Herinrichting Stationsweg

De Stationsweg is een belangrijke (fiets)verbinding in Ede. De Stationsweg verbindt station Ede-Wageningen met het centrum van Ede. De weg wordt onderdeel van het Pico Bello Pad tussen Ede en Wageningen. We verwachten daarom in de toekomst meer fietsers op de Stationsweg. Hier komt straks een fietsstraat met autoverkeer in twee richtingen.

Het station Ede-Wageningen wordt verplaatst en op de locatie van de huidige voetgangerstunnel komt een nieuwe fietstunnel. Zo wordt het mogelijk om via de Stationsweg en de Oude Bennekomseweg naar de Bennekomseweg te fietsen. Daarna kunt u doorfietsen naar Bennekom en Wageningen.

Fietsvriendelijker maken

De Stationsweg is nu niet geschikt voor meer fietsers. Er wordt te hard gereden, er gebeuren veel (bijna)-ongelukken en er is te veel gemotoriseerd verkeer. Daarom richten we de Stationsweg opnieuw in. Zo maken we de straat fietsvriendelijker. De Stationsweg wordt in twee richtingen een groene fietsstraat. Op de nieuwe fietsstraat kunnen ook auto's blijven rijden. De maximale snelheid gaat omlaag naar 30 km/uur. Onder het kopje 'Documenten' kunt u een presentatie downloaden van het nieuwe ontwerp.

De gemeenteraad heeft deze zomer extra geld beschikbaar gesteld om de Stationsweg nog groener in te richten. We zijn nu bezig met een inrichtingsplan, waarin we de eerdere ontwerpen voor de Stationsweg verder uitwerken. We starten pas met de werkzaamheden als de Parklaan ver genoeg is aangelegd en het autoverkeer via andere routes kan rijden.

  • Juni 2023:  informatieavond met presentatie definitief ontwerp en meedenksessie met omwonenden over tuininrichting langs Stationsweg, zoals het planten van bomen.
  • Eerste kwartaal 2024: Aannemer bekend, start werkzaamheden
  • Zomer 2024: Werkzaamheden klaar

De klankbordgroep was een groep van vijftien vertegenwoordigers van de Stationsweg, omliggende straten en belangenorganisaties. Zij dachten met ons mee over het ontwerp voor de Stationsweg.

Bewoners van de Klinkenbergerweg hebben tijdens de klankbordgroep aangegeven dat zij bang waren voor meer autoverkeer op de Klinkenbergerweg. Inmiddels ligt er een plan voor aanpassingen aan de Klinkenbergerweg.

Contact

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact op met projectleider Thijs Brugman via info@ede.nl onder vermelding van ‘Fietsstraat Stationsweg’ of bel met ons algemene nummer 14 0318 en vraag naar projectleider Thijs Brugman.