Fietsroute Bennekom

Tussen Ede en Wageningen komt een doorfietsroute. Op deze route kunt u zoveel mogelijk doorfietsen, zonder te hoeven stoppen bij bijvoorbeeld kruispunten, rotondes of stoplichten.

Een deel van de doorfietsroute tussen Ede en Wageningen loopt door Bennekom. Samen met bewoners van Bennekom hebben we verschillende mogelijkheden voor de route bekeken.

 • Langs de westkant van de Edeseweg, tussen het viaduct A12 en de West-Breukelderweg, komt een verbreed fietspad in twee richtingen.
 • Ter hoogte van de Freule van Wassenaerlaan leggen we een rotonde aan. Fietsers hebben hier voorrang en kunnen er de Edeseweg oversteken,
 • Fietsers richting Ede kunnen ter hoogte van de Freule van Wassenaerlaan de Edeseweg oversteken, als zij richting Ede fietsen. Het landgoed Hoekelum blijft bereikbaar via een fietspad.
 • De rotonde bij de Van Balverenweg wordt aangepast. De rotonde wordt veiliger gemaakt door de fietspaden op grotere afstand van de rijbaan te leggen. Hierdoor kunnen automobilisten de fietsers beter zien, is er meer tijd om op elkaar te reageren en blokkeert een wachtende auto overig verkeer niet. De Vossenweg krijgt een verhoogde 30km entree.
 • Langs de Edeseweg tussen de Van Balverenweg en de Molenstraat komen inhaalstroken en worden de fietspaden verbreed. Met dit ontwerp worden de bomen bespaard en verdwijnen niet alle parkeerplaatsen . De rijbaan voor auto’s gaat hierbij verspringen.
 • Op de kruising Edeseweg - Molenstraat - Strooijweg worden de verkeerslichten vervangen door een fietsrotonde waarbij de fietser voorrang krijgt. De doorgaande richting voor autoverkeer loopt van Edeseweg (noord) naar de Molenstraat (west) en vice versa. De Edeseweg-zuid en de Strooijweg krijgen verhoogde 30km entrees.
 • De route loopt verder via de Edeseweg en de Kerkhoflaan naar de rotonde Kierkamperweg-Bovenweg. Het stuk Edeseweg wordt een fietsstraat. In het centrum wordt de Kerkhoflaan beperkt aangepast, het karakter van het centrum blijft bewaard met bestaande klinkers. De Kerkhoflaan krijgt aan de westzijde van de straat bredere fietsstroken, extra drempels en de parkeervakken worden verplaatst.
 • De rotonde Kierkamperweg - Bovenweg gaan we aanpassen. De rotonde wordt veiliger gemaakt door de fietspaden op grotere afstand van de rijbaan te leggen. Hierdoor kunnen automobilisten de fietsers beter zien, is er meer tijd om op elkaar te reageren en blokkeert een wachtende auto overig verkeer niet. De Kerkhoflaan en Bovenweg krijgen een verhoogde 30km entree.
 • De Bovenweg en de Grintweg worden fietsstraten. De snelheid verlagen we hier van vijftig kilometer per uur naar dertig kilometer per uur en de weg wordt smaller. Dit project wordt uitgevoerd na realisatie van de projecten voor Beter Bereikbaar Wageningen.
 • Langs de Kierkamperweg komt vanaf de Mansholtlaan een vrijliggend twee-richtingen-fietspad tot aan de Achterstraat. Daar kunnen fietsers via een rotonde veilig oversteken. Van de Achterstraat tot aan de Commandeursweg komen aan twee zijden een vrijliggend één-richtingenfietspad.

In 2014 zijn al de eerste ideeën voor mogelijke routes bedacht, maar er werd nog geen keuze gemaakt. In 2017 en 2018 bekeken we voor verschillende onderdelen van de route door Bennekom naar andere mogelijkheden. Dit deden we samen met onder meer de Dorpsraad Bennekom en de Ondernemersvereniging Bennekom.

De plannen die toen ontstonden deelden we in 2018 met bewoners en die konden daar reactie op geven. Met de reacties gingen we aan de slag en maakten we een ontwerp met meer details. Daarmee gingen we in 2018 het dorp in en opnieuw konden bewoners erop reageren. Ook deden we in deze tijd verschillende onderzoeken op gebied van verkeer. Dit alles verwerkten we in een voorlopig ontwerp wat in de nazomer van 2020 via een live-uitzending is gepresenteerd aan betrokkenen Ook toen was het mogelijk om vragen te stellen of aandachtspunten door te geven. Alle wijzigingen zijn verwerkt in nieuwe ontwerpen die u bekijkt onder het kopje Documenten. Deze wijzigingen zijn ook afgestemd met de provincie Gelderland. Onder het kopje Planning leest u wat er de komende tijd nog gaat gebeuren.

De voorlopige planning voor de aanleg van de doorfietsroute Ede-Wageningen door Bennekom is als volgt:

 • Najaar 2022/begin 2023: Realisatie Kierkamperweg van Mansholtlaan tot aan Commandeursweg (aantakking WUR).
 • Eerste helft 2023: Edeseweg tussen Freule van Wassenaerlaan en kruising Strooijweg, exclusief rotonde Van Balverenweg.
 • 2023: Kruising Strooijweg/Edeseweg en route centrum tot rotonde Kierkamperweg/Bovenweg.
 • Eerste helft 2023: Edeseweg vanaf A12 - rotonde Van Balverenweg (exclusief rotonde Freule van Wassenaerlaan).
 • 202X: rotonde Freule van Wassenaerlaan
 • 202X: rotonde Van Balverenweg

De realisatie van de rotonde Freule van Wassenaerlaan hangt af van de ontwikkeling van het terrein waar nu het congresgebouw staat. De aanpak van de Bovenweg/Grintweg gebeurt na de uitvoer van Beter Bereikbaar Wageningen.