Klinkenbergerweg

Er rijdt veel verkeer over de Klinkenbergerweg en bewoners hebben daar last van. Daarom zijn we aan de slag gegaan om de weg rustiger te maken en overlast te verminderen. Dat doen we met verschillende maatregelen die we na onderzoek en samen met de buurt hebben uitgekozen.

De Klinkenbergerweg is een belangrijke weg die het zuiden van Ede verbindt met het centrum. Er is veel verkeer op de weg en dat veroorzaakt op een aantal plekken overlast. Bewoners hebben daar al jaren last van.

Nu de Generaal Hackettlaan klaar is, hoeft een deel van het verkeer niet meer over de Klinkenbergerweg. De Stationsweg wordt een fietsstraat, waardoor verkeer zoals auto’s, bussen en vrachtwagens zullen uitwijken naar de Klinkenbergerweg. Daardoor blijft het alsnog druk op de weg.

Leefbaarheid verbeteren

De Bewonersgroep Leefbaarheid Klinkenbergerweg en de gemeente werkten de afgelopen jaren samen aan het maken van een projectvoorstel om de leefbaarheid van de Klinkenbergerweg te verbeteren. Eind 2021 ging de gemeenteraad akkoord met het voorstel.

Vanaf toen is gestart met het voorbereiden en uitvoeren van de maatregelen voor het verbeteren van de leefbaarheid van de Klinkenbergerweg. Een groot aantal maatregelen is al uitgevoerd, zoals de aanleg van de rotonde ter hoogte van de Ericalaan, de aanleg van een plateau en het verbeteren van de oversteek Belvedère, het aanpassen van de verkeerslichten en het verbreden en vergroenen van de middenbermen.

Na het vertrek van de brandweerkazerne, naar verwachting na 2026, volgen de laatste maatregelen. Als de verkeersdrukte gedaald is, halen we het verkeerslicht bij de Eikenlaan weg. Er komt dan waarschijnlijk een voorrangsweg die afbuigt naar de Generaal Hackettlaan toe: vanaf de rotonde Ericalaan naar de Eikenlaan.

Ter hoogte van de huidige brandweerkazerne, kan een drempel en/of een oversteekplaats met middeneiland komen voor voetgangers. Zo is de Klinkenbergerweg makkelijker en veiliger over te steken. Deze maatregel onderzoeken we verder wanneer duidelijk is wat er op de plek van de brandweer komt.

Om te weten wat het effect van de maatregelen is, meten we op een aantal momenten op veel punten in Ede-Oost de hoeveelheid verkeer. Dit hebben we ook gedaan in november 2019.

Daarnaast hebben we ook gemeten hoeveel verkeer er via de Klinkenbergerweg en Raadhuisstraat reed. Dat verkeer zou nu via de Parklaan moeten rijden. In juni 2021 hebben we dat voor het laatst gemeten.

In het voorjaar van 2024, na afronding van de werkzaamheden aan de Klinkenbergerweg, doen we opnieuw een tussentijdse meting. Zo kunnen we vergelijken of er inderdaad meer verkeer via de Generaal Hackettlaan is gaan rijden.

Nadat we van de Stationsweg een fietsstraat hebben gemaakt, meten we nog een keer de hoeveelheid verkeer op de Klinkenbergerweg.

Voorlopig worden er geen nieuwe maatregelen meer uitgevoerd aan de Klinkenbergerweg. Wel ronden we de laatste restpunten van de in april uitgevoerde werkzaamheden nog uit, zoals het inzaaien van de middenbermen. De geplande maatregelen voor de aanpassing van het kruispunt Eikenlaan en de aanleg van een plateau op de Breelaan zullen pas worden uitgevoerd na het vertrek van de brandweerkazerne. Dit is volgens verwachting pas na 2026.

Hieronder vindt u de ontwerpen voor de aanpassingen aan de Klinkenbergerweg. Uitleg in tekst vindt u bij het kopje 'Dit gaan we doen'.