Bomen in Ede

Door de vele bomen is Ede een groene gemeente. Om daar lang van te genieten, moeten we goed voor de bomen zorgen.

Wij onderhouden de bomen die op grond van de gemeente staan. Het gaat om bomen in straten en lanen in de bebouwde kom en in het buitengebied. Waarschijnlijk ziet u regelmatig een auto van Nationale Bomenbank door de gemeente rijden. Zij controleren de bomen die in de gemeente staan. Ze letten daarbij op veiligheid en snoeibehoefte.

Veiligheid en snoeibehoefte

Bij veiligheid kijken ze of bomen wel of niet om zouden kunnen omvallen. Ook letten ze op takken die eruit kunnen vallen. Bij snoeibehoefte kijkt men of de boom gesnoeid moet worden om gezond verder te kunnen groeien.

Onderhoud het hele jaar door

We onderhouden onze bomen het hele jaar door. Bij het snoeien van bomen houden we rekening met vogels en hun nesten en eieren. De meeste vogels broeden tussen maart en juli. Die periode heet het broedseizoen. In die tijd zijn de nesten en eieren beschermd door de wet. Dat houdt in dat het verboden is om zo’n nest kapot te maken of te verstoren. Sommige vogels gebruiken hun nest altijd of keren jaarlijks terug. Ook die nesten zijn beschermd.  

Gedragscode

Om de bomen wel het hele jaar door te kunnen onderhouden, houden we ons aan een speciale gedragscode. Die gaat ervan uit dat we goed uitzoeken of er nesten in een boom of de omgeving daarvan zitten. En of die nesten bewoond en beschermd zijn. Is dat het geval, dan snoeien we die boom niet. Ook houden we rekening met nesten in de omgeving van de boom. Ook die mogen we niet verstoren tijdens het snoeien. Een medewerker van de Nationale Bomenbank controleert daarom de bomen altijd op nesten voordat er gesnoeid wordt. Meer informatie over de gedragscode en de gedragscode zelf vindt u op de website van de Vogelbescherming.

Planning

Dit onderhoud doen zij volgens een bepaalde planning. In een periode van drie jaar behandelen ze alle bomen van de gemeente. Ga naar het kaartje met de planning om te zien wanneer de bomen bij u in de buurt onderhouden worden.

Een deel van de bomen in de gemeente zijn monumentale en waardevolle bomen. Dit zijn oude bomen die belangrijk zijn voor de herkenbaarheid van de omgeving. Ga naar het kaartjeom te zien waar deze bomen staan.

Monumentale boom

Een monumentale boom is:

  • een boom van een zeldzame soort of type of die tenminste 80 jaar oud is; of
  • een boom die onderdeel is van een monumentale omgeving of een object dat belangrijk is voor de cultuur en geschiedenis; of
  • een gedenkboom geplant bij een gebeurtenis die belangrijk is voor de samenleving

Waardevolle boom

Een waardevolle boom is:

  • boom die duurzaam is en zich goed kan blijven ontwikkelen; of
  • een boom die zich verder kan ontwikkelen tot monumentale boom; of
  • een boom die tenminste 40 jaar oud is

Onderhoud

Een deel van de bomen staat op gebied van de gemeente. Voor deze bomen zorgen wij. Een ander deel staat op het terrein van inwoners of bedrijven. Deze onderhouden de eigenaren zelf. Ga naar ons filmpje op YouTube waarin we meer uitleggen over het onderhoud van monumentale en waardevolle bomen.