Ontwikkeling De Ginkel

De Ginkel is uniek. Een prachtig heide- en landbouwgebied, met daar omheen uitgestrekte bossen. Veel bezoekers komen naar De Ginkel om te genieten van de natuur en de geschiedenis te beleven. Dat maakt het gebied ook kwetsbaar. In 2024 zijn we daarom aan het werk op De Ginkel. Hiermee zorgen we voor meer rust en ruimte voor de natuur én kunnen bezoekers De Ginkel beter beleven.

We werken op drie locaties (jpg, 75 KB) aan meer balans tussen natuur, landbouw en recreatie: de gebiedsentree, het Natuurcentrum en de Houtwerf.

Gebiedsentree

Rondom het Airborneveld en restaurant Juffrouw Tok komt een centrale entree voor het gebied. Vanuit hier leiden verschillende routes door De Ginkel. Dit zorgt ervoor dat de bezoekers beter door het gebied worden geleid. Op de akker naast de parkeerplaats bij Juffrouw Tok komt een nieuw parkeerterrein. Op andere plaatsen halen we parkeerplaatsen weg. Op deze plaatsen komt zo meer ruimte en rust voor de natuur. In totaal blijven er evenveel parkeerplaatsen op De Ginkel.

We hebben het landmark verplaatst richting het Airborneveld. Bij het Airborneveld komt een uitkijkpunt met een goed zicht over deze historische locatie. De parkeerplaats tegenover de schaapskooi wordt een weide voor de schapen en natuur.

Oversteek N224

De provincie Gelderland past de oversteek over de N224 aan. Er komt meer ruimte tussen de rijbanen bij de oversteek. Dit zorgt voor een lagere snelheid van het verkeer. Er komt meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Het oversteekpunt gaat meer opvallen. Er worden er vier borden geplaats met de tekst ‘De Ginkel’. Zo worden automobilisten bewust dat zij een ander gebied inrijden.

De fietsoversteek wordt een klein stukje naar het westen verlegd. Hierdoor ontstaat ruimte voor een aparte oversteek voor voetgangers. Deze komt in het verlengde van het wandelpad naar de schaapskooi te liggen. Van het huidige tweerichtingenfietspad tussen de oversteek naar de schaapskooi en de auto inrit, maken we een fietspad waar in één richting gefietst mag worden.

De inrit naar de nieuwe parkeerplaats komt meer naar het oosten te liggen. Auto's die naar de parkeerplaats gaan, hebben hierdoor een langere opstelruimte. Het parkeerterrein richten we zo in,  dat het voor de bezoeker makkelijker is om over te steken bij de restaurants, in plaats van via de auto inrit. De hoop van velen was dat ook de snelheid officieel naar 60 kilometer per uur zou worden verlaagd. Dit blijkt voor nu niet mogelijk. Door de geplande aanpassingen wordt wel zoveel mogelijk de snelheid uit het verkeer gehaald.

De provincie Gelderland werkt van 27 mei tot en met 18 juli 2024 aan de oversteek. Bij het kopje 'Wegafsluitingen N224'  staat meer informatie over de wegafsluitingen en de omleidingen.

Natuurcentrum

Het Natuurcentrum en de ruimte eromheen krijgen een nieuwe inrichting. De oude boerderij waar het Natuurcentrum nu te vinden is, krijgt een moderne en duurzame inrichting. We maken een extra ruimte aan de boerderij vast. Bezoekers kunnen straks dus binnen én buiten het verhaal van de Ginkel leren kennen en beleven.

Om het natuurcentrum heen komt een natuurerf, een natuurtuin en een natuurakker. Er komt meer ruimte om fietsen te parkeren. Het parkeerterrein bij het Natuurcentrum wordt kleiner, zodat hier straks meer ruimte is voor de natuur. Het Natuurcentrum is straks bereikbaar vanaf de grote centrale parkeerplaats bij restaurant Juffrouw Tok. We leggen namelijk een wandelroute aan tussen deze twee locaties.

Houtwerf

Het gebied bij de oude Houtwerf krijgt een nieuwe inrichting. Er zijn parkeerplaatsen voor paardentrailers aangelegd en een deel van het terrein wordt natuur.

