Aanpak stikstofproblematiek

In Ede willen we onze natuurgebieden goed beschermen. Maar we willen ook een goede doorstroming van het verkeer, genoeg woningen en voldoende werk voor iedereen. Dat al die belangen soms botsen blijkt wel uit de discussie die is ontstaan over de uitstoot van stikstof.  

Naar het overzicht