Landmark: Vensters op het verleden

In het voorjaar van 2019 werd er gestemd op drie ontwerpen voor het landmark. Het winnende ontwerp werd Vensters op het verleden van ontwerper Karin Colen. Er werden bijna 5000 stemmen uitgebracht. Twee derde daarvan ging naar Vensters op het verleden. In september 2019, rond de Airborne herdenking van 75 jaar operatie Market Garden, werd het landmark onthuld.

Zes meter hoge stalen ‘vensters’ met uitgelaserde figuren die uitbeelden wat er op de Ginkelse Heide in 1944 gebeurd is. Het ontwerp maakt de spanning voelbaar die de soldaten beleefd moeten hebben. De parachutist op het middenpaneel is op ware grootte, zodat je bijna oog in oog kunt staan. Op de achtergrond de droppings van mankracht en materieel.

In het werk van Karin Colen ligt de aandacht vooral op kunsttoepassingen in de openbare ruimte.

Daarbij laat ze zich inspireren door:

  • Het kijken naar de omgeving
  • Het luisteren naar de gebruikers
  • Het verdiepen in de historie
  • Het integreren van zowel heden, verleden als toekomst

Het uiteindelijke ontwerp is vaak een ‘nuttig’ kunstwerk. Een kunstwerk wat de ruimte aantrekkelijker maakt en de functie hiervan versterkt. Een plek waar het goed toeven is. In haar werkwijze is samenwerken met omwonenden en andere betrokkenen van essentieel belang. Deze samenwerking zorgt immers voor verbinding en verankering van het kunstwerk in de omgeving  en de samenleving. Dit maakt, dat het voor iedereen een plek van betekenis wordt.

Voor meer informatie over werkwijze en eerder gerealiseerde werken, kunt u terecht op de website van Karin Colen.

Studenten van de opleiding Veiligheid en Vakmanschap (VeVa, Defensie) van het Dulon College gaan een partnerschap aan met gemeente Ede voor het Landmark. Ze gaan ons ondersteunen bij ceremoniële activiteiten, evenementen en het onderhoud. Deze taken passen heel goed bij de kern van waar de VeVa-opleiding voor staat: kameraadschap, discipline, actie en avontuur.