Koning David School op Elias Beeckmankazerne

Op het oude terrein van de Elias Beeckmankazerne komt een school met een gymzaal. Dit werd besloten bij het begin van de herontwikkeling en is ook zo opgenomen in het ontwikkelingsplan Kazerneterreinen en later in het bestemmingsplan. In 2019 is definitief besloten dat de Koning David School naar dit terrein verhuist.

De gemeente heeft twee rollen bij de ontwikkeling van de nieuwe school en gymzaal. We zijn verantwoordelijk voor het bouwproces als bouwheer. Dat betekent dat de gemeente het project (van ontwerp tot bouw) op zich neemt. Ook stelden we in overleg met een werkgroep van het buurtcomité van Elias Beeckmankazerne het kavelpaspoort op.

In het kavelpaspoort staan richtlijnen voor de plek van de school, de gymzaal, parkeermogelijkheden en de maximale grootte van de gebouwen. Dit is het startdocument waarmee het projectteam verder aan de slag is gegaan. Sommige zaken uit het kavelpaspoort zijn inmiddels iets anders uitgewerkt in het ontwerp voor de bebouwing en de buitenruimte. Op hoofdlijnen is het echter nog steeds de basis van de verdere uitwerking.

Bekijk hier het kavelpaspoort (pdf, 9 MB).

Het architectenbureau BDG Architecten uit Amsterdam heeft het voorlopig ontwerp van de school en gymzaal gemaakt. De gemeente zorgt ervoor dat het ontwerp voldoet aan de regels in het kavelpaspoort. Op dit moment werkt de architect aan een definitief ontwerp. Op dit moment werkt de architect, samen met adviseurs en aannemers, aan een definitief ontwerp.

Bekijk de ontwerpen

Bekijk hier het voorlopig ontwerp van de Koning David School, gymzaal en het buitengedeelte. (pdf, 6 MB)

Bestemmingsplan

Om de school te bouwen is er een bestemmingsplanwijziging nodig. Sinds 1 januari 2024 heet dat een omgevingsplan, maar omdat dit plan nog in 2023 is gemaakt gaat het om een bestemmingsplanprocedure. Het college heeft op 12 december 2023 ingestemd met deze bestemmingsplanwijziging. De periode om hierop zienswijzen in te dienen liep tot en met woensdag 31 januari 2024. We bekijken op dit moment de ingediende zienswijzen en we werken aan de beantwoording ervan. De mensen die de zienswijzen hebben ingediend, houden we op de hoogte. Na het definitieve besluit is er nog de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de Raad van State. Meer informatie over het besluit en de periode van beroep vindt u tegen die tijd ook op deze pagina.

Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen op het bestemmingsplan wordt op dit moment verder onderzoek uitgevoerd op het gebied van ecologie. Daarom liggen er ‘reptielenplaten’ op de locatie waar de nieuwe school komt te liggen. Dit zijn een soort tapijttegels waarmee we kunnen onderzoeken of er bepaalde diersoorten op die plek te vinden zijn. De tegels liggen tot en met september 2024 verspreid in de randen van het grasveld en de speeltuin. We vragen u de tegels te laten liggen

We hoopten het bestemmingsplan nog voor de zomer van 2024 aan de raad voor te leggen. Maar omdat de onderzoeken nog bezig zijn en we de ingediende zienswijzen zorgvuldig willen beantwoorden, duurt het nog tot het najaar van 2024.

Het definitieve ontwerp en het bestemmingsplan worden vervolgens gebruikt om de Omgevingsvergunning aan te vragen.

Wat gebeurt er met de grote boom op het terrein?

Enkele bomen, waaronder de boom in het midden van het terrein, blijven behouden. 

Wordt er vanuit duurzaamheid hout gebruikt bij de bouw van de school en gymzaal?

Bij de bouw van de school proberen we zoveel mogelijk hout te gebruiken. De gymzaal bouwen we voornamelijk met staal. Ook worden er, waar het kan, zonnepanelen en groene daken geplaatst.

Is het schoolplein toegankelijk voor iedereen of wordt het afgesloten?

Het schoolplein wordt niet afgesloten en is vrij toegankelijk voor iedereen.

Is het parkeren op het terrein van de school?

Ja, er zijn parkeerplaatsen langs de Elias Beeckmanlaan aan de zijde van de school. Op het schoolplein is ook een kiss&ride-zone die alleen bereikbaar is tijdens haal- en brengmomenten. Het aantal parkeerplaatsen is vastgesteld op basis van de behoeften en het gebruik van de school.