Woo-verzoek en informatieaanvraag

 • Inwoners hebben recht op informatie van de overheid. Dat is geregeld in de Wet open overheid (Woo). In het raadsinformatiesysteem, op overheid.nl en via het Gemeentenieuws vindt u de meeste beleidsdocumenten, verordeningen en nota’s.
 • Als u meer informatie wil hebben, kunt u een verzoek doen aan het bestuursorgaan tot openbaarmaking van bepaalde informatie. Dit heet een Woo-verzoek. Wij helpen u graag bij het bepalen wat u precies zoekt. Daarvoor kunt u mailen naar Woo@ede.nl.
 • Wij adviseren u eerst een informatieverzoek in te dienen. Veel documenten kunnen wij u namelijk eenvoudig toe sturen, zonder dat het bestuursorgaan hier een besluit over hoeft te nemen.
 • Is een besluit wel nodig, dan behandelen wij uw informatieverzoek automatisch als een Woo-verzoek.
Informatie of Woo-verzoek (persoon) Informatie of Woo-verzoek (organisatie)

Uw Woo-verzoek moet aan deze voorwaarden voldoen:

 1. Het verzoek gaat over een bestuurlijke aangelegenheid (dit is informatie over beleid, inclusief de voorbereiding en de uitvoering daarvan); en
 2. Het verzoek gaat over bestaande informatie die is opgenomen in documenten.

Uitzonderingen

Bepaalde informatie maken wij niet openbaar. Enkele voorbeelden zijn:

 • Persoonsgegevens
 • Bedrijfs- en fabricagegegevens
 • Informatie over opsporing en vervolging van strafbare feiten
 • Gegevens die de financiële belangen van de gemeente of een andere partij raken
 • Informatie over persoonlijke opvattingen in interne stukken

Deze uitzonderingen staan in artikel 5.1 en 5.2 van de Woo.

Reactietermijn

Voor een Woo-verzoek geldt een beslistermijn van vier weken. We mogen de beslissing één keer met twee weken uitstellen. Daarnaast kan het proces langer duren als uw verzoek ziet op informatie die ook betrekking heeft op derden, dit heet opschorting. U ontvangt een brief als we de beslissing uitstellen of opschorten.

Kennen wij uw verzoek toe? Dan ontvangt u de informatie meestal tegelijk met het besluit. Wij versturen de informatie nog niet als een derde partij betrokken is. Zo heeft deze de kans om in bezwaar te gaan en een voorlopige voorziening aan te vragen.

Indienen verzoek

Een Woo-verzoek kunt u indienen via ons digitale formulier. Is gebruik van DigiD voor u niet mogelijk dan kunt u uw verzoek indienen via Woo@ede.nl

Een Woo-verzoek indienen is gratis.

Wij brengen in sommige gevallen kosten in rekening voor de informatie die u ontvangt:

 • Verzending van papieren stukken is gratis voor minder dan 100 pagina’s op A4-formaat zwart-wit. Voor verzending van grote aantallen (meer dan 100 pagina’s) papieren stukken worden kosten in rekening gebracht.

Wij informeren u vooraf als er kosten in rekening worden gebracht.

Welke gegevens vragen wij van u voor een Woo-verzoek en waarom vragen wij hierom?

Wij vragen altijd om uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze laatste hoeft u niet verplicht te vermelden. Indien u in het formulier aangeeft dat u per post op de hoogte gehouden wilt worden van uw aanvraag, dan vragen wij nog de volgende aanvullende gegevens: straatnaam en huisnummer, postcode en woonplaats. Verder vragen wij u om zo duidelijk mogelijk aan te geven naar welke informatie u op zoek bent.

Waarom vragen we deze gegevens?

Deze gegevens hebben wij nodig om op uw verzoek te reageren.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

We gebruiken uw gegevens alleen voor de behandeling van uw verzoek. De medewerkers die betrokken zijn bij de afhandeling van uw verzoek ontvangen uw verzoek en uw gegevens.