Onderwijs & Food

In Ede willen we dat alle jongeren gezonde voeding kunnen krijgen. Maar ook dat ze zelf ervaren wat gezonde voeding is. Kinderen die gezond eten, zitten beter in hun vel en kunnen zich daardoor beter ontwikkelen. Daarom zetten we vol in op voedselonderwijs. Op deze pagina leest u op welke manieren we uw school hierin kunnen ondersteunen.

We bieden advies en ondersteuning aan primair en voortgezet onderwijs voor een gezonder voedselaanbod op school. Denk bij het primair onderwijs aan het organiseren van activiteiten en informatieavonden, het geven van gastlessen en het creëren van draagvlak. Maar ook aan gezonde 10-uurtjes, water drinken en het traktatiebeleid. Bij het voortgezet onderwijs kan dit gaan over een gezonde schoolkantine of een watertappunt. De Gezonde School-coördinator en de Gezonde School-adviseur helpen u graag.

We ondersteunen al meer dan 20 Edese scholen. 11 Edese scholen hebben inmiddels het themacertificaat Gezonde School op het gebied van voeding.

Ondersteuning Gezonde School-coördinator

Veel scholen willen meer doen met voedselonderwijs. Maar door tijdgebrek lukt dit vaak niet. Of scholen hebben moeite om voedselonderwijs beter te integreren in hun bestaande lesprogramma. Onze Gezonde School-coördinator helpt hierbij. De coördinator biedt scholen gratis ondersteuning bij het opzetten en integreren van activiteiten over voedselonderwijs.

 • De coördinator ondersteunt uw school maximaal zes uur per week.
 • Bijvoorbeeld door acitiviteiten te organiseren en leerlingen te begeleiden tijdens een activiteit. Maar ook door subsidies aan te vragen, een werkgroep voedselonderwijs te begeleiden of andere taken aan te pakken.
 • U bepaalt zelf welke stappen u wilt maken en in welk tempo.
 • De coördinator ondersteunt op basis van de behoeften van de school.
 • De coördinator werkt voor én op de school. De adviseur niet.

Benieuwd wat de Gezonde School-coördinator voor uw school kan betekenen? Neem dan contact op door te mailen naar voedselonderwijs@ede.nl.

Ondersteuning Gezonde School-adviseur

De Gezonde School-adviseur van de GGD adviseert en ondersteunt scholen in het toewerken naar structurele voedseleducatie en/of voedselbeleid op school. De Gezonde School-adviseur trekt hierin samen op met de Gezonde School-coördinator. Daarnaast adviseert en begeleidt de adviseur scholen die gebruik maken van het ondersteuningsaanbod van de Gezonde School. Meer informatie hierover leest u onder het kopje 'Financiële regelingen'.

Heeft u vragen over de Gezonde School-adviseur? Neem dan contact op door te mailen naar onze Gezonde School-adviseur Rosa Grosscurt rosa.grosscurt@vggm.nl.

Verse groenten van het schoolplein? Dat kan! In het voorjaar kunnen Edese scholen weer meedoen met 'Klasse Moestuin'. Leerlingen zaaien zelf de zaadjes in, onderhouden de moestuinbakken en oogsten voor de zomervakantie de verse groente op school. De moestuinbakken zijn makkelijk te onderhouden en alle benodigde materialen leveren we mee. IVN Het Groene Wiel organiseert en begeleidt het project.

Nieuwe scholen ontvangen:

 • 3 moestuinbakken, inclusief grond, gereedschap en een zadenpakket. Alles van goede kwaliteit;
 • handleiding, boek en kinderboek over het tuinieren in bakken;
 • persoonlijk advies over jullie Klasse Moestuin (max. 4 uur);
 • een gastles over moestuinieren in deelnemende klassen;
 • naar wens een koppeling met een moestuincoach die het project met de leerlingen op school kan begeleiden.

De school:

 • investeert 1 tot 2 uur per week in de periode februari – juli;
 • heeft de intentie om de Klasse Moestuin zelfstandig voort te zetten na het jaar van deelname;
 • zorgt voor voldoende begeleiding bij het schooltuinieren. Bij groep 1-6 is hulp van 2 ouders/begeleiders nodig die één of twee keer per maand willen helpen.

Jullie oogsten:

 • Lekkere groentes;
 • Enthousiaste leerlingen;
 • Voedseleducatie in de praktijk.

Kosten

Deelname wordt grotendeels bekostigd door gemeente Ede. De school draagt 4 klavertjes bij uit het scholenabonnement of € 64 wanneer de school geen IVN scholenabonnement heeft.

Aanmelden?

U kunt zich met maximaal één groep per schoollocatie opgeven via groenewiel@ivn.nl. Het Groene Wiel selecteert de deelnemende scholen op volgorde van aanmelding en door een intakegesprek.

Moestuincoach

Een moestuincoach kan bij u op school helpen door moestuinlessen te geven. Ook kan de coach gastlessen verzorgen of advies geven of helpen bij de moestuin. Bianca Meijer is moestuincoach in Ede.

Adviestraject 'Groene handjes'

Ook kunt u gratis gebruik maken van een adviestraject 'Groene Handjes'. Dit adviestraject gaat over vergroening van het schoolplein of voor schoolmoestuinieren. Lees hier meer over op de website van Jong leren eten.

