Ontheffing aanvragen

 • Soms moet u een ontheffing aanvragen. Bijvoorbeeld als u alcohol wilt verkopen of buiten muziek gaat afspelen.
 • Hieronder ziet u waarvoor u een ontheffing moet aanvragen.
 • De ontheffingen kunt u aanvragen via de knoppen hieronder.
 • De aanvraag doet u online en minimaal tien werkdagen van tevoren.
Ontheffing sluitingstijd Tapontheffing Geluidsontheffing Ontheffing kamperen (persoon) Ontheffing kamperen (organisatie) Ontheffing paracommerciële instelling

Voor horecabedrijven in Ede gelden vaste openings- en sluitingstijden. Wilt u uw horecabedrijf langer openhouden? Dan kunt u daar een ontheffing voor aanvragen.

U kunt alleen een ontheffing sluitingstijd aanvragen als u in het bezit bent van een geldige exploitatievergunning of Alcoholwetvergunning.

 • U vraagt deze ontheffing uiterlijk tien werkdagen van tevoren aan.
 • U kunt één keer per jaar een ontheffing voor een marathonbijeenkomst aanvragen.
 • Een ontheffing sluitingstijd kost € 37,25.
 • Coffeeshophouders kunnen geen ontheffing van de sluitingstijd aanvragen.

Wilt u tijdens een evenement zwak-alcoholhoudende drank (minder dan vijftien procent alcohol) verkopen? Vraag dan een tapontheffing aan.

 • U vraagt deze ontheffing uiterlijk tien werkdagen van tevoren aan.
 • De ontheffing geldt voor maximaal twaalf aaneengesloten dagen.
 • Per tappunt moet er minimaal één leidinggevende zijn. Een leidinggevende is minimaal 21 jaar, heeft een verklaring Sociale Hygiëne en is niet van slecht levensgedrag.
 • U levert een indelingstekening aan met daarin getekend de plekken waar u alcohol verkoopt.
 • Een tapontheffing kost 37,25 euro.

Geluidshinder

Veroorzaakt u voor langere tijd geluidshinder, welke niet is genoemd in het Activiteitenbesluit milieubeheer? (Denk aan bouwwerkzaamheden) Dan heeft u een geluidsontheffing nodig.

 • U vraagt deze ontheffing uiterlijk tien werkdagen van tevoren aan.
 • Een geluidsontheffing kost € 37,25.
 • Voor privé feesten in woonwijken wordt geen geluidsontheffing verleend.

 • Organiseert uw onderneming of stichting een binnenactiviteit en denkt u meer geluid te maken dan is toegestaan? Doe dan een geluidsmelding.

Geluidsontheffing Horeca

Op een terras gelden de geluidsnormen zoals genoemd in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Hiervoor kan de gemeente geen ontheffing verlenen.

Er kan alleen versterkte muziek op een terras worden afgespeeld als het terras onderdeel uitmaakt van een evenement met een evenementenvergunning.

Een evenement moet meer omvatten dan alleen versterkte muziek afspelen. Er dienen ook andere activiteiten georganiseerd te worden.

Wilt u in uw buurthuis of sportkantine alcoholische dranken schenken bij privéfeesten of bij bijeenkomsten die niet rechtstreeks horen bij uw instelling, bijvoorbeeld bij een huwelijksfeest, dan heeft u een ontheffing nodig. U heeft ook een ontheffing nodig als u alcohol wilt schenken bij de schenktijden van paracommerciële instellingen (12:00 tot 24:00 uur).

 • U vraagt deze ontheffingen uiterlijk tien werkdagen van tevoren aan.
 • U kunt deze ontheffingen maximaal twaalf keer per jaar aanvragen.
 • Een paracommercie ontheffing kost € 37,25.

Wilt u een evenement organiseren op zondag? Houd dan rekening met de Zondagswet. U heeft een ontheffing nodig wanneer u een evenement voor 13:00 uur organiseert dat niet speciaal voor godsdienst of levensovertuiging is. U kunt een ontheffing voor de Zondagswet aanvragen via het aanvraagformulier voor een evenementenvergunning.

Wilt u buiten een kampeerterrein of camping overnachten in uw tent of caravan? Vraag dan hiervoor een ontheffing aan.

Het verbod geldt niet als u kampeermiddelen (zoals tenten) opzet voor eigen gebruik op eigen terrein. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kinderen die een nacht in een tentje in de achtertuin willen slapen. Of aan een kamp van scoutingleden op het eigen terrein van de scouting.

 • U vraagt deze ontheffing uiterlijk tien werkdagen van tevoren aan.
 • U stuurt het volgende mee met uw aanvraag:
  • Een plattegrond van het terrein
  • Data van de overnachtingen
  • Gegevens aanvrager (inclusief telefoonnummer)
  • Schriftelijke toestemming grondeigenaar
  • Het aantal tenten/kampeerwagens
  • Het doel van het kamperen
  • Contactpersoon tijdens overnachting(en)
  • Aantal deelnemers (per tent).