Bezwaar gemeentelijke belastingen

 • Bent u het niet eens met hoeveel belasting u moet betalen?
 • Maak dan eenvoudig zelf bezwaar.
 • Bezwaar is mogelijk tegen hondenbelasting, rioolheffing, afvalstoffenheffing en de hoogte van de WOZ-waarde
 • U kunt binnen zes weken bezwaar indienen.
 • U maakt bezwaar via de digitale belastingbalie (hiervoor heeft u DigiD nodig) of per brief.
Direct bezwaar maken particulieren Direct bezwaar maken bedrijven

Let op!

Bent u benaderd door een gespecialiseerd bureau of makelaar die gratis bezwaar voor u wil maken? Deze bedrijven zorgen ervoor dat u uiteindelijk meer belasting betaalt. Want ze claimen onkostenvergoedingen bij de gemeente. Bovendien blijkt uit onderzoek dat een bezwaar via een bureau niet vaker wordt toegekend dan een bezwaar dat u zelf maakt.

Dus, bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Maak eenvoudig zelf bezwaar via bovenstaand digitaal formulier. Dat kost u niets! Een paar tips voor een goed bezwaar:

 • Bekijk het taxatieverslag via belastingbalie.ede.nl.
 • Controleer objectkenmerken zoals bijvoorbeeld gebruiksoppervlakte, bijgebouwen, dakkapel.
 • Beschrijf de redenen voor uw bezwaar zo gedetailleerd mogelijk.
 • Verwijst u naar andere woningen? Noem dan specifieke adressen in plaats van 'de buren' of 'de woningen op het taxatieverslag'.
 • Voeg foto's toe van bijvoorbeeld achterstallig onderhoud of schade aan de woning. Of stuur documenten mee zoals bijvoorbeeld een taxatierapport.

Laat u toch liever een bureau voor u bezwaar maken? Maak dan via één bureau bezwaar en niet via meerdere om verwarring te voorkomen.

 • Degene die bezwaar heeft tegen een aan hem opgelegde aanslag of naheffingsaanslag; 
 • Erfgenamen; 
 • Een medebelanghebbende, bijvoorbeeld een medebewoner of mede-eigenaar, die niet op het aanslagbiljet vermeld staat; 
 • Een gemachtigde. Degene die de belasting moet betalen (de belastingplichtige) kan iemand machtigen om namens hem een bezwaarschrift in te dienen. Stuur de recente machtiging mee met het bezwaarschrift.

U bent niet verplicht om bewijsstukken mee te sturen, maar het zorgt wel voor een betere beoordeling van uw bezwaar. Bewijsstukken zijn bijvoorbeeld:

 • uw huurovereenkomst of beëindiging hiervan;
 • een verklaring van de dierenarts dat uw hond is overleden;
 • een taxatierapport van uw woning of pand.

We ontvangen de stukken het liefst digitaal. U kunt ze meesturen met uw bezwaar. Het bezwaar maakt u via de knop hierboven.

Wij hebben tot 31 december van het betreffende jaar de tijd om uitspraak te doen. Dit is wettelijk bepaald.

Dan kunt u binnen zes weken na dagtekening in beroep gaan bij de rechtbank. U betaalt kosten voor het behandelen van uw zaak door de rechter. Op de website van de rechtbank vindt u meer informatie over hoe u een beroep indient.  

Welke gegevens vragen wij van u?

Wij vragen altijd om uw Burgerservicenummer (BSN), achternaam, postcode, huisnummer, straatnaam, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Het kán zijn dat wij meer gegevens nodig hebben, omdat uw bezwaar niet duidelijk of concreet genoeg is. Dan leest u dit in de ontvangstbevestiging die u van ons ontvangt.

Waarom vragen we deze gegevens?

Deze gegevens hebben wij nodig om u te kunnen identificeren en op uw bezwaar te reageren.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

We gebruiken uw gegevens alleen voor de behandeling van uw bezwaar. De medewerkers die betrokken zijn bij de afhandeling van uw bezwaar ontvangen uw bezwaar en uw gegevens.