Rioolheffing

  • Als u gebruiker of eigenaar bent van een pand dat is aangesloten op de gemeentelijke riolering, dan betaalt u rioolheffing.
  • De eigenaar van een pand betaalt de eigenarenheffing (RIOE).
  • De gebruiker van een pand betaalt de gebruikersheffing (RIOG).
  • De opbrengst van de rioolheffing gebruiken we voor het onderhoud en de instandhouding van het rioolnet.
  • De rioolheffing staat op de gecombineerde belastingaanslag.
  • Het bedrag van de totale aanslag betaalt u het gemakkelijkst in tien termijnen via automatische incasso.
Automatische incasso regelen

Tarieven Rioolheffing

Scroll de tabel om meer te zien
Eigenaar per pand € 103,20
Gebruiker per pand € 51,48