Pico Bello Pad Bennekom

Tussen Ede en Wageningen komt het Pico Bello Pad. Op deze route kunt u zoveel mogelijk doorfietsen, zonder te hoeven stoppen bij bijvoorbeeld kruispunten, rotondes of stoplichten.

Een deel van het Pico Bello Pad tussen Ede en Wageningen loopt door Bennekom. Op deze pagina vind u informatie over de werkzaamheden in Bennekom en de bijbehorende planning.

 • De rotonde Kierkamperweg - Bovenweg gaan we aanpassen. De rotonde wordt veiliger gemaakt door de fietspaden op grotere afstand van de rijbaan te leggen. Hierdoor kunnen automobilisten de fietsers beter zien, is er meer tijd om op elkaar te reageren en blokkeert een wachtende auto overig verkeer niet. De Kerkhoflaan en Bovenweg krijgen een verhoogde 30km-entree.
 • Langs de westkant van de Edeseweg, tussen het viaduct A12 en de West-Breukelderweg, komt een verbreed fietspad in twee richtingen.
 • Ter hoogte van de Freule van Wassenaerlaan leggen we een rotonde aan. Fietsers hebben hier voorrang en kunnen er de Edeseweg oversteken.
 • Fietsers richting Ede kunnen ter hoogte van de Freule van Wassenaerlaan de Edeseweg oversteken, als zij richting Ede fietsen. Het landgoed Hoekelum blijft bereikbaar via een fietspad.
 • De rotonde bij de Van Balverenweg wordt aangepast. De rotonde wordt veiliger gemaakt door de fietspaden op grotere afstand van de rijbaan te leggen. Hierdoor kunnen automobilisten de fietsers beter zien, is er meer tijd om op elkaar te reageren en blokkeert een wachtende auto overig verkeer niet. De Vossenweg krijgt een verhoogde 30km-entree.
 • Langs de Edeseweg tussen de Van Balverenweg en de Molenstraat komen inhaalstroken en worden de fietspaden verbreed. Met dit ontwerp worden de bomen bespaard en verdwijnen niet alle parkeerplaatsen. De rijbaan voor auto’s gaat hierbij verspringen.
 • Op de kruising Edeseweg - Molenstraat - Strooijweg worden de verkeerslichten vervangen door een fietsrotonde waarbij de fietser voorrang krijgt. De doorgaande richting voor autoverkeer loopt van Edeseweg (noord) naar de Molenstraat (west) en vice versa. De Edeseweg-zuid en de Strooijweg krijgen verhoogde 30km-entrees.
 • De route loopt verder via de Edeseweg en de Kerkhoflaan naar de rotonde Kierkamperweg-Bovenweg. Het stuk Edeseweg wordt een fietsstraat. In het centrum wordt de Kerkhoflaan beperkt aangepast, het karakter van het centrum blijft bewaard met bestaande klinkers. De Kerkhoflaan krijgt aan de westzijde van de straat bredere fietsstroken, extra drempels en de parkeervakken worden verplaatst.
 • De Bovenweg en de Grintweg worden fietsstraten. De snelheid verlagen we hier van vijftig kilometer per uur naar dertig kilometer per uur en de weg wordt smaller. Dit project wordt uitgevoerd na realisatie van de projecten voor Beter Bereikbaar Wageningen.

De voorlopige planning voor de aanleg van het Pico Bello Pad door Bennekom is als volgt:

 • Najaar 2023: Kruising Strooijweg/Edeseweg en route centrum tot rotonde Kierkamperweg/Bovenweg.
 • Najaar 2023: rotonde Freule van Wassenaerlaan, Edeseweg vanaf A12 tot rotonde Freule van Wassenaerlaan
 • Na 2023: Edeseweg tussen Freule van Wassenaerlaan en kruising Strooijweg, rotonde Van Balverenweg

De realisatie van de rotonde Freule van Wassenaerlaan hangt af van de ontwikkeling van het terrein waar nu het congresgebouw staat.

De aanpak van de Bovenweg/Grintweg gebeurt na de uitvoer van Beter Bereikbaar Wageningen.