Welstandsadvies

  • Vraagt u een vergunning aan voor het bouwen of verbouwen? Dan legt de omgevingsdienst de Vallei uw aanvraag voor aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) of de ambtelijk secretaris. U hoeft dit niet zelf te doen.
  • Zij beslissen of het bouwplan voldoet aan de welstandseisen.
  • Het welstandsadvies maakt deel uit van de aanvraagprocedure van een omgevingsvergunning.
  • De welstandstoets bestaat uit twee onderdelen: het welstandsniveau en de welstandscriteria.
  • Aan de hand van de beschrijvingen op de Welstandskaart op de website geo.ede.nl kunt u van tevoren zelf inschatten of uw bouwplan aan de eisen voldoet.
Direct naar het Omgevingsloket