Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

 • U vraagt een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) aan in de gemeente waar u als inwoner staat ingeschreven. 
 • Het standaard uittreksel bevat uw persoonsgegevens, zoals uw naam, adres en geboortedatum.
 • U kunt ook een van de volgende uittreksels aanvragen:
  • Bewijs van nationaliteit
  • Internationaal uittreksel BRP
  • Uittreksel BRP met kinderen
  • Uittreksel BRP met adreshistorie
  • Uittreksel BRP met ouderlijk gezag
 • Vroeger heette de BRP de Gemeentelijke Basis Adminstratie (GBA).
Vraag direct een Uittreksel BRP aan
Uittreksel BRP Kosten  
Uittreksel BRP € 12,15*  
Op verzoek doornemen BRP € 10,65  
*U krijgt geen geld terug als u het verkeerde uittreksel aanvraagt, als het uittreksel achteraf niet nodig blijkt of als u het uittreksel in Ede aanvraagt en Ede het uittreksel niet heeft.

U kunt een uittreksel uit de BRP op verschillende manieren aanvragen.

Digitaal

 • U kunt een digitale aanvraag doen.
 • U krijgt het uittreksel dan twee werkdagen na uw aanvraag thuisgestuurd.
 • U betaalt via iDeal.

Schriftelijk

 • U kunt het uittreksel ook schriftelijk aanvragen, via de post of ons contactformulier.
 • Het uittreksel wordt na ongeveer vier weken opgestuurd naar uw adres.
 • U ontvangt een factuur.

Persoonlijk

U kunt het uittreksel ook aanvragen voor iemand anders. U maakt hiervoor een afspraak bij de balie Publiekszaken.

Neem hiervoor het volgende mee:

 • Schriftelijke toestemming van degene voor wie u het uittreksel aanvraagt
 • Een kopie van het identiteitsbewijs van degene voor wie u het uittreksel aanvraagt
 • Uw eigen legitimatiebewijs

Schriftelijke toestemming

U heeft geen schriftelijke toestemming nodig als u een aanvraag doet voor:

 • Uw echtgenoot of uw geregistreerde partner die op uw adres woont
 • Uw kind tot 16 jaar

Als u het uittreksel persoonlijk of schriftelijk aanvraagt, moet u documenten meenemen of meesturen.

Persoonlijk

U maakt een afspraak bij de balie Publiekszaken. Neem het volgende mee naar de balie:

 • Een geldig legitimatiebewijs
 • Contant geld of uw pinpas

Schriftelijk

Stuur het volgende mee:

 • De gegevens die op het uittreksel moeten staan of de reden van aanvraag
 • Vermeld of u een Nederlands of internationaal uittreksel aanvraagt
 • Kopie of foto van uw (geldige) legitimatiebewijs
  • Op een Nederlands legitimatiebewijs moet het BSN zichtbaar zijn. Is uw document vanaf 2014 uitgegeven? Stuur dan ook een kopie van de achterkant mee
 • (Foto van uw) handtekening op een los blaadje
 • Ontvangstadres voor het uittreksel en de factuur

Bent u een advocaat, notaris of een andere bevoegde instantie met een gerechtvaardigd belang? Dan kunt u een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) aanvragen als u deze nodig heeft voor uw werkzaamheden. Wij kunnen uw aanvraag alleen behandelen als de persoon ingeschreven staat bij de gemeente Ede.

Schriftelijke aanvraag

Een schriftelijke aanvraag moet op logopapier verstuurd worden. Stuur daarnaast het volgende mee:

 • De gegevens die op het uittreksel moeten staan of de reden van aanvraag
 • Vermeld of u een Nederlands of internationaal uittreksel aanvraagt
 • (Foto van) handtekening op een los blaadje
 • Ontvangstadres voor het uittreksel en de factuur

Digitale aanvraag

Bedrijven kunnen met eHerkenning via onze website ook een aanvraag doen, deze afhandeling gaat sneller.

Vraag direct een uittreksel BRP aan

Als iemand overlijdt, gaat zijn of haar eventuele vermogen over op één of meerdere erfgenamen. Voor de afwikkeling van een nalatenschap kunt u als notaris inlichtingen aanvragen. Wij kunnen uw aanvraag alleen behandelen wanneer de persoonskaart in de gemeente Ede ligt.

Schriftelijke aanvraag

Een verzoek om inlichtingen kan alleen schriftelijk (per post of ons contactformulier) worden ingediend. Dit verzoek moet voorzien zijn van uw handtekening en worden verstuurd op logo papier van uw organisatie. Stuur daarnaast het volgende mee:

 • Ontvangstadres voor het uittreksel en de factuur

Het uittreksel wordt na maximaal vier weken opgestuurd naar uw adres.

Kosten

Het onderzoek kost € 12,15 per inlichting. Uw verzoek kan uit meerdere inlichtingen bestaan, op basis daarvan stellen wij een factuur op.

De dienstverlening van de afdeling publiekszaken bestaat uit vele onderwerpen waaronder geboorte, huwelijk, overlijden en verhuizing.
Wij zijn verplicht uw persoonsgegevens te verwerken om onze dienstverlening voor u als inwoner uit te voeren.

Welke gegevens verwerken wij?

Wij verwerken altijd uw naam, adres, woonplaats en Burgerservicenummer. Afhankelijk van het onderwerp waarover u contact heeft met ons verwerken wij nog persoonsgegevens die voor dit onderwerp nodig zijn.

Waarom verwerken we deze gegevens?

Dit zijn wij verplicht vanuit wet- en regelgeving.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Wij gebruiken de gegevens alleen voor het onderwerp waarover u contact met ons heeft. De medewerkers die hierbij betrokken zijn krijgen uw persoonsgegevens en verwerken die gegevens voor bijvoorbeeld het wijzigen van uw adres of het registreren van de geboorte van uw kind.

Op het internet bieden organisaties tegen een vergoeding aan om voor u een aanvraag in te dienen of een afspraak voor u te maken. Deze extra kosten kunnen oplopen tot tientallen euro’s. Deze bedrijven zijn geen onderdeel of partner van de gemeente en op geen enkele manier aan ons gekoppeld. Wij adviseren u om daarom zelf uw aanvraag in te dienen of een afspraak te maken. Zo voorkomt u onnodige kosten.