Herinrichting Bloemenbuurt

In de Bloemenbuurt werken wij aan een duurzame, leefbare en toegankelijke openbare ruimte. Dit doen we samen met bewoners en andere betrokken organisaties.

In de Bloemenbuurt richten we de openbare ruimte opnieuw in. Hiervoor voeren we de volgende werkzaamheden uit:

 • Onder het wegdek vervangen we voor een groot deel van de bestaande rioleringsbuis voor twee aparte buizen: één voor het afvalwater en één voor het regenwater. Op deze manier verminderen we de afvoer van schoon regenwater naar de rioolwaterzuivering. De buis voor het regenwater bevat gaatjes waardoor het regenwater terecht komt in de bodem.
 • Door het vervangen van het riool lossen we de knelpunten van water- en stankoverlast op
 • Overal waar het riool vervangen wordt, vervangen we ook de rijweg en de stoep.
 • Een aantal bomen in de buurt vervangen we door nieuwe bomen. Ook vergroten we de groeiruimte van alle bomen in de wijk.
 • In totaal krijgen twee speeltuinen een onderhoudsbeurt. Het gaat om de speeltuinen 'Ons Honk' en de speeltuin op het Irisplein.
 • We vervangen en onderhouden de openbare verlichting
 • Bij de herinrichting hebben we aandacht voor parkeren en verkeersveiligheid. Zo plaatsen we drempels en versmallen we enkele wegen. De parallelweg van de Veenderweg wordt ingericht als fietsstraat.
 • De buurt richten we klimaatvriendelijk in, door meer groen, opvang van regenwater en het vergroten van de biodiversiteit.

Op deze kaart ziet u waar we het riool of bomen vervangen en welke speeltuinen we opknappen (jpg, 620 KB). Aan de paarse lijnen ziet u in welke straten we het riool vervangen en daarmee ook de rijbaan en stoep. Aan de groene stippen ziet u welke bomen we vervangen en aan de oranje sterren ziet u welke speeltuinen een onderhoudsbeurt krijgen.

In eerste instantie zou ook de speeltuin aan de Anjelierlaan onder de herinrichting van de Bloemenbuurt vallen. In het inmiddels vastgestelde BOSS-beleid is deze speelplek aangewezen als 'initiatiefplek'. Dit betekent dat bewoners eigen initiatieven op kunnen zetten in de speeltuin. Dit kan bijvoorbeeld met Ede Doet. Hierbij wordt de speelplek zelf op termijn sterk (of geheel) afgeschaald.

Bewoners kennen de buurt als geen ander. Daarom vroegen we u in 2020 en 2021 om aan te geven welke verbeteringen u graag ziet in uw buurt. Punten die meerdere keren terugkomen zijn:

 • de verkeersveiligheid/maatregelen tegen hardrijdend verkeer;
 • vervanging of verbeteren van stoepen, parkeeroplossingen en klinkers in plaats van asfalt;
 • aanleg glasvezelnetwerk en laadpalen voor elektrische auto’s;
 • vervangen, snoeien en toevoegen van bomen en groen;
 • rioolverbetering in verband met water- en stankoverlast in sommige straten.

Verder spelen de thema’s Energietransitie en Steenbreek een belangrijke rol bij de herinrichting van de wijk.

We hebben alle opmerkingen van bewoners en betrokken organisaties gebundeld in visiekaarten (zie onder ‘Documenten’). Deze kaarten vormen samen met de uitgangspunten en ambities van de gemeente de startnotitie. De startnotitie is een document waarin wordt beschreven wat het project is en welke werkzaamheden straks worden uitgevoerd. Dit document is de basis voor het ontwerpproces.

We kunnen niet alle wensen en verbeteringen uitvoeren. Soms omdat het praktisch niet past (zowel meer groen als meer parkeerplekken als bredere stoepen in één straat wordt lastig omdat de ruimte daarvoor te beperkt is), maar ook omdat de gemeente een beperkt budget heeft. In de startnotitie hebben we een aantal opties voorgesteld aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft een keuze gemaakt en budget beschikbaar gesteld. Hiermee kunnen we alle werkzaamheden uitvoeren zoals voorgesteld.

Wanneer we met de ontwerpen op straatniveau aan de slag gaan, wordt dieper ingegaan op de wensen voor de herinrichting van uw buurt. Onder het kopje ‘Planning’ vindt u hier meer informatie over.

