Geheimhouding persoonsgegevens

  • In sommige situaties mogen wij uw gegevens doorgeven aan anderen.
  • Wilt u dit niet, dan dient u een schriftelijk verzoek in voor de geheimhouding van uw persoonsgegevens via onderstaande button. U heeft hiervoor DigiD nodig.
  • U kunt het verzoek ook aanvragen via de balie Publiekszaken. Neem dan uw legitimatie mee. Let op! De balies zijn alleen nog open op afspraak. Een afspraak maken doet u via het digitale formulier.
  • U kunt alleen geheimhouding aanvragen van uw eigen persoonsgegevens en die van uw minderjarige kinderen. U kunt ook geheimhouding zelf beĆ«indigen.
  • Verhuist u naar een andere gemeente? Dan blijft ook in de nieuwe gemeente de geheimhouding bestaan.
Geheimhouding wijzigen

De dienstverlening van de afdeling publiekszaken bestaat uit vele onderwerpen waaronder geboorte, huwelijk, overlijden en verhuizing.
Wij zijn verplicht uw persoonsgegevens te verwerken om onze dienstverlening voor u als inwoner uit te voeren.

Welke gegevens verwerken wij?

Wij verwerken altijd uw naam, adres, woonplaats en Burgerservicenummer. Afhankelijk van het onderwerp waarover u contact heeft met ons verwerken wij nog persoonsgegevens die voor dit onderwerp nodig zijn.

Waarom verwerken we deze gegevens?

Dit zijn wij verplicht vanuit wet- en regelgeving.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Wij gebruiken de gegevens alleen voor het onderwerp waarover u contact met ons heeft. De medewerkers die hierbij betrokken zijn krijgen uw persoonsgegevens en verwerken die gegevens voor bijvoorbeeld het wijzigen van uw adres of het registreren van de geboorte van uw kind.