Conceptverzoek (voorheen schetsplan)

Informatie:

Vanaf 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Binnenkort passen we deze pagina hierop aan. Tot die tijd kunt u met uw aanvraag terecht bij het Omgevingsloket.

  • Heeft u (ver)bouwplannen en heeft u daarvoor een omgevingsvergunning nodig?
  • Dan kunt u ook eerst advies vragen of overleggen met de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.
  • Dit doet u door een conceptverzoek in te dienen via het Omgevingsloket. Dat kan via de knop hieronder. Uw bouwplan wordt dan getoetst aan welstandsvoorschriften, het bestemmingsplan en stedenbouwkundige eisen. Meer informatie over de aanvraag van een vooroverleg vindt u op de website van Informatiepunt Leefomgeving.
Conceptverzoek indienen

U voegt de volgende gegevens bij als u een conceptverzoek wilt laten beoordelen:

  • Een situatietekening op schaal van de bestaande en gewenste situatie (maximaal 1:1000);
  • Geveltekeningen op schaal van de bestaande en gewenste situatie (maximaal 1:100);
  • Beschrijving gebruikte materialen;
  • Beschrijving kleurgebruik;
  • Optioneel: goede foto van de huidige situatie.

U betaalt voor het beoordelen van uw conceptverzoek. Deze kosten worden in mindering gebracht bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. De vergunningaanvraag moet dan wel overeenkomen met het uiteindelijke conceptverzoek.

De kosten voor het beoordelen van een conceptverzoek bedragen € 217.

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) geeft advies over welstand en erfgoed. Zij voert ook de welstandstoets uit bij plannen voor nieuwbouw en verbouwingen. Daarnaast geeft de commissie advies over monumenten. Bijvoorbeeld over het aanwijzen van monumenten of restauraties aan beschermde monumenten. 

Op de pagina Welstandsadvies leest u meer over de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

Welke gegevens vragen wij van u?

Bij een aanvraag voor een globale toets, principeverzoek of definitieve wijziging bestemmingsplan vragen wij uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres, kadastergegevens en telefoonnummer.

Waarom verwerken we deze gegevens?

Deze gegevens vragen wij van u om op uw aanvraag te kunnen reageren.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Wij gebruiken de gegevens alleen voor de behandeling van uw aanvraag. De medewerkers die betrokken zijn bij de afhandeling van uw aanvraag ontvangen de aanvraag en uw persoonsgegevens.