Rioolheffing

  • Als u gebruiker of eigenaar bent van een pand dat is aangesloten op de gemeentelijke riolering, dan betaalt u rioolheffing.
  • De eigenaar van een pand betaalt de eigenarenheffing (RIOE).
  • De gebruiker van een pand betaalt de gebruikersheffing (RIOG).
  • De opbrengst van de rioolheffing gebruiken we voor het onderhoud en de instandhouding van het rioolnet.
  • De rioolheffing staat op de gecombineerde belastingaanslag.
  • Het bedrag van de totale aanslag betaalt u het gemakkelijkst in tien termijnen via automatische incasso.
Automatische incasso regelen
Tarieven Rioolheffing 2024    
Eigenaar per pand € 109,80
Gebruiker per pand € 55,20

Als u gebruiker bent van een pand dat groter is dan 500 vierkante meter (500 m2) en/of waar per jaar meer dan 500 kubieke meter (500 m3) afvalwater wordt afgevoerd, betaalt u Rioolheffing bedrijven.

Als er meerdere eigenaren en/of gebruikers zijn, dan wijze we één van hen aan als belastingplichtige. Dat is degene die het langst op het adres is ingeschreven.

Welke gegevens vragen wij van u?

Wij vragen altijd om uw Burgerservicenummer (BSN), achternaam, postcode, huisnummer, straatnaam, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Het kán zijn dat wij meer gegevens nodig hebben, omdat uw aanvraag of wijziging niet duidelijk of concreet genoeg is. Dan nemen wij telefonisch of per e-mail contact met u op.

Waarom vragen we deze gegevens?

Deze gegevens hebben wij nodig om u te kunnen identificeren en op uw aanvraag of wijziging van een automatische incasso te verwerken.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

We gebruiken uw gegevens alleen voor de behandeling van uw aanvraag of wijziging van een automatische incasso. De medewerkers die betrokken zijn bij de afhandeling van uw aanvraag of wijzigingen ontvangen dit bericht en uw gegevens.