Energie verkopen aan EnergieWEB

Veel bedrijven en organisaties die duurzame energie opwekken, wekken meer op dan dat ze zelf kunnen gebruiken. Wij zijn op zoek naar bedrijven en organisaties die hun zelf opgewekte stroom aan ons willen verkopen. Deze stroom gebruiken we dan bijvoorbeeld voor straatverlichting of eigen gebouwen. Op deze pagina vindt u meer informatie over EnergieWEB en hoe u kunt deelnemen.

Welkom bij EnergieWEB, een samenwerking van de gemeenten Ede, Wageningen, Barneveld, en Scherpenzeel. Bij EnergieWEB geloven we in de lokale oplossing voor een goedkoper en efficiënter energiesysteem. We zetten ons vol in voor lokaal gebruik van groene energie, omdat dit essentieel is voor een duurzame en leefbare toekomst. Jouw zelfopgewekte, duurzame energie kan direct bijdragen aan de energievoorziening van jouw gemeente en de lokale energietransitie.

Ben je nu een energiecoöperatie, of maatschappelijke organisatie, of heb je een boerderij of bedrijf, de overcapaciteit van door jou opgewekte energie kan je lokaal inzetten. Dit betekent niet alleen een groenere gemeente maar ook een gunstig tarief voor jou!

Met EnergieWEB werkt dit simpel: de door jou opgewekte stroom wordt rechtstreeks aan de gemeente geleverd voor gelijktijdig gebruik. Op het moment dat de gemeente jouw stroom niet nodig heeft, kun je deze automatisch verkopen op de markt, of de energie opslaan om later te leveren.

EnergieWEB biedt een aantrekkelijk leveringscontract aan met een lange looptijd en een gunstig vast tarief. EnergieWEB biedt ook subsidie om de lokale opwekcapaciteit uit te breiden of voor de opslag van jouw energie. Zo kun jij zonder zorgen je groene stroom leveren.

Het doel? Alle stroom die we gebruiken is lokaal en duurzaam opgewekt. Zo werken we samen aan een energieneutrale toekomst!

Sluit je aan! Ga naar onze gemeenschappelijke pagina voor meer informatie. EnergieWEB, jouw stroom, onze toekomst!

EnergieWEB bestaat uit de gemeenten Wageningen, Ede, Barneveld en Scherpenzeel. We hebben een gezamenlijk doel: energieneutraal worden. Dat betekent dat alle energie die we gebruiken duurzaam en lokaal wordt opgewekt. Om dit te bereiken zijn we onder de naam EnergieWEB op zoek naar bedrijven en organisaties die hun zelf opgewekte stroom aan ons willen verkopen.

Bekijk de video hieronder voor een algemene uitleg van EnergieWEB.

Groene ambities voor meer regionaal opgewekte energie in gemeente Wageningen, Ede, Barneveld en Scherpenzeel.

De huidige praktijk is dat de mix van grijze en groene stroom die bij de gemeente uit de muur komt, volledig groen wordt gemaakt door het aankopen van Garanties van Oorsprong. Ook wel GvO's genoemd. We betalen voor de garantie dat de gebruikte stroom ergens duurzaam wordt opgewekt. Maar deze stroom ís dan dus al ergens opgewekt. Het geld dat voor die ‘groencertificaten’ wordt betaald, wordt daarmee niet per se geïnvesteerd in meer opwek van duurzame energie, maar gaat naar de opwekker of aandeelhouder van de duurzame energie. Daarnaast zorgt dit systeem niet voor meer opwek van duurzame energie in onze eigen regio. En dat willen we juist wél!

We gaan het anders doen. Met ons eigen EnergieWEB zetten we in op het realiseren van duurzame energie in onze eigen gemeente. De WEB-gemeenten hebben alle vier het voornemen om energieneutraal te worden. Dat betekent dat we onze energie lokaal en duurzaam opwekken. En dat doen we samen. Het geld dat we normaal kwijt zijn aan de aankoop van GvO's stoppen we in een pot. Dat geld investeren we vervolgens in de ontwikkeling van lokale, duurzame energieprojecten en innovaties. De groene energie die door deze projecten wordt opgewekt, wordt door de WEB-gemeenten afgenomen. Zo stimuleren we verduurzaming op lokaal niveau én blijven de opbrengsten binnen de regio. Ook kunnen we nu als gemeente zelf eisen stellen aan wat er met de opbrengsten van energieprojecten gebeurt. Zodat de winst voor een groot deel bij onze inwoners terechtkomt.

