Klinkenbergerweg

Er rijdt veel verkeer over de Klinkenbergerweg en bewoners hebben daar last van. Daarom zijn we aan de slag gegaan om de weg rustiger te maken en overlast te verminderen. Dat doen we met verschillende maatregelen die we na onderzoek en samen met de buurt hebben uitgekozen.

De Klinkenbergerweg is een belangrijke weg die het zuiden van Ede verbindt met het centrum. Er is veel verkeer op de weg en dat veroorzaakt op een aantal plekken overlast. Bewoners hebben daar al jaren last van.

Nu het noordelijk deel van de Parklaan klaar is, hoeft een deel van het verkeer niet meer over de Klinkenbergerweg. De Stationsweg wordt een fietsstraat, waardoor verkeer zoals auto’s, bussen en vrachtwagens zullen uitwijken naar de Klinkenbergerweg. Daardoor blijft het alsnog druk op de weg.

Leefbaarheid verbeteren

De Bewonersgroep Leefbaarheid Klinkenbergerweg en de gemeente werkten de afgelopen jaren samen aan het maken van een projectvoorstel om de leefbaarheid van de Klinkenbergerweg te verbeteren. Eind 2021 ging de gemeenteraad akkoord met het voorstel.

Vanaf toen is gestart met het voorbereiden en uitvoeren van de maatregelen voor het verbeteren van de leefbaarheid van de Klinkenbergerweg. Een aantal maatregelen zijn al uitgevoerd, zoals het verbeteren van de zichtbaarheid van de oversteek Belvedère, het aanpassen van de verkeerslichten en het aanbrengen van meer groenvakken in het trottoir. Ook de aanleg van de rotonde maakt onderdeel uit van het maatregelenpakket.

We zijn in juni 2023 gestart met de aanleg van de rotonde op het kruispunt Klinkenbergerweg- Ericalaan. Deze is bijna gereed. Onder het kopje ‘planning’ kunt u lezen wat we nog gaan doen en wanneer.

In de periode tot voorjaar 2024 volgen nog een aantal maatregelen, zoals het aanbrengen van een plateau en het verwijderen van voorsorteerstroken. Ook worden de groene bermen, die niet goed zijn aangeslagen, opnieuw ingezaaid.

Na het vertrek van de brandweerkazerne, naar verwachting na 2026, volgen dan de laatste maatregelen:

  • Als de verkeersdrukte gedaald is, halen we het verkeerslicht bij de Eikenlaan weg. Er komt dan waarschijnlijk een voorrangsweg die afbuigt naar de Parklaan toe: vanaf de rotonde Ericalaan naar de Eikenlaan.
  • Ter hoogte van de huidige brandweerkazerne, kan een drempel en/of een oversteekplaats met middeneiland komen voor voetgangers. Zo is de Klinkenbergerweg makkelijker en veiliger over te steken. Deze maatregel onderzoeken we verder wanneer duidelijk is wat op de plek van de brandweer komt.

Om te weten wat het effect van de maatregelen is, meten we op een aantal momenten op veel punten in Ede-Oost de hoeveelheid verkeer. Dit hebben we ook gedaan in november 2019.

Daarnaast hebben we ook gemeten hoeveel verkeer er via de Klinkenbergerweg en Raadhuisstraat reed. Dat verkeer zou nu via de Parklaan moeten rijden. In juni 2021 hebben we dat voor het laatst gemeten.

In november 2023 gaan we daarom opnieuw een meting doen. Zo kunnen we vergelijken of er inderdaad meer verkeer via de Parklaan is gaan rijden.

Na de aanleg van de fietsstraat op de Stationsweg gaan we nog een keer de hoeveelheid verkeer meten op de Klinkenbergerweg.

Rotonde

De rotonde zelf is klaar. De KPN heeft nog werkzaamheden aan het verleggen van een glasvezelleiding. Volgens de planning worden deze werkzaamheden uitgevoerd in oktober. 
Op verzoek van de busmaatschappij worden bushaltekommen aangelegd voor extra lange bussen. Hiervoor moet nog een boom gekapt worden. Ook bleek bij uitvoering dat de wortels van de plataan op de rotonde onder het wegdek groeien, waardoor deze helaas alsnog gekapt moet worden. Hier is een kapvergunning voor nodig. Als de vergunning is verleend, wordt de plataan gekapt.

Overige maatregelen Klinkenbergerweg

In de periode vanaf het najaar van 2023 tot het voorjaar van 2024 worden een aantal andere maatregelen uitgevoerd, zoals de aanleg van een plateau ter hoogte van Belvedere en het weghalen van voorsorteervakken bij de kruispunten met de Arnhemseweg en de Berkenlaan. In die periode zal er af en toe hinder zijn voor het verkeer. De exacte planning van deze werkzaamheden is afhankelijk van de voortgang van andere projecten en het weer. Daardoor is een exacte datum van uitvoering nu nog niet bekend.

Hieronder vindt u de ontwerpen voor de aanpassingen aan de Klinkenbergerweg. Uitleg in tekst vindt u bij het kopje 'Dit gaan we doen'.