Pico Bello Pad Bennekom

Tussen Ede en Wageningen komt het Pico Bello Pad. Op deze route kunt u zoveel mogelijk doorfietsen, zonder te hoeven stoppen bij bijvoorbeeld kruispunten, rotondes of stoplichten.

Een deel van het Pico Bello Pad tussen Ede en Wageningen loopt door Bennekom. Samen met bewoners van Bennekom hebben we verschillende mogelijkheden voor de route bekeken.

 • Langs de Kierkamperweg komt vanaf de Mansholtlaan een vrijliggend tweerichtingsfietspad tot aan de Achterstraat. Daar kunnen fietsers via een rotonde veilig oversteken. Van de Achterstraat tot aan de Commandeursweg komen aan twee zijden een vrijliggend eenrichtingsfietspad.
 • De rotonde Kierkamperweg - Bovenweg gaan we aanpassen. De rotonde wordt veiliger gemaakt door de fietspaden op grotere afstand van de rijbaan te leggen. Hierdoor kunnen automobilisten de fietsers beter zien, is er meer tijd om op elkaar te reageren en blokkeert een wachtende auto overig verkeer niet. De Kerkhoflaan en Bovenweg krijgen een verhoogde 30km-entree.
 • Langs de westkant van de Edeseweg, tussen het viaduct A12 en de West-Breukelderweg, komt een verbreed fietspad in twee richtingen.
 • Ter hoogte van de Freule van Wassenaerlaan leggen we een rotonde aan. Fietsers hebben hier voorrang en kunnen er de Edeseweg oversteken.
 • Fietsers richting Ede kunnen ter hoogte van de Freule van Wassenaerlaan de Edeseweg oversteken, als zij richting Ede fietsen. Het landgoed Hoekelum blijft bereikbaar via een fietspad.
 • De rotonde bij de Van Balverenweg wordt aangepast. De rotonde wordt veiliger gemaakt door de fietspaden op grotere afstand van de rijbaan te leggen. Hierdoor kunnen automobilisten de fietsers beter zien, is er meer tijd om op elkaar te reageren en blokkeert een wachtende auto overig verkeer niet. De Vossenweg krijgt een verhoogde 30km-entree.
 • Langs de Edeseweg tussen de Van Balverenweg en de Molenstraat komen inhaalstroken en worden de fietspaden verbreed. Met dit ontwerp worden de bomen bespaard en verdwijnen niet alle parkeerplaatsen. De rijbaan voor auto’s gaat hierbij verspringen.
 • Op de kruising Edeseweg - Molenstraat - Strooijweg worden de verkeerslichten vervangen door een fietsrotonde waarbij de fietser voorrang krijgt. De doorgaande richting voor autoverkeer loopt van Edeseweg (noord) naar de Molenstraat (west) en vice versa. De Edeseweg-zuid en de Strooijweg krijgen verhoogde 30km-entrees.
 • De route loopt verder via de Edeseweg en de Kerkhoflaan naar de rotonde Kierkamperweg-Bovenweg. Het stuk Edeseweg wordt een fietsstraat. In het centrum wordt de Kerkhoflaan beperkt aangepast, het karakter van het centrum blijft bewaard met bestaande klinkers. De Kerkhoflaan krijgt aan de westzijde van de straat bredere fietsstroken, extra drempels en de parkeervakken worden verplaatst.
 • De Bovenweg en de Grintweg worden fietsstraten. De snelheid verlagen we hier van vijftig kilometer per uur naar dertig kilometer per uur en de weg wordt smaller. Dit project wordt uitgevoerd na realisatie van de projecten voor Beter Bereikbaar Wageningen.

In 2014 zijn al de eerste ideeën voor mogelijke routes bedacht, maar er werd nog geen keuze gemaakt. In 2017 en 2018 bekeken we voor verschillende onderdelen van de route door Bennekom naar andere mogelijkheden. Dit deden we samen met onder meer de Dorpsraad Bennekom en de Ondernemersvereniging Bennekom.

De plannen die toen ontstonden deelden we in 2018 met bewoners en die konden daar reactie op geven. Met de reacties gingen we aan de slag en maakten we een ontwerp met meer details. Daarmee gingen we in 2018 het dorp in en opnieuw konden bewoners erop reageren. Ook deden we in deze tijd verschillende onderzoeken op gebied van verkeer. Dit alles verwerkten we in een voorlopig ontwerp wat in de nazomer van 2020 via een live-uitzending is gepresenteerd aan betrokkenen Ook toen was het mogelijk om vragen te stellen of aandachtspunten door te geven. Alle wijzigingen zijn verwerkt in nieuwe ontwerpen die u bekijkt onder het kopje Documenten. Deze wijzigingen zijn ook afgestemd met de provincie Gelderland. Onder het kopje Planning leest u wat er de komende tijd nog gaat gebeuren.

