Melding of klacht openbare ruimte

 • Verlichting in uw straat kapot? Zwerfvuil? Verstopte riolering? Losse tegels? Een omgewaaide boom? Andere meldingen of tips over uw buurt? Meld het ons direct digitaal.
 • Meestal lossen we uw melding of vraag binnen 5 werkdagen op. Gaat het om een grote klus die meer werk vraagt of een ingewikkelde vraag, dan laten we u dat weten.
 • Heeft u een klacht over een medewerker, afdeling of bestuurder? Ga dan naar de pagina Klacht dienstverlening.
 • Heeft u schade geleden en bent u van mening dat de gemeente daarvoor verantwoordelijk is? Dan is alleen het doen van een melding niet voldoende. U kunt dan ook hier een schadevergoeding aanvragen.
Iets melden of een klacht doorgeven

Heeft u overlast van bedrijven? Bijvoorbeeld overlast van geluid, geur, stof of andere milieuverontreiniging. U kunt dan een milieuklacht doorgeven.

 • Heeft u overlast van verkeer, zoals lawaai, stank en drukte, dan kunt u een klacht indienen via de knop hierboven.
 • Ook kunt u via dit formulier een verzoek indienen voor maatregelen die het verkeer veiliger maken. Bijvoorbeeld het instellen van een maximumsnelheid, drempels of een parkeerverbod.
 • Voor wegen die in beheer zijn van de provincie of het rijk dient u bij hen een verzoek of klacht in.
 • De gemeente neemt binnen 8 weken een beslissing over uw aanvraag. De gemeente publiceert haar beslissing en stuurt deze naar u toe.

Is het riool in uw hele huis verstopt? Neem dan contact op met een van de ontstoppingsbedrijven waar wij afspraken mee hebben. U vindt hun gegevens en meer informatie op de pagina rioolverstopping.

 • Ziet u ongedierte zoals ratten of een wespennest op grond die van de gemeente is? Dan kunt u dit bij ons melden via de knop hierboven.
 • Wij bestrijden geen vogels of vliegjes.
 • Voor ongedierte op particulier terrein neemt u contact op met de huiseigenaar of u schakelt een bestrijdingsbedrijf in. Dit is voor eigen kosten.
 • Het bestrijden van muskusratten is een taak van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden.

 • Heeft u een gewond of dood dier gevonden? Als u deze niet in het water heeft gevonden, neem dan contact op met Dierenambulance Nederrijn via 06 53871861. Heeft u het dier in een sloot, meer, rivier of ander water gevonden? Neem dan contact op met Waterschap Vallei en Veluwe via (055) 5 272 911.
 • Heeft u een aanrijding gezien of gehad met een wild dier? Bel dan de politie via 0900 8844 of 112 bij spoed.
 • Voor vermiste of gevonden huisdieren kunt u contact opnemen met Dierenambulance Nederrijn.

Welke gegevens verwerken wij van u?

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens in te vullen. U kunt uw naam, telefoonnummer en e-mailadres invullen.  

Waarom verwerken we deze gegevens?

Deze gegevens verwerken wij om u te kunnen informeren als afhandeling van uw melding langer gaat duren of als de situatie ingewikkeld is.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Wij gebruiken de gegevens alleen voor de behandeling van uw melding. De medewerkers die betrokken zijn bij de afhandeling van uw melding ontvangen uw persoonsgegevens als u ervoor kiest om deze in te vullen.