Omgevingsvisie: een terugblik

De Omgevingsvisie voor gemeente Ede (pdf, 11 MB) is er. Op weg naar deze Omgevingsvisie hebben we een flink aantal stappen genomen. We hebben met inwoners samen nagedacht over de toekomst van gemeente Ede tijdens verschillende (online) bijeenkomsten. Ook hebben we een aantal peilingen gehouden. Kijk alle stappen die we hebben doorlopen terug in het Participatieverslag. Bekijk ook het Omgevingseffectrapport (OER). 

Bekijk het Omgevingseffectrapport (OER)

Onderzoeksbureau Anthea heeft een zogeheten Omgevingseffectrapport (OER) opgesteld. Deze rapportage laat zien wat de effecten zijn van de plannen die we in de Omgevingsvisie hebben opgesteld. De Omgevingsvisie is positief tot zeer positief beoordeeld. De forse inzet op woningbouw, het realiseren van een gezonde en beweegvriendelijke leefomgeving en de inzet op de energietransitie zijn belangrijke redenen voor deze positieve beoordeling. U kunt de OER zelf lezen. Lees ook het advies van de landelijke Commissie voor de m.e.r. (milieueffectrapportage) over de OER. Ook de reactie van het college kunt u hier nalezen.

Participatie en zienswijzen

In het participatieverslag (pdf, 405 KB) beschrijven we hoe burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere bestuursorganen bij de voorbereiding van de Omgevingsvisie betrokken zijn. Ook gaan we in op de resultaten van de participatie en hoe we participatie hebben vormgegeven.

In december en januari 2022 heeft de ontwerp-Omgevingsvisie ter inzage gelegen. Op dit ontwerp zijn 18 reacties (“zienswijzen”) binnengekomen. In de nota van Zienswijzen leest u een samenvatting van elke zienswijze en een gemeentelijke reactie.

  • Woensdag 20 januari 2021 was de eerste van vier online bijeenkomsten over de Omgevingsvisie. Hierin vertelden we meer over de achtergronden van de Omgevingsvisie. Ook toonden we de resultaten van een online peiling. Bekijk de Online uitzending terug
  • Woensdag 3 februari 2021 was de tweede online bijeenkomst over de Omgevingsvisie. Hierin toonden we onder meer de drie toekomstverkenningen. Bekijk de Online uitzending terug
  • Op 21 juni 2021 was er een informatieavond over de hoofdpunten (leidende principes) van de Omgevingsvisie. Bekijk de Online uitzending terug.
  • Op 20 september was er een online uitzending over concept-Omgevingsvisie. Bekijk de Online uitzending terug.