De voorlopige planning voor de aanleg van het Pico Bello Pad door Bennekom is als volgt:

 • 9 januari - 6 februari 2023: start aanleg van het vrijliggend fietspad over de proefvelden van de WUR, langs de Kierkamperweg.
 • Van 6 februari tot en met 24 maart 2023: werkzaamheden aan de rotonde Achterstraat, de Kierkamperweg en de Achterstraat. De Kierkamperweg en de Achterstraat zijn in deze periode afgesloten voor doorgaand motorverkeer.
 • Zomer - najaar 2023: Kruising Strooijweg/Edeseweg en route centrum tot rotonde Kierkamperweg/Bovenweg.
 • Najaar 2023: rotonde Freule van Wassenaerlaan, Edeseweg vanaf A12 tot rotonde Freule van Wassenaerlaan
 • Na 2023: Edeseweg tussen Freule van Wassenaerlaan en kruising Strooijweg, rotonde Van Balverenweg

De realisatie van de rotonde Freule van Wassenaerlaan hangt af van de ontwikkeling van het terrein waar nu het congresgebouw staat.

De aanpak van de Bovenweg/Grintweg gebeurt na de uitvoer van Beter Bereikbaar Wageningen.

De Kierkamperweg is van 6 februari tot en met 24 maart afgesloten tussen de Dr. Willem Dreeslaan en de Commandeursweg. De afsluiting geldt voor auto’s en fietsers. Het gedeelte tussen de Commandeursweg en Bovenweg blijft open voor alle verkeer. Auto’s kunnen vanaf de Kierkamperweg de Commandeursweg blijven gebruiken, ten westen van de verkeerslichten is de Kierkamperweg afgesloten. De omleidingsroute voor fietsers naar de Dreeslaan loopt via de Commandeursweg-Molenstraat-Driestweg en vice versa. Richting Wageningen loopt de omleidingsroute voor fietsers via de Bovenweg/Grintweg en terug. De Kierkamperweg gaat zo snel mogelijk weer open voor fietsers.

De werkzaamheden aan de Kierkamperweg vallen samen met de werkzaamheden aan de Parklaan. Lees hier meer over de werkzaamheden aan de Parklaan en de omleidingen.

Waarom nu?

Met het Pico Bello Pad zorgen we voor een veilig, comfortabel en aantrekkelijk fietspad aan de Kierkamperweg. Dat is een wens van veel Bennekommers. Het verplaatsen van de werkzaamheden aan de Kierkamperweg zou betekenen dat we hier pas over een jaar een veiligere situatie kunnen creëren. Vanwege de ongelukken die hier de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden kiezen we ervoor om de werkzaamheden niet uit te stellen.

Welk gedeelte van de Kierkamperweg wordt afgesloten?

De Kierkamperweg is afgesloten tussen de Dr. Willem Dreeslaan en de Commandeursweg van 6 februari tot en met 24 maart voor autoverkeer en op dit moment ook voor fietsers. Het gedeelte tussen de Commandeursweg en Bovenweg blijft open voor alle verkeer. Auto’s kunnen vanaf de Kierkamperweg de Commandeursweg blijven gebruiken, ten westen van de verkeerslichten (richting de N781) is de Kierkamperweg afgesloten.

Geldt de afsluiting van de Kierkamperweg ook voor fietsers?

De afsluiting geldt op dit moment ook voor fietsers. De omleidingsroute voor fietsers naar de Dr. Willem Dreeslaan loopt via de Commandeursweg-Molenstraat-Driestweg en terug. Richting Wageningen loopt de omleidingsroute voor fietsers via de Bovenweg/Grintweg en terug. De weg gaat zo snel mogelijk weer open voor fietsers.

Hoe kom ik met de auto vanuit Bennekom naar Ede met de afsluiting van de Kierkamperweg?

Autoverkeer kan via de Van Balverenweg en N781/Dr. Willem Dreeslaan van Bennekom naar Ede rijden. Via de Bovenweg-Grintweg (richting Wageningen) is de N781/Dr. Willem Dreeslaan ook bereikbaar. Meer informatie voor omleidingen van en naar Ede zijn ook te vinden op Parklaan.nl.

Waarom valt de afsluiting samen met de werkzaamheden voor de Parklaan?

Met de fietsroute Ede-Wageningen zorgen we voor een veilig fietspad aan de Kierkamperweg. Het verplaatsen van de werkzaamheden aan de Kierkamperweg zou betekenen dat we hier pas over een jaar een veiligere situatie kunnen creëren met een nieuw fietspad en een rotonde. Vanwege de ongelukken die hier de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden kiezen we ervoor om de werkzaamheden niet uit te stellen.

De aanleg van een rotonde kan in twee delen waarom dan de hele weg afsluiten?

Een rotonde aanleggen kan inderdaad in twee delen, maar dan duurt de overlast aanzienlijk langer. De rijbaan van de Kierkamperweg zelf moet in een geheel uitgevoerd worden. 

Door de afsluiting van de Kierkamperweg wordt het nog drukker op de Van Balverenweg. Hierdoor kunnen auto’s Bennekom niet uit.

Na de eerste dag van de werkzaamheden aan de Parklaan, zien we dat het op bepaalde momenten inderdaad drukker is op de Dr. Willem Dreeslaan en de Van Balverenweg. Dit zorgt tijdens de spits voor langere wachtrijen. Bij de Poortwachter wordt gewerkt aan betere doorstroming richting Ede. Vanwege de werkzaamheden aan de Kierkamperweg is het groene licht vanuit de Van Balverenweg langer ingesteld voor een betere doorstroom.