Ede & Food

Klimaatverandering, gezondheid en voedsel vragen meer aandacht dan ooit. In Ede geloven wij dat een gezond klimaat en een gezonde mens beginnen bij een betere voedselketen. Dus: van boer tot aan uw bord. Als gemeente nemen wij mede onze verantwoordelijkheid en stelden wij onszelf in 2015 een ambitieus doel: gezond en duurzaam voedsel voor iedereen in Ede!

Ede is de eerste en (nog) enige gemeente met een voedselbeleid dat uitgaat van het hele voedselsysteem. Een beleid waar economie, gezondheid en duurzaamheid samenkomen. Zo dragen wij bij aan een gezonde leefomgeving voor onze inwoners. En het aantrekkelijk maken én houden van ons vestigingsklimaat voor ondernemers en kennisinstellingen. Met dit voedselbeleid heeft Ede nationaal én internationaal invloed.

Ede werken we lokaal, regionaal en (inter-)nationaal samen met andere overheden, onderwijsinstellingen, ondernemers en inwoners aan een gezonder en duurzaam voedselsysteem.

Citydeal 'Voedsel op de stedelijke agenda'

Zo werken we bijvoorbeeld in de Citydeal ‘Voedsel op de stedelijke agenda’ met 12 steden, 3 ministeries en 1 provincie aan een integraal voedselbeleid. Als dé foodgemeente van Nederland zijn wij daar natuurlijk bij.

Foodvalley

Samen met Foodvalley werken we aan de uitwerking van een regionale voedselvisie. Dat moet leiden tot een internationale topregio voor kennis en innovaties op gebied van gezonde en duurzame voeding.

Alliantie Voeding

De Alliantie Voeding is een samenwerking van de gemeente Ede met de Wageningen Universiteit en Ziekenhuis Gelderse Vallei. Binnen onze gemeente werken we intensief samen partijen die ons helpen inwoners bewust te maken over gezond en duurzaam voedsel.