Pico Bello Pad Bennekom

Tussen Ede en Wageningen komt het Pico Bello Pad. Op deze route kunt u zoveel mogelijk doorfietsen, zonder te hoeven stoppen bij bijvoorbeeld kruispunten, rotondes of verkeerslichten. Een deel van het Pico Bello Pad tussen Ede en Wageningen loopt door Bennekom. Op deze pagina vindt u informatie over de werkzaamheden in Bennekom en de bijbehorende planning.

 • Langs de westkant van de Edeseweg, tussen het viaduct A12 en de West Breukelderweg, komt een verbreed fietspad in twee richtingen. Deze sluit aan op de nieuwe fietstunnel bij Hoekelum.
 • Ter hoogte van de Freule van Wassenaerlaan leggen we een rotonde aan waar fietsers voorrang hebben. Fietsers vanuit Bennekom kunnen de Edeseweg oversteken om het Pico Bello Pad te vervolgen richting Ede Centrum. In de toekomst sluit de Hoekelumse Brinkweg aan op de rotonde. Het landgoed Hoekelum blijft bereikbaar via een fietspad. De Freule van Wassenaerlaan, de West Breukelderweg en de Hoekelumse Brinkweg een verhoogde 30 km-entree.
 • De rotonde bij de Van Balverenweg wordt aangepast. We maken de rotonde veiliger door de fietspaden op grotere afstand van de rijbaan te leggen. Hierdoor kunnen automobilisten de fietsers beter zien, is er meer tijd om op elkaar te reageren en blokkeert een wachtende auto overig verkeer niet. De Vossenweg krijgt een verhoogde 30km-entree.
 • Langs de Edeseweg tussen de Van Balverenweg en de Molenstraat komen inhaalstroken. Met dit ontwerp sparen we de bomen en verdwijnen enkele parkeerplaatsen. De rijbaan voor auto’s gaat hierbij verspringen.
 • Ter hoogte van de zijstraten Gasthuisbouwing-Heidelaan en Halderweg-Acacialaan worden de kruispunten aangepast. Fietsers en voetgangers kunnen hier veiliger oversteken.
 • Op de kruising Edeseweg-Molenstraat-Strooijweg worden de verkeerslichten vervangen door een fietsrotonde, waarbij de fietser voorrang heeft. De doorgaande richting voor autoverkeer loopt van de Edeseweg (noord) naar de Molenstraat (west) en andersom. Het zuidelijke deel van de Edeseweg en de Strooijweg krijgen verhoogde 30km-entrees.
 • Het Pico Bello Pad loopt verder via de Edeseweg en de Kerkhoflaan naar de rotonde Heelsumseweg-Kierkamperweg. Het stuk Edeseweg wordt een fietsstraat. In het centrum wordt de Kerkhoflaan aangepast voor beter zicht bij de bocht en kruisingen. Dit doen we onder andere door parkeervakken te verplaatsen. Het karakter van het centrum blijft bewaard met bestaande klinkers. De asfaltweg Kerkhoflaan wordt een fietsstraat met twee extra drempels.
 • De rotonde Heelsumseweg-Kierkamperweg passen we aan. De rotonde wordt veiliger gemaakt door de fietspaden op grotere afstand van de rijbaan te leggen. Hierdoor kunnen automobilisten de fietsers beter zien, is er meer tijd om op elkaar te reageren en blokkeert een wachtende auto overig verkeer niet. De Kerkhoflaan en de Bovenweg krijgen een verhoogde 30km-entree.
 • De Bovenweg en de Grintweg worden fietsstraten. De weg wordt smaller en we verlagen de snelheid van 50 kilometer per uur naar 30 kilometer per uur. We verwachten dit project uit te voeren als de projecten voor Beter Bereikbaar Wageningen klaar zijn.

De voorlopige planning voor de aanleg van het Pico Bello Pad door Bennekom is als volgt:

 • 25 september tot 17 november 2023: Kerkhoflaan. De Kerkhoflaan krijgt een ware metamorfose: we gaan van een asfaltweg naar een fietsstraat, met extra groen en drempels. Deze komt te liggen tussen de rotonde Kierkamperweg-Heelsumseweg-Bovenweg en de Algemeer.
 • 17 en 18 oktober 2023: het fietspad dat door het weiland langs de Kierkamperweg loopt wordt afgesloten. We vervangen dan een aantal betonpanelen die beschadigd zijn. Ook worden de panelen op gelijke hoogte neergelegd, zodat het fietspad vlakker wordt.
 • Najaar 2023: Freule van Wassenaerlaan: aanleg rotonde
 • Medio 2024: 
  • Strooijweg: realisatie fietsrotonde
  • Edeseweg (deel centrum): realisatie fietsstraat
  • Heelsumseweg-Kierkamperweg: aanleg rotonde
  • Van Balverenweg: aanleg rotonde
  • Edeseweg: aanleg inhaalstroken en verbeteren twee oversteken
 • Na 2025: Bovenweg: realisatie fietsstraat

Hoelang duren de werkzaamheden aan de Kerkhoflaan?

