Onderwijs & Food

In Ede willen we dat jongeren zelf ervaren wat gezonde voeding is. Daarom zetten we als gemeente vol in op voedselonderwijs op basisscholen.

In Ede vinden we het heel belangrijk dat kinderen gezonde voeding krijgen. Kinderen die gezond eten, zitten beter in hun vel en kunnen zich daardoor beter ontwikkelen. Goede voeding is namelijk belangrijk voor de ontwikkeling van de hersenen. En zo kunnen kinderen beter leren. Daarom ondersteunen we scholen die gezonder willen worden. In opdracht van gemeente Ede helpt de Gezonde School-adviseur van GGD Gelderland-Midden scholen hierbij.

Ondersteuning Gezonde School-adviseur

De Gezonde School-adviseurs van de GGD adviseren en ondersteunen scholen op maat. Bijvoorbeeld door te adviseren over het starten van een gezond 10-uurtje en water drinken. Of door gastlessen te organiseren en geven. Ook kan de adviseur helpen draagvlak te creëren door een informatieavond voor ouders te organiseren. Scholen die al veel stappen hebben gemaakt kunnen we helpen te gaan voor het vignet Gezonde School op thema Voeding bij het primair onderwijs. Bij het voortgezet onderwijs kan de Gezonde School Adviseur meedenken over een gezonde(re) schoolkantine, een watertappunt of gastlessen organiseren.

Heeft u hier interesse in deze ondersteuning, of vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op via voedselonderwijs@ede.nl.

Inmiddels zijn al meer dan 20 Edese scholen ondersteund vanuit Gemeente Ede en hebben 12 Edese scholen het themacertificaat Gezonde School op het gebied van Voeding, waarvan 8 primair onderwijsscholen en 4 voortgezet onderwijsscholen.

Verse groenten van het schoolplein? Dat kan! In het voorjaar kunnen Edese scholen weer meedoen met 'Klasse Moestuin'. Daarmee zaait, verzorgt en oogst één klas in het voorjaar eigen verse groente op school. De leerlingen tuinieren in bakken op het schoolplein, met groentesoorten die voor de zomer geoogst kunnen worden. IVN Het Groene Wiel organiseert en begeleidt het project.

Nieuwe scholen krijgen:

 • 3 moestuinbakken, inclusief grond, gereedschap en een zadenpakket. Alles van goede kwaliteit;
 • handleiding, boek en kinderboek over het tuinieren in bakken;
 • een workshop in februari, ook voor ouders en begeleiders;
 • persoonlijk advies over jullie Klasse Moestuin (max. 4 uur).

De school:

 • investeert 2 uur per week in de periode februari – juli. En in het begin nog iets meer; 
 • heeft de intentie om de Klasse Moestuin zelfstandig voort te zetten na het jaar van deelname;
 • zorgt voor voldoende begeleiding bij het schooltuinieren. Groep 7/8 kan zelfstandig tuinieren. Bij groep 1-6 is hulp van 2 à 4 ouders/begeleiders nodig die één of twee keer per maand willen helpen.

Jullie oogsten:

 • Lekkere groentes;
 • Enthousiaste leerlingen;
 • Voedseleducatie in de praktijk.

Kosten

Deelname wordt grotendeels bekostigd door gemeente Ede. De school draagt 4 klavertjes bij uit het scholenabonnement of €64 wanneer de school geen IVN scholenabonnement heeft.

Aanmelden?

U kunt zich met maximaal één groep per schoollocatie opgeven via groenewiel@ivn.nl.

Het Groene Wiel selecteert de deelnemende scholen op volgorde van aanmelding en door een intakegesprek. Tijdens dit intakegesprek worden de hierboven genoemde voorwaarden getoetst.

Hoeveel melk geeft een koe? Hoeveel eieren legt een kip? Hoe groeit een aardappel? Via Leren bij de boer leren uw leerlingen het van de boer zelf, op de boerderij. De twaalf educatieboeren in de Foodvalley geven lessen aan alle groepen van de basisschool. Per bezoek kunnen ze een groep van maximaal 25 kinderen ontvangen. Gemeente Ede draagt bij aan de kosten voor een bezoek. Leerkrachten kunnen hun groep aanmelden via de digitale NME gids of via de website Lerenbijdeboer.nl.

Basisscholen in de gemeente Ede kunnen maximaal 10.000 euro subsidie aanvragen voor het groener maken van hun schoolplein. Een groen schoolplein is leerzaam, aantrekkelijk en avontuurlijk voor kinderen. Lees er meer over op onze pagina over biodiversiteit. 

Wilt u een groener schoolplein waar kinderen kunnen leren over voedsel? Denk dan eens aan een Voedselbosje. Dat is een biodivers bosje van 30 vierkante meter met ruim 20 soorten planten, struiken en bomen. Alle soorten zijn vast. Dat wil zeggen dat ze er het hele jaar staan of in de winter afsterven en in het voorjaar weer uitlopen. Van amandel tot braam en van citroenmelisse tot colakruid: de verschillende soorten in het Voedselbosje zijn deels of helemaal eetbaar. Als u een Voedselbosje aanlegt op het schoolplein, krijgt u er een educatiepakket en ontdeklessen bij. Interesse? Lees meer over de voedselbosjes op de website van IVN en geef uw interesse door.

Er zijn een aantal financiële regelingen waar scholen een beroep op kunnen doen om een gezondere leefstijl te stimuleren.  

Subsidie programma Food

De subsidie van het programma Food is bedoeld voor het ontwikkelen van activiteiten waarmee u een doorlopend leerprogramma over gezonde voeding aanbiedt in het primair- of voorgezet onderwijs. De subsidie is bedoeld voor initiatieven die bijdragen aan de doelstellingen van de opgave Food van gemeente Ede.

De voorwaarden voor de subsidie zijn:

 • Het initiatief draag duidelijk bij aan het ontwikkelen/aanbieden van een doorlopend leerprogramma voedselonderwijs.
 • Het initiatief bevat een visie op de borging voor de lange termijn in het onderwijs.
 • Het initiatief heeft aantoonbaar toegevoegde waarde op al bestaande initiatieven.
 • Het initiatief werkt samen met andere partijen uit de Edese samenleving.
 • Het initiatief betrekt ouders bij de ontwikkeling en/of uitvoering.
 • Het initiatief maakt gebruik van al aanwezige kennis op het gebied van voedselonderwijs.
 • Het initiatief draagt bij aan de uitstraling van Ede als foodstad door het initiatief zichtbaar te maken.

U kunt maximaal €15.000 per kalenderjaar aanvragen. U kunt de subsidie aanvragen via het algemene aanvraagformulier

Stimuleringsbijdrage Lekker naar Buiten

Alle scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs én kinderopvanglocaties kunnen een bijdrage aanvragen voor drie activiteiten:

 • Moestuinieren
 • Koken
 • Excursie of gastles op het gebied van voeding

Met deze tegemoetkoming stimuleert het programma Jong Leren Eten (JLE) scholen en kinderopvang om kinderen en jongeren kennis te laten maken met gezonde voeding. Kijk voor meer informatie op de website Jonglereneten.nl.

Wilt u aan de slag met gezonde voeding op uw school, maar weet u nog niet goed hoe? Heeft u vragen over subsidies? Of wilt u aansluiten bij een leernetwerk? We denken graag met u mee. Mail naar voedselonderwijs@ede.nl.