen reageren.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Wij gebruiken de gegevens alleen voor de behandeling van uw kapmelding. De medewerkers die betrokken zijn bij de afhandeling van uw melding ontvangen de melding en uw persoonsgegevens.