Natuurinclusief bouwen

  • Heeft u voor het bouwen of verbouwen van uw pand een vergunning nodig?
  • Dan moet u ook maatregelen nemen om de natuur in de omgeving te verbeteren. Dat heet natuurinclusief bouwen.
  • Elke maatregel is een aantal punten waard.
  • Hoeveel punten u nodig heeft om een vergunning te krijgen, hangt af van de grootte van de verbouwing of bouwplannen.
  • Welke maatregelen u kunt nemen en hoeveel punten die opleveren leest u onder het kopje 'Maatregelen'.

Met elke maatregel kunt u punten halen. Hoeveel punten u nodig heeft hangt af van de grootte en de kosten van het project.

Punten per project

Kleinschalig of particlier project € 50.000 tot € 200.000 25 punten
Klein project € 200.000 tot € 500.000 45 punten
Middelgroot project € 500.000 tot € 1 miljoen 65 punten
Grootschalig project € 1 miljoen tot € 5 miljoen 85 punten
Grootschalig project Meer dan € 5 miljoen 125 punten

U kunt maatregelen nemen in vijf thema’s. Hieronder vindt u per thema een pdf met mogelijk maatregelen. Hier leest u ook hoeveel punten elke maatregel waard is.

Thema's

De juiste maatregel in de juiste buurt

Hoe zinvol een maatregel is, verschilt per gebied in Ede. Met de juiste maatregel op de juiste plaats, kun je het aantal punten verdubbelen, of zelfs verdriedubbelen. Op de biomorfologische kaart kun je voor jou gebied zien welke thema’s de meeste waarde hebben. Per gebied staat op een factsheet de vermenigvuldigingsfactor. In de biomorfologische kaart heeft ieder gebied een ambassadeur. Maatregelen in het voordeel van deze soort worden beloond met een bonus.