Kamer verhuren

  • Wilt u een woning splitsen in meerdere woningen? Of wilt u onzelfstandige wooneenheden (kamers) verhuren in uw woning?
  • We noemen dat een woning splitsen of onttrekken.
  • Daar heeft u een vergunning voor nodig. Dit is geregeld in de gemeentelijke Huisvestingsverordening.
  • Let op: vaak is ook nog een omgevingsvergunning nodig.
Woning onttrekken of splitsen (persoon) Woning onttrekken of splitsen (org)

Het aanvragen van een vergunning voor woning splitsen of onttrekken kost € 500,-.

In het formulier worden alleen gegevens gevraagd die nodig zijn voor de verwerking van uw aanvraag. Nadat u op verzenden klikt gaat het ingevulde formulier via een beveiligde verbinding naar de gemeente Ede. Daar wordt het bewaard in uw dossier.