Andere projecten

Naast de drie locaties waarmee we aan de slag gaan, zijn er ook nog andere projecten die helpen de balans op de Ginkel te verbeteren. Zo zijn er projecten die ervoor zorgen dat landbouw goed samengaan met natuur en cultuurhistorie. Dit heet natuur- en cultuurinclusieve landbouw. Hiervoor hebben we bijvoorbeeld poelen en houtwallen aangelegd.

Ook zijn er projecten gericht op een passende inrichting voor natuur en recreatie. We herstellen de natuur op de Ederheide (het hondenlosloopgebied) en er verdwijnen beheerpaden. De meeste wandelpaden in de bossen van Ede waren oorspronkelijk beheerpaden voor de houtkap. Inmiddels zijn veel beheerpaden niet meer nodig. Daarom sluiten we ze af. Ook richten we speciale zones in voor recreatie. 

Wilt u meer weten over alle projecten? Bekijk dan het gebiedsplan (pdf, 16 MB).

De provincie Gelderland past tussen 27 mei en 18 juli 2024 de oversteek over de N224 aan. De oversteek ligt tussen de schaapskooi en de nieuwe centrale parkeerplaats naast restaurants Juffrouw Tok en Bloem.

15 juni tot en met 8 juli

We werken aan de kant van de schaapskooi. Tijdens deze drie weken is de rijstrook aan de kant van de schaapskooi afgesloten.

 • Auto’s kunnen via één rijstrook over de N224 bij De Ginkel rijden. Er staan tijdelijke verkeerslichten om deze om-en-om regeling te begeleiden. De reistijd wordt hierdoor langer. Autoverkeer tussen Ede en Arnhem kan ook omrijden via de A12. De centrale parkeerplaats, restaurants Juffrouw Tok en Bloem en camping Zuid-Ginkel blijven bereikbaar via een tijdelijke route. Deze route wordt aangegeven met borden.
 • Fietsers worden omgeleid via het fietspad aan de kant van de centrale parkeerplaats.
 • Wandelaars kunnen blijven oversteken tussen de centrale parkeerplaats en de schaapskooi.

8 op 9 juli en 9 juli op 10 juli tussen 19.00 en 6.00 uur

We werken aan het asfalt. Tijdens deze twee nachten is de N224 bij De Ginkel helemaal afgesloten. Als we op deze data niet kunnen werken door slecht weer, doen we dit van 10 op 11 juli.

 • Autoverkeer tussen Ede en Arnhem kan omrijden via de A12. De centrale parkeerplaats, restaurants Juffrouw Tok en Bloem en camping Zuid-Ginkel blijven bereikbaar via een tijdelijke route. Deze route wordt aangegeven met borden.
 • De fietspaden blijven bereikbaar via een omleiding.

11 tot 18 juli

We voeren het afrondende werk uit. Het verkeer heeft hier weinig last van.

De planning van het werk op De Ginkel is als volgt:

 • Eind maart - eind juli 2024:
  • De aannemer legt een toegankelijke wandelroute aan van de nieuwe parkeerplaats naar het Natuurcentrum. Toegankelijke routes zijn ook voor mensen met een lichamelijk beperking bereikbaar.
 • Begin april - tot half juli 2024:
  • Het voormalig parkeerterrein bij de schaapskooi wordt een schapenweide met groen.
  • Aanleg nieuw wandelpad rond het Landmark op het Airborneveld.
  • We werken de grond rondom het Landmark mooi af.
 • 27 mei - 18 juli 2024:
  • De provincie past de oversteekplaats van de N224 aan. Bij het kopje 'Wegafsluitingen N224'  staat meer informatie over de wegafsluitingen en de omleidingen.
 • Eind juli 2024:
  • Het werk aan de gebiedsentree is afgerond.
 • Zomer/Najaar 2024:
  • Start verbouwing Natuurcentrum
  • Afsluiten van de beheerpaden
 • Eerste helft 2025:
  • Het natuurcentrum is klaar
  • Het herstel van het historisch landschap is klaar

Wordt de oversteek over de N224 veiliger gemaakt?

