Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk

  • Het omzetten van geregistreerd partnerschap in een huwelijk kan bij iedere Nederlandse gemeente.
  • Niet alle landen accepteren de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk. Wilt u de omzetting gaan gebruiken in een ander land dan Nederland, informeer dan eerst of dat zonder problemen kan. U kunt hiervoor terecht bij de ambassade van het betreffende land.
  • De omzetting kan gratis bij de balie Publiekszaken. U kunt daarvoor digitaal een verzoek indienen met onderstaand contactformulier.
  • Als u kiest voor een omzetting op locatie zijn daar kosten aan verbonden.
Neem contact op

  • Het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk kan gratis bij de balie Publiekszaken. U kunt daarvoor digitaal een verzoek indienen met onderstaand contactformulier.
  • Voeg bij dit verzoek een kopie van beide legitimatiebewijzen
  • We nemen binnen een week contact met u op om een afspraak te maken bij de balie Publiekszaken voor het omzetten van uw geregistreerd partnerschap.
Neem contact op

  • Wilt u uw geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk op een speciale locatie? Dat kunt u aanvragen bij de balie. U maakt hiervoor een afspraak bij de balie Publiekszaken.
  • Bij die aanvraag neemt u een kopie van beide legitimatiebewijzen mee.

Belangrijk

Het is belangrijk dat u voor die aanvraag al nagedacht heeft over de locatie, de datum en een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Kijk voor meer informatie op de pagina Trouwen of geregistreerd partnerschap.

Kosten

Aan het omzetten op locatie zijn kosten verbonden.

Omzetten op locatie Kosten
Ma t/m vrij tussen 9.00 en 17.00 uur € 468,20
Ma t/m vrij na 17.00 uur en op zaterdag € 153,05 extra
Benoeming eigen trouwambtenaar € 126,35

De dienstverlening van de afdeling publiekszaken bestaat uit vele onderwerpen waaronder geboorte, huwelijk, overlijden en verhuizing.
Wij zijn verplicht uw persoonsgegevens te verwerken om onze dienstverlening voor u als inwoner uit te voeren.

Welke gegevens verwerken wij?

Wij verwerken altijd uw naam, adres, woonplaats en Burgerservicenummer. Afhankelijk van het onderwerp waarover u contact heeft met ons verwerken wij nog persoonsgegevens die voor dit onderwerp nodig zijn.

Waarom verwerken we deze gegevens?

Dit zijn wij verplicht vanuit wet- en regelgeving.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Wij gebruiken de gegevens alleen voor het onderwerp waarover u contact met ons heeft. De medewerkers die hierbij betrokken zijn krijgen uw persoonsgegevens en verwerken die gegevens voor bijvoorbeeld het wijzigen van uw adres of het registreren van de geboorte van uw kind.