Duurzaamheid

  • U wilt uw woning of bedrijf duurzamer maken.
  • Er zijn in de gemeente Ede verschillende manieren om dat te doen.
  • Of heeft u een idee om zelf duurzame energie op te wekken?
  • Weet u niet precies wat de mogelijkheden zijn voor uw situatie? Bekijk direct wat bij u past.
Bekijk de mogelijkheden voor uw situatie Energiescan (particuliere verhuurders)

U kunt als inwoner, vereniging of stichting gebruik maken van de Toekomstbestendig Wonen Lening en de Stimuleringslening Duurzaamheid Rechtspersonen.

Daarmee leent u voordelig geld voor het duurzamer maken van uw woning of accommodatie. Denk bijvoorbeeld aan isolatie of het leggen van zonnepanelen. 

Op de pagina Toekomstbestendig Wonen Lening en de Stimuleringslening Duurzaamheid Rechtspersonen leest u meer over de lening en hoe u deze aanvraagt.

We willen als gemeente in 2050 energieneutraal zijn. Daarvoor zijn initiatieven op het gebied van zonneparken en windturbines nodig. Heeft u een idee om zelf duurzame energie op te wekken? Op de pagina zelf duurzame energie opwekken vindt u meer uitleg, de Wind- en zonnewijzer en de spelregels.

Welke gegevens vragen wij van u?

Voor de energiescan vragen wij uw naam, adres, woonplaats, het bouwjaar van uw woning , uw telefoonnummer en emailadres

Waarom verwerken we deze gegevens?

Deze gegevens vragen wij van u om te bekijken of u in aanmerking komt voor de energiescan en om ervoor te zorgen dat we contact op kunnen nemen om deze uit te (laten) voeren. Daarnaast bewaren we uw gegevens om de faciliteit “energiescan” te kunnen monitoren en evalueren.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Wij gebruiken de gegevens voor de behandeling van uw aanvraag. De medewerkers die betrokken zijn bij de afhandeling van uw aanvraag ontvangen de aanvraag en uw persoonsgegevens. Daarnaast bewaren wij uw gegevens gedurende de periode dat de faciliteit  “energiescan” wordt aangeboden om de actie te kunnen monitoren en evalueren.  U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. In dat geval zullen uw persoonsgegevens vanaf dat moment niet meer verwerkt worden.