Evenementen organiseren

  • Als u een evenement organiseert, heeft u vaak een vergunning nodig. Die vraagt u minimaal acht weken van tevoren aan.
  • Een buurtactiviteit hoeft u meestal alleen te melden (digitaal). Doe dat minstens tien werkdagen van tevoren.
  • Soms heeft u geen vergunning nodig, maar moet u bijvoorbeeld wel een ontheffing aanvragen (voor versterkte muziek of verkoop van alcohol).
  • Vul de vragenlijst hieronder in om te kijken of voor uw activiteit een vergunning nodig is of dat u alleen een melding hoeft te doen. U kunt de vergunning daarna meteen digitaal aanvragen of uw activiteit melden.
Vul de vragenlijst in