Pico Bello Pad Bennekom

Tussen Ede en Wageningen komt het Pico Bello Pad. Op deze route kunt u zoveel mogelijk doorfietsen, zonder te hoeven stoppen bij bijvoorbeeld kruispunten, rotondes of verkeerslichten. Een deel van het Pico Bello Pad tussen Ede en Wageningen loopt door Bennekom. Op deze pagina vindt u informatie over de werkzaamheden in Bennekom en de bijbehorende planning.

 • Langs de westkant van de Edeseweg, tussen het viaduct A12 en de West Breukelderweg, komt een verbreed fietspad in twee richtingen. Deze sluit aan op de nieuwe fietstunnel bij Hoekelum.
 • In de toekomst sluit de Hoekelumse Brinkweg aan op de nieuwe rotonde ter hoogte van de Freule van Wassenaerlaan. Het landgoed Hoekelum blijft bereikbaar via een fietspad. De Freule van Wassenaerlaan, de West Breukelderweg en de Hoekelumse Brinkweg krijgen een verhoogde 30 km-entree.
 • De rotonde bij de Van Balverenweg wordt aangepast. We maken de rotonde veiliger door de fietspaden op grotere afstand van de rijbaan te leggen. Hierdoor kunnen automobilisten de fietsers beter zien, is er meer tijd om op elkaar te reageren en blokkeert een wachtende auto overig verkeer niet. De Vossenweg krijgt een verhoogde 30km-entree.
 • Langs de Edeseweg tussen de Van Balverenweg en de Molenstraat komen inhaalstroken. Met dit ontwerp sparen we de bomen en verdwijnen enkele parkeerplaatsen. De rijbaan voor auto’s gaat hierbij verspringen.
 • Ter hoogte van de zijstraten Gasthuisbouwing-Heidelaan en Halderweg-Acacialaan worden de kruispunten aangepast. Fietsers en voetgangers kunnen hier veiliger oversteken.
 • Op de kruising Edeseweg-Molenstraat-Strooijweg worden de verkeerslichten vervangen door een fietsrotonde, waarbij de fietser voorrang heeft. De doorgaande richting voor autoverkeer loopt van de Edeseweg (noord) naar de Molenstraat (west) en andersom. Het zuidelijke deel van de Edeseweg en de Strooijweg krijgen verhoogde 30km-entrees.
 • Het Pico Bello Pad loopt verder via de Edeseweg en de Kerkhoflaan naar de rotonde Heelsumseweg-Kierkamperweg. Het stuk Edeseweg wordt een fietsstraat. In het centrum wordt de Kerkhoflaan aangepast voor beter zicht bij de bocht en kruisingen. Dit doen we onder andere door parkeervakken te verplaatsen. Het karakter van het centrum blijft bewaard met bestaande klinkers. De asfaltweg Kerkhoflaan wordt een fietsstraat met twee extra drempels.
 • De rotonde Heelsumseweg-Kierkamperweg passen we aan. De rotonde wordt veiliger gemaakt door de fietspaden op grotere afstand van de rijbaan te leggen. Hierdoor kunnen automobilisten de fietsers beter zien, is er meer tijd om op elkaar te reageren en blokkeert een wachtende auto overig verkeer niet. De Kerkhoflaan en de Bovenweg krijgen een verhoogde 30km-entree.
 • De Bovenweg en de Grintweg worden fietsstraten. De weg wordt smaller en we verlagen de snelheid van 50 kilometer per uur naar 30 kilometer per uur. We verwachten dit project uit te voeren als de projecten voor Beter Bereikbaar Wageningen klaar zijn.

De voorlopige planning voor de aanleg van het Pico Bello Pad door Bennekom is als volgt:

 • 2 april tot en met 5 juli (duur ongeveer één maand per straat):
  • Kerkhoflaan: aanpassen voorrang, fietsstroken en parkeervakken
  • Edeseweg (deel centrum): realisatie fietsstraat, weghalen fietspaden, aanleg nieuw groen
  • Strooijweg: maken 30km inrichting met klinkers, groenvakken en parkeerplaatsen
 • Medio 2024: 
  • Strooijweg: realisatie fietsrotonde
  • Edeseweg (deel centrum): realisatie fietsstraat
  • Heelsumseweg-Kierkamperweg: aanleg rotonde
  • Van Balverenweg: aanleg rotonde
 • Na 2025:
  • Edeseweg: aanleg inhaalstroken en verbeteren twee oversteken
  • Bovenweg: realisatie fietsstraat

Waar in het centrum van Bennekom wordt er gewerkt?

Er wordt gewerkt op de volgende plekken:

 • De Kerkhoflaan (kruispunt Algemeer tot en met kruispunt Edeseweg)
 • De Edeseweg (tussen de Kerkhoflaan en de Molenstraat)
 • De Strooijweg (tussen het kruispunt Edeseweg en het kruispunt zuidelijke Schoolstraat)

Wat gaat er precies gebeuren?

Kerkhoflaan

In 2023 maakten we een fietsstraat van de Kerkhoflaan tot aan het kruispunt Algemeer. Vanaf dit kruispunt werkt de aannemer Gebra verder naar het noorden toe. Op de Kerkhoflaan wordt de voorrang op de drie kruispunten aangepast. De ruimte om te parkeren Een aantal parkeerplaatsen en de fietsstrook worden verplaatst. Ook leggen we groen aan. De klinkers blijven behouden.

Edeseweg

Er komt een fietsstraat tussen de Kerkhoflaan en de Molenstraat. De fietspaden zijn daarmee overbodig en verdwijnen. De weg wordt iets verbreed. Parkeerplaatsen en het groen schuiven op. We planten nieuwe bomen en de stoepen krijgen gebakken klinkers voor een mooiere uitstraling.