Ja. De provincie Gelderland past tussen 27 mei en 18 juli 2024 de oversteek over de N224 aan. De oversteek wordt hierdoor veiliger. Er komt meer ruimte tussen de rijbanen bij de oversteek. Dit zorgt voor een lagere snelheid van het verkeer. Er komt meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Het oversteekpunt gaat meer opvallen. De fietsoversteek wordt een klein stukje naar het westen verlegd. Hierdoor ontstaat ruimte voor een aparte oversteek voor voetgangers. Deze komt in het verlengde van het wandelpad naar de schaapskooi te liggen. Van het huidige tweerichtingenfietspad tussen de oversteek naar de schaapskooi en de auto inrit, maken we een fietspad waar in één richting gefietst mag worden. De inrit naar de nieuwe parkeerplaats komt meer naar het oosten te liggen. Auto's die naar de parkeerplaats gaan, hebben hierdoor een langere opstelruimte. Het parkeerterrein richten we zo in,  dat het voor de bezoeker makkelijker is om over te steken bij de restaurants, in plaats van via de auto inrit.

Is de N224 afgesloten tijdens het werk aan de oversteek?

De provincie Gelderland past tussen 27 mei en 18 juli 2024 de oversteek over de N224 aan. De werkzaamheden duren 7 weken. In deze periode is de N224 soms gedeeltelijk en soms helemaal afgesloten. Bij het kopje 'Wegafsluitingen N224' staat meer informatie over de wegafsluitingen en de omleidingen.

Waarom kan ik niet meer parkeren bij de schaapskooi?

Vanaf 2 april 2024 is de parkeerplaats bij de schaapskooi definitief gesloten. We maken hier weide voor de schapen en groen.

Waar moet ik dan parkeren?

U kunt parkeren op de nieuwe centrale parkeerplaats aan de overkant van de N224, naast Juffrouw Tok en Bloem. De nieuwe parkeerplaats is bijna klaar, er staan alleen nog wat keten en bouwmaterialen van de aannemer. De centrale parkeerplaats is niet toegankelijk voor paardentrailers.

Kan ik mijn fiets nog wel parkeren bij de schaapskooi?

Tijdens het werk (van 2 april t/m 10 juni 2024) kunt u uw fiets parkeren op een tijdelijke fietsparkeerplaats bij de schaapskooi. Als het werk klaar is, komen er bij de schaapskooi 20 vaste plekken om uw fiets neer te zetten. U kunt u uw fiets ook parkeren op de nieuwe centrale parkeerplaats (naast restaurant Juffrouw Tok).

Waar kan ik mijn paardentrailer parkeren?

De centrale parkeerplaats is niet toegankelijk voor paardentrailers. Vanwege wildroosters is het niet mogelijk om vanaf hier met een paard op de ruiterroutes te komen. Er is een aparte parkeerplaats voor paardentrailers gemaakt. Deze is te vinden op de Houtwerf van de gemeente Ede (verderop richting Arnhem langs de N224).

Wat gaat er nog meer gebeuren op het Airborneveld?

Naast de schaapskooi ligt het Airborneveld. Dit is de plek waar jaarlijks de Airborne luchtlandingen worden herdacht. Op het veld staan het Landmark ‘vensters uit het verleden’ en het Airborne monument. Van 2 april tot en met half juli maken we dit veld nog meer een plaats om de luchtlandingen te herdenken, het hele jaar door. Er komen paden rond het Landmark en naar het Airborne monument. Deze paden zijn voor iedereen toegankelijk, ook voor mensen in een rolstoel.

Kan ik blijven vliegeren bij de schaapskooi?

Ja, er is nog voldoende ruimte om te vliegeren.

Waarom kunnen we De Ginkel niet laten zoals het nu is?

De natuur op De Ginkel is kwetsbaar en staat onder druk. Het gaat slecht met sommige soorten zeldzame planten en dieren. Als we niets doen, verdwijnen deze soorten en is De Ginkel straks een stuk minder mooi. De natuur heeft rust en ruimte nodig om te herstellen. We willen dat inwoners en bezoekers ook in de toekomst kunnen blijven genieten van het gebied.

Waarom is een centrale parkeerplaats nodig?

Op dit moment ligt er verspreid over De Ginkel een aantal kleine parkeerplaatsen. Dat maakt parkeren onoverzichtelijk. Dat zien we terug op drukke momenten, dan staan er veel auto’s in de bermen. Daarom maken we een centrale entree met een centrale parkeerplaats. Vanaf hier leiden wandel- en fietsroutes door het gebied. Op andere plaatsen halen we parkeerplaatsen weg. Ook sluiten we wandelpaden af. Op deze plaatsen komt zo meer ruimte en rust voor de natuur. In totaal blijven er evenveel parkeerplaatsen op De Ginkel.

