Herinrichting Bloemenbuurt

Een groot deel van het riool in de Bloemenbuurt moet vervangen worden. Daarnaast onderzoeken we welke andere verbeteringen nodig zijn in de buurt. Dit doen we samen met bewoners en andere betrokken organisaties.

In de Bloemenbuurt gaan we in elk geval een aantal werkzaamheden uitvoeren:

 • We vervangen een groot deel van het riool. We gaan dan ook het riool direct afkoppelen. Afkoppelen betekent dat je schoon regenwater direct in de bodem laat zakken, in plaats van naar de rioolwaterzuivering te brengen. Daarom gaan we twee buizen aanleggen. In de ene buis komt regenwater terecht. De andere buis zorgt de afvoer van vuil water.
 • Overal waar het riool vervangen wordt, vervangen we ook de rijweg en de stoep.
 • Een aantal bomen in de buurt gaan we vervangen door nieuwe bomen.
 • In totaal krijgen drie speeltuinen een onderhoudsbeurt. Dit zijn: Ons Honk, Irisplein, Anjelierlaan.

Op deze kaart ziet u waar we het riool of bomen vervangen en welke speeltuinen we opknappen (jpg, 896 KB). Aan de paarse lijnen ziet u in welke straten we het riool vervangen en daarmee ook de rijbaan en stoep. Aan de groene stippen ziet u welke bomen we vervangen en aan de oranje sterren ziet u welke speeltuinen een onderhoudsbeurt krijgen.

Als we toch de straat openleggen, kunnen we meteen een aantal andere verbeteringen meenemen op het gebied groen, verkeer, duurzaamheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Daarnaast speelt participatie een grote rol in dit project. Hiervoor zijn we in 2020 en 2021 in gesprek gegaan met buurtbewoners en betrokken organisaties. Deze verbeterpunten samen met de geplande werkzaamheden staan beschreven in de startnotitie (zie kopje ‘Startnotitie' voor meer informatie).

Bewoners kennen de buurt als geen ander. Daarom vroegen we u in 2020 en 2021 om aan te geven welke verbeteringen zij graag zien in hun buurt. Punten die meerdere keren terugkomen zijn:

 • de verkeersveiligheid/maatregelen tegen hardrijdend verkeer;
 • vervanging of verbeteren van stoepen, parkeeroplossingen en klinkers in plaats van asfalt;
 • aanleg glasvezelnetwerk en laadpalen voor elektrische auto’s;
 • vervangen, snoeien en toevoegen van bomen;
 • rioolverbetering in verband met water- en stankoverlast in sommige straten.

Verder spelen de thema’s Energietransitie, Steenbreek en het gebruik van een deelauto een belangrijke rol bij de herinrichting van de wijk. Op deze website vindt u per thema meer informatie.

We kunnen niet alle wensen en verbeteringen uitvoeren. Soms omdat het praktisch niet past (zowel meer groen als meer parkeerplekken als bredere stoepen in één straat wordt lastig), maar ook omdat de gemeente een beperkt budget heeft. Samen met buurtbewoners en partners zijn we bezig voorstellen te maken, te rekenen en te tekenen. De voorstellen brengen we naar de gemeenteraad. Uiteindelijk beslist die welke plannen uitgevoerd kunnen worden.

Wanneer we met de ontwerpen op straatniveau aan de slag gaan wordt dieper ingegaan op uw wensen voor de herinrichting van uw buurt. In de planning kunt u zien wanneer welk cluster van straten aan de beurt is.

Landelijk is afgesproken dat we in 2050 energieneutraal moeten zijn. Dat geldt dus ook voor Ede. Het betekent dat we dan alle energie die we nodig hebben duurzaam opwekken. Bijvoorbeeld doormiddel van de wind, zon of biomassa. 2050 lijkt nog ver weg, maar het kost veel tijd om de hele gemeente van het aardgas af te halen. Voor koken, verwarming en warm water moeten namelijk nieuwe oplossingen komen.

