Bezwaarschrift indienen

In verband met maatregelen rond het coronavirus gaan de hoorzittingen van de commissie bezwaarschriften van de gemeente Ede tot nader order niet door. Zodra het mogelijk is worden de hoorzittingen opnieuw ingepland.

  • Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente of de daaraan verbonden voorwaarden of beperkingen?
  • Dan kunt u binnen zes weken na bekendmaking van het besluit schriftelijk of digitaal (met Digid) bezwaar maken.
  • Wij adviseren u om eerst te bellen met degene die het besluit heeft genomen. In de meeste gevallen vindt u deze naam boven aan het besluit.
  • Voor bezwaren tegen de WOZ-waarde geldt een andere procedure en termijn. Meer informatie hierover leest u op de pagina Bezwaar maken gemeentelijke belastingen.
Direct bezwaar maken tegen een besluit