Blijf op de hoogte en praat mee

Het werk van de gemeenteraad heeft grote invloed op u en uw leefomgeving als inwoner van de gemeente. Het omgekeerde is daarom ook waar: als inwoner van Ede heeft u grote invloed op de gemeenteraad. U kunt de raad op verschillende manieren volgen. Raadsleden zijn zeer geïnteresseerd in uw mening, want dat helpt ze om te werken aan de zaken die Edenaren belangrijk vinden.

Neem contact op met de raadsgriffie

De raadsvergaderingen zijn openbaar.

Kom langs

U kunt de vergaderingen volgen op de publieke tribune in de raadszaal.
Kom hiervoor naar het Raadhuis Ede, ingang Bestuurscentrum (Bergstraat 4). De publieke tribune vindt u op de vierde verdieping. Ook bent u welkom in de foyer op de derde verdieping voor koffie, thee en informele gesprekken met de raadsleden.

Let op: Wij maken foto- en filmopnames van bijeenkomsten. Deze worden getoond, uitgezonden en bewaard op internet. Als u aanwezig bent, kunt u in beeld komen.

Kijk online of op TV

De vergaderingen van de gemeenteraad worden live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem en op de streekomroep XON. Achteraf terug kijken kan natuurlijk ook. Zoek daarvoor de betreffende PDE op in de raadsagenda.

Lees de krant

In huis-aan-huis-krant EdeStad leest u voor elke Politieke Dag Ede vooraf de agenda en de onderwerpen, en achteraf een verslag van de vergadering.

U kunt via verschillende kanalen op de hoogte blijven van de activiteiten van de gemeenteraad.

Social media

Via Facebook/RaadEde en Twitter/RaadEde kunt u nieuwsberichten over de raad volgen. Alle twitterende raadsleden kunt u volgen via de lijst Politiek Ede. Zelf meepraten tijdens de Politieke Dag Ede? Gebruik dan #RaadEde.

Raadsinformatiesysteem (Notubiz)

De gemeenteraad van Ede publiceert alle openbare agenda’s en vergaderstukken in het Raadsinformatiesysteem (Notubiz).

Mee- en terugkijken

De vergaderingen van de gemeenteraad kunt u live volgen via het raadsinformatiesysteem en op de streekomroep XON. Achteraf terug kijken kan natuurlijk ook. Zoek daarvoor de betreffende PDE op in de raadsagenda.

Aankondigingen en verslagen

In huis-aan-huis-krant Ede Stad leest u de agenda en de onderwerpen van elke Politieke Dag Ede. Achteraf vindt u er een verslag van de vergadering.

Raadsleden zijn zeer geïnteresseerd in uw mening als inwoner van de gemeente Ede. Dat helpt hen namelijk om te werken aan de zaken die Edenaren belangrijk vinden. U kunt op verschillende manieren contact opnemen met de gemeenteraad:

Persoonlijk benaderen

Benader een raadslid individueel via e-mail, telefoon, of spreek een raadslid aan tijdens de Politieke Dag Ede. In het overzicht van de raad vindt u hun contactgegevens en foto.

Brief aan de raad

U kunt ook de gemeenteraad als geheel aanspreken. Stuur hiervoor uw bericht per e-mail of post naar de raadsgriffie, ter attentie van de gemeenteraad. Uw bericht komt via de lijst ingekomen stukken op de vergaderagenda. Het is dan aan de raadsleden om wel of niet op de inhoud in te gaan.

Let op: uw brief wordt openbaar gepubliceerd. Informatie over uw adres, handtekening en burgerservicenummer maken we onherkenbaar.

Inspreken

Uw inbreng als direct betrokkene of (ervarings)deskundige is van grote waarde voor de raad. U bent van harte welkom om in te spreken voor de raadsleden, of om afzonderlijke fracties te spreken in hun fractieoverleg. Inspreken bij de gemeenteraad van Ede is op de maandagavond voor een raadsvergadering, zodat de fracties uw inbreng kunnen meewegen in hun voorbereiding van de vergadering. Om in te spreken meldt u zich aan bij de raadsgriffie.

Let op: inspreken kan niet over onderwerpen waartegen in een latere fase bezwaar of beroep bij de rechter mogelijk is, zoals bestemmingsplannen.

Agenderen van een onderwerp

U kunt ook met minimaal 350 inwoners samen een onderwerp op de agenda van de raad plaatsen. Dit burgerinitiatief is geregeld in artikel 40 van het Reglement van orde. Neem voor begeleiding bij het goed opzetten van uw inwoneragendering contact op met de raadsgriffie.

Heeft u de benodigde handtekeningen al verzameld? Via dit formulier dient u ze in: Een onderwerp indienen voor de gemeenteraad (DigiD)

Uitnodigen

Wilt u de gemeenteraad uitnodigen voor een bijeenkomst, evenement of werkbezoek? Stuur uw uitnodiging dan naar de raadsgriffie. Zij zorgen voor de verspreiding naar de raadsleden. Uitnodigingen komen niet op de lijst ingekomen stukken.