(Verleende) Vergunningen inzien en opvragen

  • Op de website met officiële bekendmakingen vindt u een overzicht van lopende aanvragen. Deze bekijkt u bij de balie Bouwen, wonen en Milieu. Onze medewerkers geven u hier ook graag een toelichting.
  • Op de website www.overheid.nl vindt u ook een overzicht van alle afgegeven vergunningen.
  • U kunt een kopie van de vergunning inclusief de openbare (gepubliceerde) bouwtekeningen opvragen via de knop hieronder. Dit heet een afschrift. Er is een knop om een afschrift aan te vragen als organisatie of als persoon. Wij streven ernaar om uw aanvraag binnen vijf werkdagen af te handelen.
Direct naar de bekendmakingen Afschrift vergunning persoon Afschrift vergunning organisatie