Strooijweg

Het asfalt op de Strooijweg maakt plaats voor klinkers. De weg wordt versmald. Er komt een verkeersplateau bij de Schoolstraat. We leggen groenvakken en parkeerplaatsen aan. Aansluitend gaan we aan de slag met de werkzaamheden aan de fietsrotonde, waarbij de verkeerslichten verdwijnen. Hier communiceren we nog apart over.

Hoelang duren de werkzaamheden aan de Kerkhoflaan-Edeseweg-Strooijweg?

We starten dinsdag 2 april 2024 en verwachten 5 juli 2024 klaar te zijn. Per straat zijn we ongeveer een maand bezig.

Worden de straten afgesloten?

Ja, maar we houden de afsluitingen zo klein mogelijk. Autoverkeer moet regelmatig omrijden. Fietsers hoeven nauwelijks om te rijden. Voetgangers kunnen er altijd langs.

Geldt de afsluiting ook voor fietsers?

Bij de Kerkhoflaan en Strooijweg wel, bij de Edeseweg niet. Maar meestal is het omrijden minimaal en kan men lopend met de fiets ook langs de afsluiting.

Hoe lopen de omleidingen voor doorgaand autoverkeer?

Doorgaand autoverkeer moet altijd via de Kierkamperweg-Commandeursweg-Molenstraat (en vice versa) rijden.

 • Bij de afsluiting van de Kerkhoflaan kunt u via het Marktplein terugrijden, via de Algemeer-Nassaulaan of vanuit het noorden het centrum rijden.
 • Bij de afsluiting van de Edeseweg (ongeveer 2 weken) kan lokaal verkeer via de Strooijweg-Schoolstraat-Kerkhoflaan (en vice versa) rijden.
 • Bij de afsluiting van de Strooijweg rijden auto’s vooral om via Selterkamperweg-Vossenweg-Edeseweg (en vice versa). Lokaal kunt u ook de Schoolstraat-Kerkhoflaan (en vice versa) kiezen.

Worden er verkeersmaatregelen genomen tijdens de werkzaamheden?

Ja, dit doen we voor bereikbaarheid en veiligheid (brandweer):

 • Het Bart van Elstplantsoen wordt opengesteld als extra uitgang van het centrum.
 • De Kerkhoflaan (tussen de Schoolstraat en de Edeseweg) wordt tijdelijk een tweerichtingsweg.
 • De Schoolstraat (tussen de Kerkhoflaan en de Bergakkerweg) wordt tijdelijk een tweerichtingsweg.
 • De Bakkerstraat (tussen de Brinkstraat en de Edeseweg) krijgt een parkeerverbod.
 • Het fietspaaltje tussen de Nassaulaan en de Alexanderweg wordt tijdelijk verwijderd.

Kan ik nog met de bus reizen naar Bennekom centrum en verder?

Ja, de busroutes worden voor deze werkzaamheden niet omgeleid.

Zijn alle winkels bereikbaar?

Ja, we zorgen dat alle winkels bereikbaar zijn. Te voet en met de fiets kunt u altijd op de bestemming komen. Met de auto kunt u dichtbij komen.

Waar in het centrum kan ik parkeren?

Alle parkeerterreinen zijn bereikbaar. Dit kan per fase van werkzaamheden wel veranderen. Het Oude Kerkplein (Plus) en het Marktplein zijn gewoon bereikbaar via de Kerkhoflaan. Parkeerplaats Bergakkerplein (Geels) en parkeerplaats Lidl is soms even omrijden via de Strooijweg. Het Broekakkerplein (Albert Heijn) is altijd bereikbaar via de Kerkstraat. Als er iets veranderd in de parkeersituatie, passen we de borden op straat aan. Bij het kopje 'Documenten'  vindt u de afsluitingen en omleidingsroutes in het centrum van Bennekom.

Blijft mijn woning bereikbaar?

Ja, we zorgen dat alle huizen te voet en met de fiets bereikbaar zijn. Als u in het gebied woont waar gewerkt wordt, kunt u de auto een straat verder parkeren. U ontvangt een brief van de aannemer met meer informatie over de bereikbaarheid van uw woning. Levert dit problemen voor u op? Dan kunt u contact opnemen met de aannemer.

Wordt er gewerkt tijdens de feestdagen?

Nee, tijdens officiële feestdagen wordt niet gewerkt. Ook zorgen we ervoor dat de werkzaamheden opgeruimd en zo klein mogelijk zijn bij Dodenherdenking, feestdagen en evenementen. Omleidingen op deze dagen willen we voorkomen.

Worden er bomen gekapt voor de aanleg van de rotonde?

Ja, aan de Edeseweg worden 18 bomen gekapt. Dit wordt gedaan om de fietsstraat aan te kunnen leggen. De groeiplaats en de kwaliteit van deze bomen is ook ondermaats. De bomenn kunnen hoe dan ook niet verder groeien. We planten 14 nieuwe bomen met een goede bodem met meer groeiruimte. De bomen die worden geplant zijn Noorse esdoorns. Aan de Strooijweg planten we ook een boom: een winterlinde. De overige 3 bomen worden in het bomenfonds gecompenseerd.

Waarom zijn er zoveel werkzaamheden door heel Bennekom?

Het project Pico bello Pad (doorfietsroute Ede-Wageningen) is een fietsroute die dwars door Bennekom loopt, over de drukke kruisingen en straten. We voeren de werkzaamheden in delen uit, telkens een kruispunt of stukken weg. Overlast is helaas onvermijdelijk, maar we proberen hinder zoveel mogelijk te beperken. We werken in de vorm van een ‘estafette’ waarbij er maar één afsluiting per keer is. Bij het kopje 'Documenten' vindt u de planning van alle delen die zijn uitgevoerd en delen die nog komen.