Wordt de nieuwe parkeerplaats betaald parkeren?

Nee, parkeren op de nieuwe parkeerplaats blijft gratis.

Zijn de looproutes op De Ginkel toegankelijk voor mensen in een rolstoel?

We leggen speciale toegankelijke routes aan, vanaf de nieuwe centrale parkeerplaats bij Juffrouw Tok naar het natuurcentrum en naar de houtwerf. Deze routes kunnen mensen met een rolstoel makkelijk gebruiken.

Waarom worden er bomen gekapt als we de natuur juist een handje willen helpen?

We hebben ruimte nodig om de nieuwe parkeerplaats aan te leggen. Daarom zijn er een aantal bomen gekapt. We kappen zo weinig mogelijk bomen. Voor elke boom die wordt gekapt, komt een nieuwe boom in het gebied terug. Door de aanleg van de nieuwe parkeerplaats, komt er op andere plekken op De Ginkel meer rust voor de natuur.

Wordt het straks niet te druk op De Ginkel?

Elk jaar bezoeken duizenden inwoners en bezoekers van buiten Ede De Ginkel. Ede groeit de komende jaren hard en daarmee ook het aantal mensen dat naar De Ginkel gaat. Daarom passen we het gebied nu aan, zodat straks alle bezoekers makkelijk hun weg blijven vinden en de natuur de nodige rust krijgt. We gaan niet actief meer bezoekers naar De Ginkel halen.

Werkt de provincie Gelderland ook mee aan de ontwikkeling van De Ginkel?

De provincie Gelderland geeft subsidie voor de ontwikkeling van De Ginkel. De N224 is een provinciale weg. De provincie is daarom verantwoordelijk voor het aanpassen van de oversteek tussen Juffrouw Tok en de schaapskooi. Dit gebeurt tussen 27 mei en 18 juli 2024.

Werken er ook andere gemeenten mee bij de ontwikkeling van De Ginkel?

De Ginkel ligt in zijn geheel in de gemeente Ede en daarom is het een project van de gemeente Ede. Wel vertelt De Ginkel straks het verhaal van de ontstaansgeschiedenis van de landbouwenclaves op de Veluwe omdat het hier nog in het landschap zo goed zichtbaar is. Dit is ook de reden dat het project subsidie van Veluwe op 1 heeft gekregen.

Worden er inwoners betrokken bij het maken van de plannen?

De ontwikkeling van De Ginkel bestaat uit verschillende projecten. Al die projecten richten zich op het verbeteren van de kwaliteiten van het gebied en het vertellen van het verhaal van De Ginkel. Bewoners en ondernemers in het gebied hebben vooraf hun ideeën gegeven. Bezoekers konden onder meer meedenken via een flitspeiling op Instagram. Met al die informatie zijn we de projecten verder uit gaan werken. Ook bij het uitwerken van de ideeën, bleven we de bewoners en ondernemers betrekken. We vroegen hen om te kijken of het klopt met eerdere ideeën. Weken we van een eerder idee af? Dan legden we uit waarom dat was.

Welke routes komen er vanaf het parkeerterrein?

Op het centrale parkeerterrein bij de restaurants beginnen straks vier routes naar de bezienswaardigheden van De Ginkel. Deze routes zijn tussen de 3 en 6 kilometer lang. Daarnaast start het klompenpad straks vanaf de centrale parkeerplaats en blijven de bestaande lange afstandswandelingen over De Ginkel lopen.

Komt er een kabouterpad?

Speciaal voor kinderen komt er een belevingspad van de centrale parkeerplaats naar het Natuurcentrum. Ook bij het Natuurcentrum zijn allerlei activiteiten voor kinderen.

Wat betekent de ontwikkeling van De Ginkel voor de plannen van Defensie voor het gebied?

Defensie blijft op dezelfde manier actief op De Ginkel. Ook voor de Airborne dropzone Ginkelse Heide verandert er niks vanuit dit plan.

Gaat er iets gebeuren om aanrijdingen met wilde dieren te verminderen?

De N224 is van de provincie Gelderland. Zij zijn bewust van de vele dieren in dit gebied en het gevaar van aanrijdingen. De provincie heeft daarom langs dit deel van de N224 waarschuwingsborden geplaatst. De adviessnelheid voor een deel van de N224 is 60 km/uur.