(Verleende) Vergunningen inzien en opvragen

  • U kunt een kopie van de vergunning (inclusief de openbare gepubliceerde bouwtekeningen) opvragen via de knop hieronder. Wij streven ernaar om uw aanvraag binnen vijf werkdagen af te handelen.
  • Op de website www.overheid.nl vindt u ook een overzicht van alle afgegeven vergunningen.
  • Op de website met officiële bekendmakingen vindt u een overzicht van lopende aanvragen. Zoek daarvoor binnen gemeenteblad, gemeente Ede. Lopende aanvragen bekijkt u bij de balie Bouwen, wonen en Milieu. Onze medewerkers geven u hier ook graag een toelichting. U kunt hiervoor langskomen zonder afspraak. Toch liever aan afspraak maken? Dat kan door te bellen naar 14 0318.
Aanvragen kopie vergunning Direct naar de bekendmakingen

U kunt een digitaal afschrift ontvangen van verleende omgevingsvergunningen voor de activiteit:

  • Bouwen (voorheen: bouwvergunning).
  • Inrichting milieu oprichten en veranderen (voorheen: hinderwetvergunning/milieuvergunning).
  • Slopen en/of asbest verwijderen (voorheen: sloopvergunning/sloopmelding (asbest).

Voor het opzoeken van bouw- en omgevingsvergunningen geldt het tarief van € 18,20 per adres. De vergunningen zelf worden, indien digitaal aanwezig, gratis verstrekt. Dat betekent dat er geen kosten aan verbonden zijn wanneer u zelf het onderzoek doet en ons het nummer of de nummers doorgeeft van de omgevingsvergunning(en) die u wilt inzien. Wij sturen u dan het digitale dossier kosteloos toe.

Als u gebruikt maakt van het aanvraagformulier betaalt u via iDEAL. Gebruik daarvoor de knop ‘Aanvragen kopie vergunning’.

Voor het gebruik van digitale bouwvergunningen gelden de volgende voorwaarden:

Voorwaarden Gebruik digitale bouwvergunningen

De digitaal beschikbare bouwdossiers zijn voor eigen, niet-commercieel gebruik. U bent aansprakelijk voor schending van het auteursrecht en/of de gebruiksvoorwaarden en vrijwaart het Gemeentearchief Ede tegen aanspraken van derden als gevolg hiervan.

De digitale documenten hebben de status 'digitale werkkopie' en aan de inhoud ervan kunt u geen rechten ontlenen. De documenten zijn te openen met Adobe Reader. De documenten die u oproept, kunt u zelf printen. Wij wijzen u erop dat de schaal van de afdrukken kan afwijken van de schaal van de originele documenten. Verder gebruik, waaronder begrepen verspreiding, van de geraadpleegde documenten en de daarin vervatte gegevens is onderworpen aan beperkingen en aansprakelijkheid op grond van het auteursrecht.

Daarnaast komen op sommige documenten in de dossiers persoonsgegevens voor. Bouwdossiers vormen openbare informatie. De bouwvergunningen zijn niet integraal beschikbaar. Ze zijn raadpleegbaar in een beschermde omgeving.

Meer weten?

  • De website auteursrecht.nl bevat aanvullende informatie over het gebruik van materiaal dat door anderen dan uzelf is gemaakt.
  • Op de website cbpweb.nl vindt u meer informatie en antwoorden op vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens.
  • U kunt ook contact opnemen met de gemeentearchivaris, via het digitale contactformulier of telefoonnummer 14 0318.

Op de website Ruimtelijkeplannen.nl vindt u alle ruimtelijke plannen, zoals bestemmingsplannen en structuurvisies.

U kunt bezwaar maken tegen een vergunning. U leest hier meer over op de pagina Zienswijze, bezwaar en beroep.

De studiezaal is geopend op afspraak. Op de website van het Gemeentearchief vindt u de openingstijden en kunt u een afspraak maken.

Welke gegevens verwerken wij van u?

Wanneer u digitaal vergunning(en) opvraagt verwerken wij uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer. Bij het opvragen in onze Studiezaal verwerken wij uw naam en e-mailadres.

Waarom verwerken we deze gegevens?

Deze gegevens hebben wij nodig om uw verzoek te kunnen behandelen en hierop te reageren.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Wij gebruiken de gegevens alleen voor de behandeling van uw verzoek om afschriften van vergunningen. De medewerkers die betrokken zijn bij de afhandeling hiervan ontvangen uw persoonsgegevens.