Landelijk is afgesproken dat we in 2050 energieneutraal moeten zijn. Dat geldt dus ook voor Ede. Het betekent dat we dan alle energie die we nodig hebben duurzaam opwekken. 2050 lijkt nog ver weg, maar het kost veel tijd om de hele gemeente van het aardgas af te halen. Voor koken, verwarming en warm water moeten namelijk nieuwe oplossingen komen.

De komende werkzaamheden zijn een mooie kans om ook direct op zoek te gaan naar een alternatief voor aardgas in deze buurt. Dat doen we graag samen met u als bewoner. Het gaat ten slotte om uw woning. Wij dagen u uit om samen met uw buurtgenoten na te denken over een alternatief voor aardgas. Denk bijvoorbeeld aan een warmtenet voor de hele buurt. Maar ook het aanbrengen van extra isolatie kan helpen. Meer informatie en ideeën over wonen zonder aardgas in de Bloemenbuurt vindt u op de website Energie Samen Foodvalley.

Hoe en wanneer van het gas af?

In de afgelopen periode is met bewoners gesproken over de energietransitie. Daarvoor wordt op dit moment een buurtuitvoeringsplan (BUP) gemaakt. Dit plan helpt u een keuze te maken voor een alternatief voor aardgas dat bij u past. Ook staan in het plan adviezen voor het isoleren van uw huis. We verwachten dat een eerste versie van het buurtuitvoeringsplan Bloemenbuurt in september 2024 klaar is. Dan willen we u als buurtbewoners om feedback vragen. Dan weten we waar nog aan gewerkt moet worden of waar meer aandacht aan besteed moet worden en kunnen we het aanpassen. U kiest uiteindelijk zelf of en wanneer u wilt overstappen op een alternatief voor aardgas. De aardgasleidingen blijven gewoon liggen.

Ook in Ede zien we de gevolgen van klimaatverandering. Daar kunnen we niet omheen. Extreme regenbuien zorgen soms voor veel water op straat en in de tuin. Ook ervaren we vaker periodes van hitte en droogte. Door soms kleine aanpassingen kunnen we er samen voor zorgen dat de omgeving leefbaar blijft. Bijvoorbeeld door het vergroenen van tuinen en het opvangen van regenwater in een groene omgeving. Regenwater verdwijnt zo niet in het riool, we beperken wateroverlast en de buurt is koeler op een hete zomerdag. Dit project biedt een mooie aanleiding om hierover na te denken. We gaan met de buurt in gesprek over hoe zij klimaatverandering zien in hun buurt en willen samen tot een plan komen. Op de website van Ede Natuurlijk! vindt u tips en informatie over water- en diervriendelijke maatregelen voor uw tuin.

Diverse buurtbewoners hebben zich aangemeld als tuinambassadeur en geven zo hun buurtbewoners advies over het vergroenen van hun tuin. Een aantal van hen hebben een bordje in hun tuin zodat ze herkenbaar zijn als tuinambassadeur.

Wilt u ook gratis tuinadvies? Maak een afspraak met een tuinambassadeur.

In juni 2023 kozen wij een aannemer die het ontwerp voor de Bloemenbuurt zou maken. Vorig jaar juli stelden we die aannemer in een brief aan u voor. De aannemer zou een ontwerp opstellen en deze begin dit jaar met u delen. Helaas is dit anders gelopen dan wij hadden verwacht en hebben wij kortgeleden de samenwerking met de aannemer beëindigd. Dit betekent dat er op dit moment nog geen ontwerp ligt en dat we nog niet kunnen aangeven wanneer de werkzaamheden in uw straat beginnen.

De komende periode bepalen we hoe we tot een ontwerp kunnen komen. Na de zomer van 2024 komen we bij u terug en informeren we u over de nieuwe planning van de werkzaamheden. Ook hoort u op welk moment we het ontwerp met u delen.

Heeft u vragen over het project Herinrichting Bloemenbuurt? Dan kunt u contact met ons opnemen via bloemenbuurt@ede.nl.

Malkander

Heeft u vragen of wensen over dit project, maar bespreekt u die liever eerst met een onafhankelijk contactpersoon buiten de gemeente om? Neem dan contact op met Malkander door te bellen met 0318-208080. U kunt ook een mail sturen naar info@malkander-ede.nl. Kijk voor meer informatie op de website van Malkander.