Verzoek privacyrechten

 • U kunt bij ons een verzoek indienen met betrekking tot uw AVG-privacyrechten, zoals:
  • inzage in de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken;
  • correctie van uw persoonsgegevens;
  • het verwijderen van uw persoonsgegevens;
  • het beperken van het gebruik van uw persoonsgegevens;
  • bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • U dient het verzoek in via onderstaande button. U heeft hiervoor DigiD nodig. Zo weten wij zeker dat u zelf het verzoek indient.
 • U ontvangt binnen een maand een reactie op uw verzoek. Deze reactietermijn mogen wij met twee maanden verlengen.
 • Wilt u het gebruik van uw achternaam laten wijzigen na een huwelijk, geregistreerd partnerschap of beëindiging daarvan, zie gebruik achternaam wijzigen.
 • Wilt u geheimhouding van uw persoonsgegevens in de Basisregistratie Personen aanvragen? Zie hiervoor geheimhouding persoonsgegevens.
Direct een verzoek indienen

 • Kunt of wilt u uw verzoek niet digitaal indienen? Haal dan een formulier op bij de balie Publiekszaken.
 • Vul het in en doe het in een gesloten envelop. Zet uw naam, adres en woonplaats op de envelop.
 • Lever de envelop in bij de balie Publiekszaken en neem uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart mee.
 • Wij identificeren u bij de balie en nemen uw verzoek daar in ontvangst.

Welke gegevens vragen wij van u?

Wij vragen altijd om uw Burgerservicenummer (BSN), achternaam, postcode, huisnummer, straatnaam, woonplaats en e-mailadres. Het kán zijn dat wij meer gegevens nodig hebben, omdat uw verzoek niet duidelijk of concreet genoeg is. Dan leest u dit in de ontvangstbevestiging die u van ons ontvangt.

Waarom vragen we deze gegevens?

Deze gegevens hebben wij nodig om u te kunnen identificeren en op uw verzoek te reageren.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

We gebruiken uw gegevens alleen voor de behandeling van uw verzoek. De medewerkers die betrokken zijn bij de afhandeling van uw verzoek ontvangen uw verzoek en uw gegevens.

Vaak hoeft u niets te betalen voor de informatie die u van ons krijgt. In sommige gevallen betaalt u kosten:

 • Digitale verzending is meestal gratis. U betaalt alleen kosten als er extra handelingen nodig zijn, bijvoorbeeld om de documenten anoniem te maken.
 • Verzending van papieren stukken is gratis voor minder dan 10 pagina’s op A4-formaat in zwart-wit.
 • Voor verzending van overige papieren stukken rekenen wij kosten.