Tweede paspoort aanvragen

 • U kunt een tweede paspoort aanvragen als u kunt aantonen dat u het nodig hebt.
 • Dit kan bijvoorbeeld als u vaak naar landen reist waarvoor een visum nodig is, of als u reist naar landen die met elkaar in conflict zijn.
 • Een tweede paspoort is twee jaar geldig.
 • Een tweede paspoort kost evenveel als een eerste paspoort.
 • U doet de aanvraag persoonlijk bij de balie Publiekszaken. U maakt hiervoor een afspraak bij de balie Publiekszaken.

 • U staat in de gemeente Ede ingeschreven.
 • Uw eerste paspoort moet nog minstens zes maanden geldig zijn.

De aanvraag doet u, omdat u:

 • Het paspoort nodig heeft voor uw werk.
 • Regelmatig naar landen reist waar een visum nodig is.
 • Reist naar landen die met elkaar in conflict zijn.

Neem de volgende documenten mee naar de balie:

 • Alle identiteitsbewijzen (paspoort, identiteitskaart) die u heeft, ook als ze zijn verlopen.
 • Een kleurenpasfoto die voldoet aan de eisen. De eisen vindt u op de website van de Rijksoverheid.
 • Een schriftelijk bewijs waaruit blijkt:
  • Dat uw werkgever vraagt om het verlenen van een tweede paspoort;
  • Dat u een land wilt bezoeken dat in conflict is met een land waarvan u al stempels in uw paspoort heeft;
  • Dat u regelmatig naar verschillende landen moet reizen waarvoor een visum nodig is;
  • Dat uw paspoort op een ambassade of consulaat ligt vanwege een visum, terwijl u moet reizen naar een ander land waarvoor een paspoort nodig is.

De dienstverlening van de afdeling publiekszaken bestaat uit vele onderwerpen waaronder geboorte, huwelijk, overlijden en verhuizing.
Wij zijn verplicht uw persoonsgegevens te verwerken om onze dienstverlening voor u als inwoner uit te voeren.

Welke gegevens verwerken wij?

Wij verwerken altijd uw naam, adres, woonplaats en Burgerservicenummer. Afhankelijk van het onderwerp waarover u contact heeft met ons verwerken wij nog persoonsgegevens die voor dit onderwerp nodig zijn.

Waarom verwerken we deze gegevens?

Dit zijn wij verplicht vanuit wet- en regelgeving.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Wij gebruiken de gegevens alleen voor het onderwerp waarover u contact met ons heeft. De medewerkers die hierbij betrokken zijn krijgen uw persoonsgegevens en verwerken die gegevens voor bijvoorbeeld het wijzigen van uw adres of het registreren van de geboorte van uw kind.