Bouw- en verbouwvergunning voor bedrijven

  • Heeft u bouw- of verbouwplannen voor uw bedrijf of wilt u iets slopen? Doe dan de vergunningscheck in het Omgevingsloket.
  • U ziet dan meteen of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen.
  • De vergunning voor het bouwen of verbouwen heet een omgevingsvergunning.
  • U vraagt de omgevingsvergunning voor bedrijven aan via de website van het omgevingsloket. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van eHerkenning. U regelt de eHerkenning via deze website.
  • In de aanvraag is aangegeven welke bijlagen nodig zijn.
  • U betaalt leges voor de behandeling van uw aanvraag. U betaalt dus ook leges als uw aanvraag geweigerd of buiten behandeling wordt gesteld.
Direct een vergunningcheck doen Direct naar het omgevingsloket Bedrijven

Zie ook