Rioolaansluiting aanvragen

 • Uw riool is nog niet aangesloten op het gemeentelijke riool.
 • De gemeente zorgt voor de aansluiting op het gemeentelijke riool. Zij bepaalt ook op welke hoogte dit kan.
 • U vraagt een rioolaansluiting digitaal aan.
 • Op uw eigen terrein zorgt u zelf voor de aanleg van riolering.
Rioolaansluiting aanvragen (inwoner) Rioolaansluiting aanvragen (bedrijf)

De aansluiting op het gemeentelijk riool binnen de bebouwde kom bestaat uit twee delen:

 1. Het leggen van een leiding vanaf het hoofdriool.
 2. Het plaatsen van een erfgrensput. De erfgrensput komt op uw terrein te liggen. Deze koppelt uw eigen riool aan de leiding de uitkomt in het hoofdriool.

De aansluiting op het gemeentelijk riool buiten bebouwde kom bestaat uit twee delen:

 1. Het leggen van een leiding vanaf het hoofdriool.
 2. Het plaatsen van een pompput of mini-zuivering (IBA) en eventueel een erfgrensput. De erfgrensput komt op uw terrein te liggen. Deze koppelt uw eigen riool aan de leiding die uitkomt in het hoofdriool.

Het is belangrijk om te weten dat regenwater niet mag worden aangesloten.

 1. Maak een duidelijke situatietekening. Daarop geeft u aan waar de riolering op uw eigen terrein ligt.
 2. Doe de digitale aanvraag, ga akkoord met de algemene voorwaarden (pdf, 72 KB) en upload uw situatietekening.
 3. U ontvangt van ons een brief. Daarin vindt u:
  • Het eenmalig aansluitrecht
  • Overzicht van de eenmalige kosten
  • Welke aannemer de aansluiting legt en wie uw contactpersoon daar is.
 4. Zorg dat het werkterrein helemaal vrij is. Zo kan de aannemer zonder problemen zijn werk doen.
 5. De aannemer komt de aansluiting leggen namens de gemeente.

 • U betaalt eenmalig de kosten voor het aanleggen van de rioolaansluiting.
 • Voor het gebruik van de rioolaansluiting betaalt u jaarlijks rioolheffing.

Welke gegevens verwerken wij van u?

Wij verwerken uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer.

Waarom verwerken we deze gegevens?

Deze gegevens hebben wij nodig om op uw aanvraag te kunnen reageren.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Wij gebruiken de gegevens alleen voor de behandeling van uw aanvraag en de uitvoering hiervan. De medewerkers die betrokken zijn bij de afhandeling van uw aanvraag ontvangen uw persoonsgegevens, alsmede de aannemer die de aansluiting maakt.