Bezwaarschrift indienen

  • Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente of de daaraan verbonden voorwaarden of beperkingen? Dan kunt u binnen zes weken na bekendmaking van het besluit schriftelijk of digitaal (met Digid) bezwaar maken.
  • Wij adviseren u om eerst te bellen met degene die het besluit heeft genomen. In de meeste gevallen vindt u deze naam boven aan het besluit.
  • Voor bezwaren tegen de WOZ-waarde geldt een andere procedure en termijn. Meer informatie hierover leest u op de pagina Bezwaar maken gemeentelijke belastingen.
Direct bezwaar maken tegen een besluit