De vier WEB-gemeenten starten met de aanpak. Mogelijk kunnen op termijn ook buurgemeenten of lokale bedrijven en organisaties hun energievraag inbrengen. Zo worden we samen sterk.

Voor wie?

Lokale bedrijven en organisaties die duurzame energie opwekken kunnen vanaf 2024 hun stroom rechtstreeks aan de gemeenten leveren. Dit kan gaan om coöperaties of eigenaren van ’zuivere’ energieopweklocaties. Maar dit geldt ook voor boeren, bedrijven of instellingen, die duurzame elektriciteit opwekken en waarbij sprake is van (momenten met) een overcapaciteit.

Gunstig tarief, langdurige contracten

Lever de stroom die u zelf heeft opgewekt aan EnergieWEB en profiteer van een gunstig tarief en langdurige contracten. EnergieWEB wil met opwekkers een overeenkomst aangaan voor 15 jaar, waarbij de elektra tegen een vast tarief wordt afgenomen. Dit geeft zekerheid die voor beide partijen gunstig is.

Aanbestedingprocedure

Op 1 februari 2024 is de procedure voor de inkoop van deze lokaal duurzaam opgewekte elektriciteit gestart. Voor dit officiële inkoopproces gebruiken we TenderNed, het aanbestedingssysteem van de Nederlandse overheid. Op de website van TenderNed vindt u de formele aankondiging en de aanbestedingsstukken.

Informatiebijeenkomst

Ter voorbereiding op dit officiële inkoopproces gaven we op 17 januari 2024 een informatiebijeenkomst om geïnteresseerden meer informatie en uitleg te geven. Heeft u deze bijeenkomst gemist of wilt u de informatie terugkijken? Bekijk dan de presentatie (pdf, 1 MB) of luister naar de geluidsopname (inclusief de gestelde vragen en antwoorden).

Voorwaarde gelijktijdigheid

Een belangrijke voorwaarde voor het leveren van elektriciteit aan EnergieWEB is dat er sprake moet zijn van gelijktijdigheid tussen onze vraag en aanbod. De energie wordt dan dus gebruikt op het moment dat het daadwerkelijk wordt opgewekt. Om deze levering bij gelijktijdigheid voor elkaar te krijgen, maakt EnergieWEB gebruik van de dienstverlening van “om ǀ nieuwe energie”. Een energiecollectief zonder winstoogmerk dat zich richt op dit soort lokale samenwerking. Partijen die een contract aangaan met EnergieWEB moeten daarom ook een dienstverleningscontract met "om | nieuwe energie" aangaan.

Aanvullende subsidie voor meer opwekcapaciteit en opslag

Als u stroom gaat leveren aan EnergieWEB kunt u een subsidie aanvragen voor het realiseren van extra opwekcapaciteit. Om de gelijktijdigheid te kunnen vergroten kunt u ook subsidie krijgen voor de opslag van de door u opgewekte energie. Elektriciteit die u opwekt en op dat moment niet aan ons kunt leveren slaat u dan op, tot het moment dat er wel gebruik van gemaakt kan worden. Zo maken we nog beter gebruik van de duurzaam opgewekte stroom zonder het stroomnet extra te belasten. En u bent zeker van het tarief dat u ervoor vangt. In het subsidieformulier vindt u meer informatie en kunt u de subsidie aanvragen.

Vraag de subsidie aan Of lees meer over de subsidieregeling

De gemeenten van EnergieWEB hebben het doel om energieneutraal te worden. Dat betekent dat alle energie die in de gemeente gebruikt wordt duurzaam is opgewekt. Om dit voor elkaar te krijgen is er veel meer (lokaal) opgewekte duurzame energie nodig. EnergieWEB gaat daarbij helpen.

Huidige situatie

Als gemeentelijke organisaties gebruiken we veel stroom. Niet alleen voor onze eigen gebouwen maar ook voor bijvoorbeeld alle straatverlichting. De stroom die gemeenten gebruiken komt normaal gesproken van een groot energiebedrijf. Die stroom kan duurzaam worden ‘gemaakt’ door het aankopen van zogenaamde Garanties van Oorsprong (GvO’s). Daarmee betaal je voor de garantie dat de stroom die je gebruikt ergens anders duurzaam is opgewekt. Maar deze stroom is dus al opgewekt. Het geld dat we voor die GvO’s betaalden wordt daarmee niet per se geïnvesteerd in meer opwek van duurzame energie, maar gaat naar de opwekker of aandeelhouder van de duurzame energie. Dit geld vloeide dus weg.

