Wat is de Omgevingswet?

De Omgevingswet voegt alle bestaande wetten en regels over onze leefomgeving samen. Dat zijn bijvoorbeeld wetten en regels voor wonen, wegen, milieu, natuur en water. Wilt u straks een bouwproject starten voor uw huis of bedrijf? Dan heeft u nog maar met één wet te maken.

Heeft u nu een plan? Bekijk dan deze pagina bij Bouwen of verbouwen.

Stel, u wilt straks een dakkapel plaatsen, een schuur bouwen of uw bedrijfsgebouw uitbreiden. Of u wilt een moestuin aanleggen voor de hele buurt. Dan hoeft u volgens de Omgevingswet nog maar één vergunning aan te vragen bij één loket. Daarvoor moeten we als gemeente wel onze werkwijze en regels aanpassen. Dat doen we als volgt.

Omgevingsvisie

Elke gemeente moet een omgevingsvisie opstellen. Zo’n omgevingsvisie is een soort lijst met afspraken en keuzes voor de lange termijn. Het ontwerp voor de omgevingsvisie van gemeente Ede is sinds december 2021 klaar en heet Dierbaar. Duurzaam. Dynamisch. Ontwerp Omgevingsvisie Ede 2040. Lees hier alles over de ontwerp-Omgevingsvisie, zoals hoe dit ontwerp tot stand kwam en hoe het nu verder gaat. Daar vindt u ook de ontwerp-Omgevingsvisie en een video over de vijf keuzes in die visie. De definitieve Omgevingsvisie werken we straks uit tot het Omgevingsplan.

Omgevingsplan

In het Omgevingsplan komen alle gemeentelijke regels voor de fysieke leefomgeving te staan. Die staan nu nog in bestemmingsplannen en aparte verordeningen. Deze bestemmingsplannen en verordeningen komen straks dus te vervallen. Het Omgevingsplan maakt duidelijk wat in onze leefomgeving wel of niet kan, mag of moet.

Gemeenten moeten uiterlijk 2029 hun omgevingsplan klaar hebben. Wij werken eraan zo snel mogelijk (dus eerder dan 2029) een definitief omgevingsplan te hebben. Vanaf het moment dat de Omgevingswet ingaat  werken we met een tijdelijk omgevingsplan. Zo kunnen we alles in onze leefomgeving toch goed en volgens de wet blijven regelen.

Omgevingsvergunning

Straks is er ook nog maar één omgevingsvergunning voor verschillende activiteiten. Die vervangt alle bestaande aparte vergunningen, zoals voor het bouwen van een schuur of voor het kappen van een boom.

Het nieuwe Omgevingsloket

Voor alles wat te maken heeft met de leefomgeving kunt u straks terecht bij het nieuwe Omgevingsloket. Dit is een online loket waar u alle digitale informatie vindt. U kunt dus informatie opzoeken over uw eigen leefomgeving. Zo kunt u zelf nagaan of uw plan past binnen de afgesproken regels. En zo ontdekt u of u voor uw plan wel of niet een vergunning nodig heeft. Dit ene omgevingsloket vervangt straks het huidige OLO-loket en Ruimtelijkeplannen.nl.

Informatie over de Omgevingswet

Alle provincies, waterschappen en gemeenten krijgen te maken met de Omgevingswet. Zij moeten allemaal zorgen dat ze er klaar voor zijn zodra de Omgevingswet in werking treedt. Ook gemeente Ede bereidt zich voor op de Omgevingswet. Dat is een flinke klus, want we moeten stap voor stap onze regels en werkwijze aanpassen aan de nieuwe wet.

Een goede voorbereiding betekent ook dat we u tijdig informeren wat de Omgevingswet betekent voor u en uw plan. Zodat u weet welke regels gelden en hoe het werkt als uw plan daarvan afwijkt. Zodat u weet hoe u een vergunning aanvraagt. En hoe u uw buren en anderen in uw omgeving betrekt bij uw plan. Daarvoor passen we bijvoorbeeld deze website aan.

Meer informatie en contact

Vindt u op deze website niet de informatie die u nodig heeft voor uw plan? Of vindt u het fijn dat er iemand van de gemeente met u meekijkt? Neem dan contact op met de Balie Bouwen, Wonen en Milieu (bekijk de contactmogelijkheden) of bel ons op 14 0318.