Woo-verzoek en informatieverzoek

 • Inwoners hebben recht op informatie van de overheid. Dat is geregeld in de Wet open overheid (Woo).
 • Wilt u informatie over de gemeente krijgen? In het raadsinformatiesysteem, op overheid.nl en via het Gemeentenieuws vindt u de meeste beleidsdocumenten, verordeningen en nota’s.
 • Als u meer informatie wil hebben, kunt u een Woo-verzoek of informatieverzoek doen. Dit kunt u doen via de knoppen hieronder.
Informatie of Woo-verzoek (persoon) Informatie of Woo-verzoek (organisatie)

Heeft u informatie nodig die u niet kunt vinden in het raadsinformatiesysteem, op overheid.nl en via het Gemeentenieuws? Dan kunt u een informatieverzoek of een Woo-verzoek doen.

Wij adviseren u eerst een informatieverzoek in te dienen. Veel documenten kunnen wij u namelijk eenvoudig toe sturen, zonder dat de gemeente hier een besluit over hoeft te nemen. U krijgt de gegevens ook vaak sneller. Is een besluit wel nodig, dan behandelen wij uw informatieverzoek automatisch als een Woo-verzoek.

U kunt een Woo-verzoek doen op deze manieren:

 • Door het formulier in te vullen. Dit kunt u doen met de knop hierboven.
 • Door te mailen naar Woo@ede.nl
 • Een brief te sturen naar Postbus 9022 6710 HK Ede

Hulp bij het indienen

Wij helpen u graag bij het bepalen wat u precies zoekt. Daarvoor kunt u contact opnemen met de Woo-contactpersoon door te mailen naar Woo@ede.nl.

Voorwaarden

Uw Woo-verzoek moet aan deze voorwaarden voldoen:

 • Het verzoek gaat over een bestuurlijke aangelegenheid (dit is informatie over beleid, inclusief de voorbereiding en de uitvoering daarvan); en
 • Het verzoek gaat over bestaande informatie die is opgenomen in documenten.

Uitzonderingen

Bepaalde informatie maken wij niet openbaar. Enkele voorbeelden zijn:

 • Persoonsgegevens
 • Bedrijfs- en fabricagegegevens
 • Informatie over opsporing en vervolging van strafbare feiten
 • Gegevens die de financiële belangen van de gemeente of een andere partij raken
 • Persoonlijke opvattingen in interne stukken

Na uw Woo-verzoek

Wij nemen binnen vier weken een besluit. We mogen de beslissing één keer met twee weken uitstellen. Daarnaast kan het proces langer duren als wij meer gegevens van u of een derde nodig hebben om het Woo-verzoek te kunnen afhandelen. We nemen contact met u op als de beslissing wordt uitgesteld.

Besluiten wij om de informatie met u te delen? Dan ontvangt u de informatie meestal tegelijk met het besluit. Wij versturen de informatie nog niet als een derde partij betrokken is. Zo heeft deze de kans om in bezwaar te gaan en een voorlopige voorziening bij de rechter aan te vragen om de stukken nog niet openbaar te maken.

Een Woo-verzoek indienen is gratis.

Wij brengen in sommige gevallen kosten in rekening voor de informatie die u ontvangt:

 • Verzending van papieren stukken is gratis voor minder dan honderd pagina’s op A4-formaat zwart-wit.
 • Voor verzending van grote aantallen (meer dan honderd pagina’s) papieren stukken worden kosten in rekening gebracht.

Wij informeren u vooraf als er kosten in rekening worden gebracht.

Welke gegevens vragen wij van u voor een Woo-verzoek en waarom vragen wij hierom?

Wij vragen altijd om uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze laatste hoeft u niet verplicht te vermelden. Indien u in het formulier aangeeft dat u per post op de hoogte gehouden wilt worden van uw aanvraag, dan vragen wij nog de volgende aanvullende gegevens: straatnaam en huisnummer, postcode en woonplaats. Verder vragen wij u om zo duidelijk mogelijk aan te geven naar welke informatie u op zoek bent.

Waarom vragen we deze gegevens?

Deze gegevens hebben wij nodig om op uw verzoek te reageren.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

We gebruiken uw gegevens alleen voor de behandeling van uw verzoek. De medewerkers die betrokken zijn bij de afhandeling van uw verzoek ontvangen uw verzoek en uw gegevens.