Wonen in een recreatiewoning

  • Een recreatiewoning is bestemd voor vakantie en vrije tijd.
  • U mag dus niet wonen in een recreatiewoning.
  • De Omgevingsdienst de Vallei (OddV) kan u een dwangsom opleggen als u toch in een recreatieverblijf woont.
  • Een inschrijving in de basisregistratie personen is geen toestemming om te mogen wonen op een vakantieadres.

Het bestemmingsplan bepaalt dat u niet mag wonen in een recreatiewoning. Wilt u daar meer over weten, neem dan contact op met de balie Bouwen, Wonen en Milieu.

De dienstverlening van de afdeling publiekszaken bestaat uit vele onderwerpen waaronder geboorte, huwelijk, overlijden en verhuizing.
Wij zijn verplicht uw persoonsgegevens te verwerken om onze dienstverlening voor u als inwoner uit te voeren.

Welke gegevens verwerken wij?

Wij verwerken altijd uw naam, adres, woonplaats en Burgerservicenummer. Afhankelijk van het onderwerp waarover u contact heeft met ons verwerken wij nog persoonsgegevens die voor dit onderwerp nodig zijn.

Waarom verwerken we deze gegevens?

Dit zijn wij verplicht vanuit wet- en regelgeving.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Wij gebruiken de gegevens alleen voor het onderwerp waarover u contact met ons heeft. De medewerkers die hierbij betrokken zijn krijgen uw persoonsgegevens en verwerken die gegevens voor bijvoorbeeld het wijzigen van uw adres of het registreren van de geboorte van uw kind.