De komende werkzaamheden zijn een mooie kans om ook direct op zoek te gaan naar een alternatief voor aardgas in deze buurt. Dat doen we graag samen met u als bewoner. Het gaat ten slotte om uw woning. Wij dagen u uit om samen met uw buurtgenoten na te denken over een alternatief voor aardgas. Denk bijvoorbeeld aan een warmtenet voor de hele buurt. Maar ook het aanbrengen van extra isolatie kan helpen. Meer informatie en ideeën over wonen zonder aardgas vindt u op de website Ede-Natuurlijk!

Filmpjes voor inspiratie

Wilt u meer weten over een water- en klimaat vriendelijke buurt of een buurt zonder aardgas? Bekijk dan ook eens onderstaande filmpjes:

 • In Bennekom werken ze ook aan een duurzame en groene buurt. Bewoonster Petra van den Berg vertelt  er graag meer over in dit filmpje.
 • Een duurzaam huis en een duurzame buurt? Hoe pakt u dat aan en waar begint u? Teun van Roekel van het Energieloket geeft u wat tips om te starten.
 • Er is veel informatie te vinden over duurzaamheid, bijvoorbeeld over energiebesparing of aardgasvrij wonen. Heeft u een buurtinitatief en wilt u hulp bij een buurt die klaar is voor de toekomst? Yvonne Kleefkens van Vallei-energie is een onafhankelijke adviseur en helpt jullie graag verder.

Ook in Ede zien we de gevolgen van klimaatverandering. Daar kunnen we niet omheen. Extreme regenbuien zorgen soms voor veel water op straat en in de tuin. Ook ervaren we vaker periodes van hitte en droogte. Door soms kleine aanpassingen kunnen we er samen voor zorgen dat de omgeving leefbaar blijft. Bijvoorbeeld door het vergroenen van tuinen en het opvangen van regenwater in een groene omgeving. Regenwater verdwijnt zo niet in het riool, we beperken wateroverlast en de buurt is koeler op een hete zomerdag. Dit project biedt een mooie aanleiding om hierover na te denken. We gaan met de buurt in gesprek over hoe zij klimaatverandering zien in hun buurt en willen samen tot een plan komen. Op de website van Ede Natuurlijk! vindt u alvast tips en informatie over water- en diervriendelijke maatregelen voor uw buurt.

Stand van zaken

Tijdens de digitale bijeenkomsten in 2020 en begin 2021 hebben we met diverse bewoners gesproken over acties en maatregelen voor het vergroenen van de buurt. Zo kunnen bewoners gebruik maken van gratis tuinadvies. Diverse buurtbewoners hebben zich aangemeld als tuinambassadeur en geven zo hun buurtbewoners advies over het vergroenen van hun tuin. Een aantal van hen hebben een bordje in hun tuin zodat ze herkenbaar zijn als tuinambassadeur.

Wilt u ook gratis tuinadvies? Stuur een mail naar steenbreek@ede.nl.

Geparkeerde auto’s nemen veel ruimte in. Dit terwijl ze 95 procent van de tijd niet worden gebruikt. Zonde van de ruimte die vaak al krap is en die we graag zouden gebruiken voor meer groen of meer ruimte voor de voetganger. Ook kan het hebben van een eigen (tweede) auto duur zijn als deze nauwelijks wordt gebruikt. In plaats van een eigen auto bezitten kan een deelauto voor sommige mensen misschien een interessant alternatief zijn. In de Zeeheldenbuurt is interesse getoond voor een deelauto. Heeft u ook interesse? Stuur dan een mail naar bloemenbuurt@ede.nl. Zo kunnen we u aan andere geïnteresseerde bewoners koppelen.

In de komende periode gaan we kijken hoe we uw straat gaan inrichten. De Bloemenbuurt is te groot om dit in één keer te doen. Daarom gaan we een aantal straten bundelen en per fase doorlopen. Deze bundeling van straten noemen we clusters. Bekijk hier in welk cluster uw straat valt (pdf, 100 KB) en wanneer de daar van start gaan. Deze planning kan veranderen, bijvoorbeeld door coronamaatregelen of besluiten van de gemeenteraad. Op het moment dat we de inrichting van uw straat gaan bespreken, ontvangt u een uitnodiging om met ons mee te denken.