De werkzaamheden aan de Kerkhoflaan in Bennekom duren van 25 september 2023 tot 17 november 2023.

Wordt de hele Kerkhoflaan afgesloten?

Nee. De Kerkhoflaan wordt afgesloten tussen de Algemeer en de rotonde Kierkamperweg-Heelsumseweg-Bovenweg. Het fietspad dat achter de Maria Virgo Reginakerk langsloopt, is ook afgesloten voor fietsers.

Waarom wordt de Kerkhoflaan in twee richtingen afgesloten, kan er niet één rijrichting openblijven?

Er is niet genoeg ruimte om verkeer gedeeltelijk door te laten rijden: dit is niet veilig. Bij een volledige afsluiting van de Kerkhoflaan duren de werkzaamheden het kortst.

Geldt de afsluiting ook voor voetgangers?

Ja. Vanwege de werkzaamheden is er nog maar een smal gedeelte van de stoepen bereikbaar. Voetgangers kunnen dus beperkt op de Kerkhoflaan lopen. Het advies is om via andere straten te lopen.

Zijn alle winkels in het centrum van Bennekom bereikbaar?

Ja. Het centrum van Bennekom is van noord naar zuid bereikbaar. Het gedeelte van de Kerkhoflaan dat niet afgesloten is (het gedeelte tussen de Dorpsstraat en de Algemeer), wordt in twee richtingen opengesteld.  Het Marktplein en het Oude Kerkplein zijn alleen bereikbaar vanaf de Dorpsstraat. Er zullen verkeersregelaars zijn voor de smalle doorgang bij het Oude Kerkplein. Onder het kopje 'Documenten' vindt u een kaartje met alle omleidingen.

Zijn de parkeerplaatsen bij de supermarkt Plus bereikbaar?

Ja. Vanaf de Dorpsstraat wordt de doorgang naar het Oude Kerkplein opengesteld. Er zijn hier ook verkeersregelaars aanwezig. Onder het kopje 'Documenten' vindt u een kaartje met alle omleidingen.

Hoe kom ik met de auto vanuit Bennekom zuid naar het centrum van Bennekom?

Vanaf de rotonde Kierkamperweg-Heelsumseweg-Bovenweg volgt u de Kierkamperweg-Commandeursweg-Molenstraat tot aan de noordelijke entree van het centrum. Dit is 900 meter omrijden. Wel stellen we het Bart van Elstplantsoen tijdelijk open om het centrum uit te rijden. Onder het kopje 'Documenten' vindt u een kaartje met alle omleidingen.

Hoe kom ik met de auto vanuit Bennekom naar Ede?

Autoverkeer kan via de Kierkamperweg en de N781/Dr. Willem Dreeslaan van Bennekom naar Ede rijden. Meer informatie voor omleidingen van en naar Ede zijn ook te vinden op de website parklaan.ede.nl. Als u in het centrum moet zijn, kunt u via de Commandeursweg-Molenstraat-Edeseweg rijden.

Wat gaat er precies gebeuren?

Het asfalt van de Kerkhoflaan gaat er volledig uit. Met verschillende nieuwe asfaltlagen wordt de weg opnieuw aangelegd. De bovenste laag asfalt wordt rood, zodat het een fietsstraat wordt. Aan de westzijde van de Kerkhoflaan komen groenstroken. Daar is ruimte voor omdat de weg versmald wordt. Er komen drie drempels terug en we vernieuwen de inritten naar het Marktplein en het Oude Kerkplein. Het asfalt van het fietspad achter de Maria Virgo Reginakerk halen we weg en vervangen we door een fietspad in rode klinkers. Bij de supermarkt Plus is een plek voor het laden en lossen. Dit gedeelte wordt opnieuw bestraat om vrachtwagens meer ruimte te geven. Ook komt er achter de Oude Kerk een laad- en losplek voor vrachtverkeer voor het centrum.

Worden er bomen gekapt voor de werkzaamheden aan de Kerkhoflaan?

Nee, voor dit deel van het Pico Bello Pad worden geen bomen gekapt. Er komen groenvakken bij, met lage beplanting.

Waarom valt de afsluiting samen met de werkzaamheden voor de Parklaan?

Met het Pico Bello Pad, de fietsroute tussen Ede en Wageningen, zorgen we voor een veilig fietspad aan de Kierkamperweg. De werkzaamheden Kerkhoflaan hebben weinig invloed op de werkzaamheden aan de Parklaan. De Kerkhoflaan is namelijk niet bedoeld voor doorgaand verkeer, maar voor bestemmingsverkeer in het centrum van Bennekom. Daarom kunnen de werkzaamheden tegelijkertijd plaatsvinden.