Bezwaar gemeentelijke belastingen

  • Bent u het niet eens met hoeveel belasting u moet betalen?
  • Maak dan eenvoudig zelf bezwaar.
  • Bezwaar is mogelijk tegen: hondenbelasting, rioolheffing, afvalstoffenheffing en de hoogte van de WOZ-waarde
  • U kunt binnen zes weken bezwaar indienen.
  • U maakt bezwaar via de digitale belastingbalie (hiervoor heeft u DigiD nodig) of per brief.
Direct bezwaar maken particulieren Direct bezwaar maken bedrijven