Uittreksel burgerlijke stand

 • Het uittreksel geeft informatie over iemands geboorte, trouwen, scheiding of overlijden.
 • U vraagt dit uittreksel aan in de gemeente waar dat is gebeurd. Behalve bij een scheiding: dan vraagt u het uittreksel aan in de gemeente waar u bent getrouwd.
 • Bij de gemeente Ede kunt u het uittreksel digitaal aanvragen via DigiD. U kunt het uittreksel ook per brief, per e-mail via onze contactpagina of persoonlijk aanvragen.
 • De kosten per uittreksel zijn € 14,30.
 • Als u het uittreksel persoonlijk aanvraagt bij de balie Publiekszaken, kunt u het direct meenemen. Let op! De balies zijn alleen nog open op afspraak. Een afspraak maken doet u via het digitale formulier.
 • Als u het uittreksel digitaal aanvraagt, dan streven wij ernaar deze binnen een week toe te sturen. Bij een schriftelijk aanvraag sturen wij het uittreksel na ongeveer drie weken op naar uw adres.
 • Let op: u krijgt geen geld terug als u het uittreksel in Ede aanvraagt en Ede het uittreksel niet heeft. Er zijn dan wel kosten gemaakt om de gegevens op te zoeken.
Vraag een uittreksel aan

 • Om het uittreksel online aan te vragen, heeft u alleen een DigiD-code nodig.
 • Vraagt u het uittreksel per brief of e-mail aan? Stuur dan een handtekening mee en een kopie van uw legitimatiebewijs.
 • Komt u het uittreksel persoonlijk aanvragen? Neem dan een geldig legitimatiebewijs mee.

U mag ook een uittreksel aanvragen voor iemand anders. Dit regelt u ook bij de balie Publiekszaken.

U heeft dit nodig:

 • een schriftelijke machtiging (toestemming) van de aanvrager.
 • een kopie van het identiteitsbewijs van de aanvrager.

Bent u een advocaat, notaris of een andere bevoegde instantie met een gerechtvaardigd belang? U kunt hier een afschrift of uittreksel van een akte van de burgerlijke stand aanvragen als u deze nodig heeft voor uw werkzaamheden. Wij kunnen uw aanvraag alleen behandelen als de gebeurtenis waarvoor u een aanvraag indient heeft plaatsgevonden in de gemeente Ede.

Vraag het afschrift aan

Een overlijdensakte kunt u alleen aanvragen voor directe familie: uw echtgenoot of geregistreerd partner, uw ouders of uw kinderen. U kunt dus geen overlijdensakte aanvragen voor grootouders, een broer of zus. Dat kan alleen als bijvoorbeeld een ouder of kind u daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Op het internet bieden organisaties tegen een vergoeding aan om voor u een aanvraag in te dienen of een afspraak voor u te maken. Deze extra kosten kunnen oplopen tot tientallen euro’s. Deze bedrijven zijn geen onderdeel of partner van de gemeente en op geen enkele manier aan ons gekoppeld. Wij adviseren u om daarom zelf uw aanvraag in te dienen of een afspraak te maken. Zo voorkomt u onnodige kosten.

De dienstverlening van de afdeling publiekszaken bestaat uit vele onderwerpen waaronder geboorte, huwelijk, overlijden en verhuizing.
Wij zijn verplicht uw persoonsgegevens te verwerken om onze dienstverlening voor u als inwoner uit te voeren.

Welke gegevens verwerken wij?

Wij verwerken altijd uw naam, adres, woonplaats en Burgerservicenummer. Afhankelijk van het onderwerp waarover u contact heeft met ons verwerken wij nog persoonsgegevens die voor dit onderwerp nodig zijn.

Waarom verwerken we deze gegevens?

Dit zijn wij verplicht vanuit wet- en regelgeving.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Wij gebruiken de gegevens alleen voor het onderwerp waarover u contact met ons heeft. De medewerkers die hierbij betrokken zijn krijgen uw persoonsgegevens en verwerken die gegevens voor bijvoorbeeld het wijzigen van uw adres of het registreren van de geboorte van uw kind.