Hoeveel melk geeft een koe? Hoeveel eieren legt een kip? Hoe groeit een aardappel? Via Leren bij de boer leren uw leerlingen het van de boer zelf, op de boerderij. De twaalf educatieboeren in de Foodvalley geven lessen aan alle groepen van de basisschool. Per bezoek kunnen ze een groep van maximaal 25 kinderen ontvangen. Gemeente Ede draagt bij aan de kosten voor een bezoek. Leerkrachten kunnen hun groep aanmelden via de digitale NME gids of via de website Lerenbijdeboer.nl.

Basisscholen in de gemeente Ede kunnen maximaal 10.000 euro subsidie aanvragen voor het groener maken van hun schoolplein. Een groen schoolplein is leerzaam, aantrekkelijk en avontuurlijk voor kinderen. Lees er meer over op onze pagina over biodiversiteit

Wilt u een groener schoolplein waar kinderen kunnen leren over voedsel? Denk dan eens aan een Voedselbosje. Dat is een biodivers bosje van 30 vierkante meter met ruim 30 soorten planten, struiken en bomen. Alle soorten zijn vast. Dat wil zeggen dat ze er het hele jaar staan of in de winter afsterven en in het voorjaar weer uitlopen. Van amandel tot braam en van citroenmelisse tot colakruid: de verschillende soorten in het Voedselbosje zijn gedeeltelijk of helemaal eetbaar. Als u een Voedselbosje aanlegt op het schoolplein, krijgt u er een educatiepakket en ontdeklessen bij. Interesse? Lees meer over de voedselbosjes op de website van IVN en geef uw interesse door.

Gezonde voeding en een gezonde voedselomgeving is een belangrijk thema binnen de regio Foodvalley. Daarom is een regionale menukaart gemaakt voor basisscholen die aandacht willen besteden aan voedseleducatie. De menukaart biedt een overzicht van wat er landelijk en in de regio is te vinden over voedseleducatie en subsidieregelingen. Maar ook bij welke contactpersonen u in de regio terecht kunt bij vragen.

Er zijn een aantal financiële regelingen waar scholen een beroep op kunnen doen om een gezondere leefstijl te stimuleren.  

Subsidie programma Food

De subsidie van het programma Food is bedoeld voor het ontwikkelen van activiteiten waarmee u een doorlopende leerlijn over gezonde voeding aanbiedt in het primair-, voortgezet-, of middelbaar onderwijs. De subsidie is bedoeld voor initiatieven die bijdragen aan de doelstellingen van de opgave Food van gemeente Ede. Hierbij is het belangrijk dat het initiatief een visie op de borging voor de lange termijn in het onderwijs meeneemt. De voorwaarden kunt u lezen in de Subsidieregeling Food Ede.

U kunt maximaal € 15.000 per kalenderjaar aanvragen. U kunt de subsidie aanvragen via het algemene aanvraagformulier. De subsidie 'Food' staat onder 'Overig'.

Stimuleringsbijdrage Lekker naar Buiten

Alle scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs én kinderopvanglocaties kunnen een bijdrage aanvragen voor drie activiteiten:

 • Moestuinieren
 • Koken
 • Excursie of gastles op het gebied van voeding

Met deze tegemoetkoming van € 2000 per school stimuleert het programma Jong Leren Eten (JLE) scholen en kinderopvang om kinderen en jongeren kennis te laten maken met gezonde voeding. Kijk voor meer informatie op de website Jonglereneten.nl.

Ondersteuningsaanbod Gezonde School

Alle scholen in het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs kunnen zich jaarlijks in maart inschrijven voor het ondersteuningsaanbod Gezonde School. Dit bestaat uit een bedrag van € 3000 per school. Aanvragen kan via de website Mijngezondeschool.nl. Met het ondersteuningsaanbod en de Gezonde School-aanpak maakt uw school een vliegende start met een gezondheidsthema. 

Het ondersteuningsaanbod Gezonde School helpt uw schoollocatie bij het werken aan het vanzelfsprekend maken van een gezonde leefstijl op school. Het aanbod bestaat uit advies, scholing, een geldbedrag en een aanpak gebaseerd op inzichten uit wetenschap en praktijk. Meer informatie kunt u vinden op de website van Mijn gezonde school.

Scholen kunnen financiële middelen voor schoolmaaltijden aanvragen. Het doel van dit programma is dat zoveel mogelijk leerlingen met een volle buik in de klas zitten. Hierdoor kunnen ze vol energie de lessen volgen. Het Programma Schoolmaaltijden loopt tot eind 2023. Het programma is voor scholen waar meer dan 30% van de kinderen uit een huishouden met een laag inkomen komt. Iedere school die geld aanvraagt, wordt hierop beoordeeld.

Scholen hebben vervolgens twee keuzes. Of ze bieden eten op school aan. Of ze verstrekken een boodschappenkaart aan ouders/verzorgers. Op de website van Schoolmaaltijden leest u meer informatie over het Programma Schoolmaaltijden.

Sinds 29 maart startte vanuit het Rijk het 'Programma Schoolmaaltijden'. Het programma is een initiatief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het wordt uitgevoerd in samenwerking met het Jeugdeducatiefonds en het Rode Kruis.