Onderwijs & Food

In Ede willen we dat jongeren zelf ervaren wat gezonde voeding is. Daarom zetten we als gemeente vol in op voedselonderwijs op basisscholen.

Steeds meer Edese scholen zijn Gezonde School. In Ede vinden we het heel belangrijk dat kinderen in Ede gezonde voeding krijgen. Kinderen die gezond eten, zitten beter in hun vel en kunnen zich daardoor beter ontwikkelen. Efficiënte voeding is ook goed voor de ontwikkeling van de hersenen. Kinderen kunnen daardoor uiteindelijk beter leren. Daarom werkt gemeente Ede samen met twee voedingscoaches om basisscholen te ondersteunen met het gezonder maken van hun school. Inmiddels werken al tien Edese basisscholen samen met de coaches. Zij doen dat in hun eigen tempo en passend bij de school.

Veel basisscholen in Ede kiezen zelf voor een bewuste omgang met voeding. Ze hebben een moestuin of een gezond traktatiebeleid. Andere scholen zijn nog geen initiatieven gestart. Met steun van de gemeente helpen twee voedingscoaches basisscholen om bestaande initiatieven uit te breiden. Of ze ondersteunen de scholen bij het maken van een goede start. Dat begint met het creëren van draagvlak, bijvoorbeeld door ouders uit te nodigen voor een informatieavond. Scholen kunnen van elkaar leren door aan te sluiten bij het leernetwerk. Op de bijeenkomsten van het leernetwerk lichten directeuren en leerkrachten hun concrete voorbeelden toe en doen ze nieuwe ideeën op.

Verse groenten van het schoolplein? Dat kan! Vanaf het voorjaar van 2022 kunnen Edese scholen weer meedoen met 'Klasse Moestuin'. Dan zaait, verzorgt en oogst één klas in het voorjaar met plezier hun eigen verse groente op school. De leerlingen tuinieren in vierkante meter bakken op het schoolplein, met groentesoorten die voor de zomer geoogst kunnen worden. IVN Het Groene Wiel organiseert en begeleidt het project.

Nieuwe scholen krijgen:

 • 3 moestuinbakken, inclusief grond, gereedschap en zadenpakket, alles van goede kwaliteit.
 • handleiding, boek en kinderboek over het tuinieren in bakken.
 • een workshop in februari 2022, ook voor ouders en begeleiders.
 • persoonlijk advies over jullie klasse moestuin (max. 4 uur).

De school:

 • investeert 2 uur per week in de periode februari – juli 2022, in het begin wat meer.
 • heeft de intentie om de Klasse Moestuin zelfstandig voort te zetten na 2022.
 • zorgt voor voldoende begeleiding bij het schooltuinieren. Groep 7/8 kan zelfstandig tuinieren. Bij groep 1-6 is hulp van 2 à 4 ouders/begeleiders die één of twee keer per maand willen helpen gewenst.

Jullie oogsten:

 • Lof en lekkere groentes
 • Enthousiaste leerlingen.
 • Voedseleducatie in de praktijk

Kosten
Deelname wordt grotendeels bekostigd door gemeente Ede. De school draagt 4 klavertjes bij uit het scholenabonnement.

Aanmelden?
U kunt zich met maximaal één groep opgeven via www.groenewiel.nl. U vindt Klasse Moestuin onder Projecten.

Het Groene Wiel selecteert de deelnemende scholen op volgorde van aanmelding en via een intakegesprek rond de hierboven genoemde voorwaarden.

Hoeveel melk geeft een koe? Hoeveel eieren legt een kip? Hoe groeit een aardappel? Via Leren bij de boer leren uw leerlingen het van de boer zelf, op de boerderij. De twaalf educatieboeren in de Foodvalley geven lessen aan alle groepen van de basisschool. Per bezoek kunnen ze een groep van maximaal 25 kinderen ontvangen. Gemeente Ede draagt bij aan de kosten voor een bezoek. Leerkrachten kunnen hun groep aanmelden via de digitale NME gids of via de website lerenbijdeboer.nl.

Basisscholen in de gemeente Ede kunnen maximaal 10.000 euro subsidie aanvragen voor het groener maken van hun schoolplein. Een groen schoolplein is leerzaam, aantrekkelijk en avontuurlijk voor kinderen. Lees er hier meer over.

Wilt u een groener schoolplein waar kinderen kunnen leren over voedsel? Denk dan eens aan een Voedselbosje! Een biodivers bosje van 30 vierkante meter en met ruim 20 soorten planten, struiken en bomen. Alle soorten zijn vast, dat wil zeggen dat ze het hele jaar staan of in de winter afsterven en in het voorjaar weer uitlopen. Van amandel tot braam en van citroenmelisse tot colakruid: de verschillende soorten in het Voedselbosje zijn deels of helemaal eetbaar. Als u een voedselbosje aanlegt op het schoolplein, krijgt u er een educatiepakket en ontdek-lessen bij. Gemeente Ede en IVN Het Groene Wiel maken komende twee jaar enkele voedselbosjes mogelijk bij scholen in Ede. Interesse? Houd dan begin komend schooljaar de berichtgeving van IVN Het Groene Wiel hierover in de gaten! Of lees hier alvast meer en geef u interesse door via deze link.

Als school kunt u een subsidie aanvragen van het programma Food van gemeente Ede. Deze subsidie
is bedoeld voor het ontwikkelen van activiteiten die bijdragen aan en/of het aanbieden van een doorlopende
leerlijn voedseleducatie in het Primair Onderwijs of het Voortgezet Onderwijs. De subsidie is
bedoeld voor initiatieven die bijdragen aan de doelstellingen van de opgave Food van gemeente Ede.

De voorwaarden voor de subsidie zijn:

 • Het initiatief toont duidelijk aan hoe het bijdraagt aan het ontwikkelen/aanbieden van een doorlopende leerlijn voedseleducatie.
 • Het initiatief bevat een visie op de borging voor de lange termijn in het onderwijs.
 • Het initiatief heeft aantoonbaar toegevoegde waarde op reeds bestaande initiatieven.
 • Het initiatief werkt samen met andere partijen uit de Edese samenleving.
 • Het initiatief betrekt ouders bij de ontwikkeling en/of uitvoering.
 • Het initiatief maakt gebruik van reeds aanwezige kennis op het gebied van voedselonderwijs.
 • Het initiatief draagt bij aan versterking van de uitstraling van Ede als foodstad door het zichtbaar laten zien, delen van en communiceren over het initiatief.

De totale subsidie bedraagt per categorie activiteiten maximaal €15.000 per aanvraag per kalenderjaar. U kunt de subsidie aanvragen via het algemene aanvraagformulier. 

Als basisscholen in de gemeente Ede kunt u gebruik maken van de natuur- en milieueducatieve activiteiten en lesmaterialen van IVN het Groene Wiel. Gemeente Ede maakt dit mogelijk. Scholen betalen een eigen bijdrage via een abonnement of via losse aanvragen. Meer informatie en aanvragen doet u op de website van IVN het Groene Wiel

Wilt u (verder) aan de slag met het voedsel op uw basisschool, bijvoorbeeld met een schoolmoestuin? Heeft u vragen over subsidies? Of wilt u aansluiten bij het leernetwerk? We denken graag met u mee. Mogelijk kunnen de voedselcoaches iets voor u betekenen. Mail naar info@ede.nl met als onderwerp ‘voedselonderwijs’.

Wilt u weten wat andere scholen bij u in de buurt doen? Op EetbaarEde.nl staat een kaartje welke basisscholen al een ‘klasse moestuin’ hebben.