Welstandsadvies

 • Vraagt u een vergunning aan voor het bouwen of verbouwen? Dan legt de omgevingsdienst de Vallei uw aanvraag voor aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) of de ambtelijk secretaris. U hoeft dit niet zelf te doen.
 • Zij beslissen of het bouwplan voldoet aan de welstandseisen.
 • Het welstandsadvies maakt deel uit van de aanvraagprocedure van een omgevingsvergunning.
 • De welstandstoets bestaat uit twee onderdelen: het welstandsniveau en de welstandscriteria.
 • Aan de hand van de beschrijvingen op de Welstandskaart kunt u van tevoren zelf inschatten of uw bouwplan aan de eisen voldoet.
Ga naar het Omgevingsloket

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) geeft advies over welstand en erfgoed. Zij voert de welstandstoets uit bij plannen voor nieuwbouw en verbouwingen. Daarnaast geeft de commissie advies over monumenten. Bijvoorbeeld over het aanwijzen van monumenten of restauraties aan beschermde monumenten.

De commissie vergadert twee keer per maand. Deze vergaderingen zijn openbaar.

Nr Week Datum Kamer
6 11 14 maart 2024 Vergaderruimte 2 (2e etage) Vleugel
7 13 28 maart 2024 Vergaderruimte 2 (2e etage) Vleugel
8 15 11 april 2024 A301
9 17 25 april 2024 Vergaderruimte 2 (2e etage) Vleugel
10 21 23 mei 2024 A301
11 23 6 juni 2024 Vergaderruimte 2 (2e etage) Vleugel
12 25 20 juni 2024 A301
13 27 4 juli 2024 A301
14 29 18 juli 2024 Vergaderruimte 2 (2e etage) Vleugel
15 31 1 augustus 2024 A301
16 33 15 augustus 2024 A301
17 35 29 augustus 2024 A301
18 37 12 september 2024 A301
19 39 26 september 2024 Vergaderruimte 2 (2e etage) Vleugel
20 41 10 oktober 2024 A301
21 43 24 oktober 2024 A301
22 45 7 november 2024 A301
23 45 7 november 2024 Vergaderruimte 2 (2e etage) Vleugel
24 47 21 november 2024 A301
25 49 5 december 2024 A301
26 51 19 december 2024 Vergaderruimte 2 (2e etage) Vleugel
1 3 16 januari 2025 A301
2 5 30 januari 2025 A301
3 7 13 februari 2025 A301

U kunt ook advies vragen aan of overleggen met Commissie Ruimtelijke Kwaliteit voordat u een aanvraag voor een omgevingsvergunning indient. Dit doet u door een conceptverzoek in te dienen. Uw bouwplan wordt dan getoetst aan welstandsvoorschriften, het bestemmingsplan en stedenbouwkundige eisen. U krijgt dan de kans eventuele aanpassingen in uw plan te bespreken.

Op de pagina Conceptverzoek leest u hier meer over.

We kennen drie welstandsniveaus:

Soepel

 • U krijgt een positief welstandsadvies als uw plan geen afbreuk doet aan de bestaande omgeving.
 • Voor gebieden met een soepel welstandsniveau volstaat een ambtelijke toets. Deze toets wordt uitgevoerd door de ambtelijk secretaris. In bijzondere gevallen of bij twijfel vragen we alsnog een onafhankelijk advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK).

Bijzonder

 • Voor gebieden met een bijzonder welstandsniveau vragen we voor alle vergunningplichtige bouwwerken een onafhankelijk advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK).
 • Een ambtelijke toets is voldoende als het standpunt van de CRK bij voorbaat bekend is, bijvoorbeeld bij veel voorkomende en kleine bouwwerken.

Welstandsvrij

 • In Ede zijn alleen delen van bedrijventerreinen aangewezen als welstandsvrij. Ook voor bepaalde achtererfgebieden geldt een welstandsvrij niveau.
 • Dat een gebied welstandsvrij is wil niet zeggen dat er geen omgevingsvergunning nodig is om te kunnen bouwen. Maar bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning toetsen we binnen deze gebieden niet aan welstandscriteria.

De welstandsniveaus vindt u in de Welstandsnota in het raadsinformatiesysteem.

De welstandscriteria staan in de Welstandsnota in het raadsinformatiesysteem.