Schadevergoeding aanvragen

  • Bent u van mening dat de gemeente verantwoordelijk is voor de door u geleden schade, dan kunt u een schadevergoeding aanvragen.
  • Er zijn drie soorten schades en schadevergoedingen:
    • Aansprakelijkstelling
    • Planschade
    • Nadeelcompensatie
  • Als particulier kunt u een schadevergoeding aanvragen via onderstaande button. Hiervoor gebruikt u DigiD.
  • Als ondernemer stuurt u een ondertekende brief aan het college van burgemeester en wethouders.
Direct naar het formulier