Klinkenbergerweg

Er rijdt veel verkeer over de Klinkenbergerweg en bewoners hebben daar last van. Daarom zijn we aan de slag gegaan om de weg rustiger te maken en overlast te verminderen. Dat doen we met verschillende maatregelen die we na onderzoek en samen met de buurt hebben uitgekozen.

De Klinkenbergerweg is een belangrijke weg die het zuiden van Ede verbindt met het centrum. Er is veel verkeer op de weg en dat veroorzaakt op een aantal plekken overlast. Bewoners hebben daar al jaren last van.

Wanneer de Parklaan klaar is, hoeft een deel van het verkeer niet meer over de Klinkenbergerweg. Tegelijkertijd wordt de Stationsweg een fietsstraat, waardoor verkeer zoals auto’s, bussen en vrachtwagens zullen uitwijken naar de Klinkenbergerweg. Daardoor blijft het alsnog druk op de weg.

Leefbaarheid verbeteren

De Bewonersgroep Leefbaarheid Klinkenbergerweg, een klankbordgroep en de gemeente werkten de afgelopen jaren samen aan het maken van een projectvoorstel om de leefbaarheid van de Klinkenbergerweg te verbeteren. In dit projectvoorstel brachten we in beeld welke problemen er zijn. Ook gaven we aan welke maatregelen mogelijk zijn om de situatie te verbeteren. Samen werkten we dit voorstel uit en stelden voor hoe dit betaald kan worden. Vervolgens mocht de gemeenteraad besluiten of de maatregelen uitgevoerd kunnen worden en of er geld beschikbaar is. Eind 2021 gingen zij akkoord met het voorstel. Dat betekent dat er gewerkt kan worden aan het verbeteren van de Klinkenbergerweg.

Om de Klinkenbergerweg rustiger te maken en overlast te verminderen, zijn maatregelen nodig. Een bureau heeft onderzoek gedaan naar mogelijke maatregelen. Samen met de bewoners zijn we gekomen tot een aantal maatregelen die uitgevoerd worden.

De werkzaamheden om de maatregelen uit te voeren verdelen we in drie delen:

Deel 1 - in uitvoering of al gereed

 • Waar dat mogelijk is, halen we stoeptegels weg. Daar komt (bloemrijk) gras voor terug.
 • De oversteek bij Belvédère maken we beter zichtbaar door het plaatsen van nieuwe lantaarnpalen en waarschuwingslichten.
 • De tijden bij de verkeerslichten bij de Eikenlaan en de Ericalaan verruimen we naar zeven dagen per week tot 22:00 uur. Fietsers en voetgangers kunnen daardoor veiliger oversteken.
 • Brandweer en ambulance kunnen dankzij een nieuwe drukknop bij spoed de verkeerslichten op de Klinkenbergerweg op rood zetten.

Deel 2a - eerste helft 2023

 • De oversteek bij Belvédère krijgt een verhoogd plateau. Vlakbij de oversteek komen bushaltes. Bussen stoppen op de rijbaan.
 • We halen de opstelstroken weg bij de zuidkant van de kruising Klinkenbergerweg - Berkenlaan. Zo is er minder ruimte voor verkeer. De ingang van de buurt wordt groen ingericht.
 • Op het kruispunt met de Breelaan komt een verhoogd plateau. Dit remt verkeer af en maakt oversteken voor voetgangers makkelijker.
 • Bij het kruispunt met de Arnhemseweg halen we aan de noordzijde en zuidzijde de korte opstelstroken weg. Hier komt beplanting voor terug.

Deel 2b - na opening van het noordelijke deel van de Parklaan

 • We passen de verkeerslichten op de route Klinkenbergerweg - Raadhuisstraat aan, zodat verkeer vooral de Parklaan zal gebruiken om op hun bestemming te komen.
 • Op het kruispunt met de Ericalaan komt een rotonde. Zo krijgen fietsers en voetgangers voorrang, zijn er minder rijen met wachtend verkeer en rijdt verkeer rustiger.

Deel 3 - na het vertrek van de brandweer

 • Als de verkeersdrukte gedaald is, halen we het verkeerslicht bij de Eikenlaan weg. Er komt dan een voorrangsweg die afbuigt naar de Parklaan toe: vanaf de rotonde Ericalaan naar de Eikenlaan.
 • Ter hoogte van de huidige brandweerkazerne, kan een oversteekplaats met middeneiland komen voor voetgangers. Zo is de Klinkenbergerweg makkelijker en veiliger over te steken. Deze maatregel onderzoeken we verder wanneer duidelijk is wat op de plek van de brandweer komt.

Resultaat meten

Om te weten wat het effect van de maatregelen is, meten we op een aantal momenten op veel punten in Ede-Oost de hoeveelheid verkeer. Dit hebben we ook gedaan in november 2019.

Daarnaast meten we ook hoeveel verkeer er via de Klinkenbergerweg en Raadhuisstraat rijdt, dat straks via de Parklaan zou moeten rijden. In juni 2021 hebben we dat voor het laatst gemeten.

We zijn van plan weer een nieuwe meting doen op de volgende momenten (afhankelijk van het moment van uitvoeren):

 • Voor de start van de aanleg van de fietsstraat Stationsweg
 • Na aanleg rotonde Ericalaan
 • Na de opening van de Parklaan

 • 2023: werkzaamheden voor het uitvoeren van de maatregelen van deel 2a.
 • Voor de overige maatregelen zijn we afhankelijk van de planning van de aanleg van de Parklaan en het vertrek van de brandweer naar een nieuwe locatie. Als hier meer duidelijkheid over is, laten we dit aan de belanghebbenden weten.

Hieronder vindt u de ontwerpen voor de aanpassingen aan de Klinkenbergerweg. Uitleg in tekst vindt u bij het kopje 'Dit gaan we doen'.