Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

 • Dit uittreksel bevat uw persoonsgegevens, zoals uw naam, adres en geboortedatum.
 • U vraagt het uittreksel aan in de gemeente waar u als inwoner staat ingeschreven.
 • Bij ons kunt u een digitale aanvraag doen.
 • U kunt het uittreksel ook schriftelijk aanvragen.
 • Een uittreksel kost € 10,90. U betaalt via iDeal.
 • Als u het uittreksel persoonlijk aanvraagt bij de balie Publiekszaken, kunt u het direct meenemen.
 • Als u het uittreksel schriftelijk aanvraagt, dan wordt het uittreksel na ongeveer drie weken opgestuurd naar het adres dat bij ons bekend is.
 • Let op: u krijgt geen geld terug als u het uittreksel in Ede aanvraagt en Ede het uittreksel niet heeft. Er zijn dan wel kosten gemaakt om de gegevens op te zoeken.
Uittreksel BRP aanvragen

Vraagt u het uittreksel persoonlijk aan bij de balie Publiekszaken? Neem dan mee:

 • Een geldig legitimatiebewijs

Vraagt u het uittreksel schriftelijk aan? Stuur dan het volgende mee:

 • Uw aanvraag met uw handtekening
 • Kopie van uw legitimatiebewijs

U mag het uittreksel ook aanvragen voor iemand anders. Dit doet u aan de balie Publiekszaken.

Neem hiervoor het volgende mee:

 • Schriftelijke toestemming van degene voor wie u het uittreksel aanvraagt.
 • Een kopie van het identiteitsbewijs van degene voor wie u het uittreksel aanvraagt.

Bent u een advocaat, notaris of een andere bevoegde instantie met een gerechtvaardigd belang? Dan kunt u hier een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) aanvragen als u deze nodig heeft voor uw werkzaamheden. Wij kunnen uw aanvraag alleen behandelen als de persoon ingeschreven staat bij de gemeente Ede.

Vraag het uittreksel aan

De dienstverlening van de afdeling publiekszaken bestaat uit vele onderwerpen waaronder geboorte, huwelijk, overlijden en verhuizing.
Wij zijn verplicht uw persoonsgegevens te verwerken om onze dienstverlening voor u als inwoner uit te voeren.

Welke gegevens verwerken wij?

Wij verwerken altijd uw naam, adres, woonplaats en Burgerservicenummer. Afhankelijk van het onderwerp waarover u contact heeft met ons verwerken wij nog persoonsgegevens die voor dit onderwerp nodig zijn.

Waarom verwerken we deze gegevens?

Dit zijn wij verplicht vanuit wet- en regelgeving.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Wij gebruiken de gegevens alleen voor het onderwerp waarover u contact met ons heeft. De medewerkers die hierbij betrokken zijn krijgen uw persoonsgegevens en verwerken die gegevens voor bijvoorbeeld het wijzigen van uw adres of het registreren van de geboorte van uw kind.

Op het internet bieden organisaties tegen een vergoeding aan om voor u een aanvraag in te dienen of een afspraak voor u te maken. Deze extra kosten kunnen oplopen tot tientallen euro’s. Deze bedrijven zijn geen onderdeel of partner van de gemeente en op geen enkele manier aan ons gekoppeld. Wij adviseren u om daarom zelf uw aanvraag in te dienen of een afspraak te maken. Zo voorkomt u onnodige kosten.