Wonen in een recreatiewoning

  • Een recreatiewoning is bestemd voor vakantie en vrije tijd.
  • U mag dus niet wonen in een recreatiewoning.
  • De Omgevingsdienst de Vallei (OddV) kan u een dwangsom opleggen als u toch in een recreatieverblijf woont.
  • Een inschrijving in de basisregistratie personen is geen toestemming om te mogen wonen op een vakantieadres.