Met EnergieWEB is een lokaal energiesysteem ontwikkeld dat zorgt voor meer opwek van duurzame energie in onze eigen regio. We kopen de duurzame energie niet langer af, maar we kopen deze rechtsreeks lokaal in.

Lokaal investeren met subsidie

Het geld dat de gemeenten normaal gesproken kwijt zijn aan de aankoop van de GvO’s, stoppen we nu in het WEB-fonds. Dat geld investeren we via subsidies in de ontwikkeling van extra lokale duurzame energieprojecten en opslag. De energie die door deze projecten wordt opgewekt, kopen de gemeenten in voor hun eigen energievoorziening. Zo stimuleren we verduurzaming op lokaal niveau en blijven de opbrengsten binnen de regio. We stimuleren de lokale deelname aan energieprojecten door inwoners en bedrijven zodat een deel van de winst ook bij hen terecht komt.

Netcongestie

Tegenwoordig ervaren we op piekmomenten netcongestie, wat vergelijkbaar is met files op het stroomnet. Hierdoor komt er minder ruimte vrij voor ontwikkeling van woningbouwprojecten, bedrijventerreinen maar ook voor uitbreiding van opweklocaties. Een achterliggend idee bij EnergieWEB is dat de gemeenten hun energiegebruik steeds beter afstemmen op het moment dat opgewekte energie geleverd kan worden. Door deze gelijktijdigheid te vergroten kan deze filevorming worden verminderd en de ruimte op het stroomnet beter worden benut.

Ik weet nog niet of ik mee wil of kan doen. Komt er een volgend instapmoment en wanneer?

Twijfelt u? Neem contact met ons op om uw situatie te bespreken. U kunt ook op een later moment deelnemen. We gaan eens in de zoveel tijd een aanbesteding doen om nieuwe partijen toe te laten treden. Hoe vaak we dit doen hangt af van hoeveel nieuw aanbod er is of we verwachten dat er komt. We gaan er nu vanuit dat er volgend jaar weer een aanbesteding wordt gehouden.

Als ik wil meedoen met EnergieWEB, wordt er dan een extra kabel getrokken voor de aansluiting?

Nee, dat is niet nodig. We maken gebruik van het gewone stroomnet. Het aansluiten is een administratieve handeling. Net als het overstappen van energieleverancier. Het is wel belangrijk dat u mag terugleveren. Als kleinverbruiker is dat geen probleem, maar als grootverbruiker moet dit in uw contract met de netbeheerder zijn vastgelegd.

Kan ik een nieuwe opweklocatie ontwikkelen zonder netaansluiting?

Nee dat kan niet. U heeft voor het leveren van de door u opgewekte stroom gewoon een aansluiting op het stroomnet nodig. Dit moet een aansluiting zijn met het recht om wat u opwekt terug te leveren aan het stroomnet.

Wie kunnen er allemaal aansluiten bij EnergieWEB? Kan zo de afzetmarkt vergroot worden?

De afzetmarkt via EnergieWEB zijn de deelnemende gemeenten, met al hun eigen aansluitingen. Dat gaat in totaal om een behoefte van 15GWh per jaar. EnergieWEB gaat uit van een groeimodel. Dit zal in eerste instantie gaan om andere gemeenten in de regio. Zo heeft Nijkerk interesse om ook aan te sluiten. 

Als er op enig moment meer opwek is dan behoefte, dan wordt van sommige partijen geen stroom afgenomen.  Dit wordt bepaald op basis van een vaste volgorde die bepaald wordt met de aanbesteding. De stroom die partijen niet aan EnergieWEB kunnen leveren kunnen zij verkopen op de dagmarkt.

Waarom word ik voor alles naar Ede verwezen en niet naar mijn eigen gemeente? Als ik stroom ga leveren, komt dat dan ook terecht in Ede en niet bij mijn eigen gemeente?

We werken als vier gemeenten samen aan EnergieWEB, maar we zijn geen aparte organisatie. Om iedereen op dezelfde manier te informeren staat alle informatie zoveel mogelijk op één plek. Dat scheelt ook in de kosten. De gemeente Ede biedt hiervoor de ondersteuning.

De stroom die we als EnergieWEB gemeenten inkopen wordt zo lokaal mogelijk gebruikt. Dus vooral in uw eigen gemeente. Het voordeel van samenwerken is dat we de stroom beter kunnen verdelen. Is de stroom in de ene gemeente te veel? Dan kan het gebruikt worden op een andere plek, tegen dezelfde voorwaarden.

Heeft u vragen over EnergieWEB? Of over de verkoop van de door uzelf lokaal opgewekte stroom? Stuur dan een bericht naar energieweb@ede.nl.