Onderzoek

 • We zijn altijd benieuwd naar uw mening. Daarom doen wij ieder jaar op allerlei terreinen onderzoek.
 • De onderzoeken kunnen gaan over leefbaarheid en veiligheid maar ook over onze dienstverlening.
 • De uitkomsten van de onderzoeken helpen ons, om ons beleid af te stemmen op de wensen en behoeften van onze inwoners, ondernemers en bezoekers.
 • De resultaten van de onderzoeken verwerken we altijd anoniem. Deze zijn niet terug te leiden tot individuele personen. In onze rapporten doen we alleen uitspraken over groepen inwoners, bijvoorbeeld jongeren, of ouderen, of inwoners van verschillende wijken.
 • Wilt u meer weten over de onderzoeken die wij hebben uitgevoerd of bent u op zoek naar een specifiek onderzoekrapport?
 • Stuur dan een e-mail naar info@ede.nl o.v.v. onderzoeksresultaten.

In de afgelopen jaren zijn onder andere de volgende onderzoeken en monitors uitgevoerd:

 • Inwonerspanel Wonen in Ede (2018)
 • Enquête webshop Ede doet mee! (2018)
 • Agrofood Monitor (2017)
 • Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2017
 • Inwonerspanel Beeldkwaliteitsplan Ede-Centrum (2017)
 • Peiling jongerenparticipatie (2017)
 • Kerncijfers (jaarlijks)
 • Inwoners aan het woord 2016
 • Actualisatie Kennisfundament Woonvisie 2016
 • Enquête Afvalproef Buitengebied (2016)
 • Leefbaarheidsmonitor Ede (2015)

Naast deze onderzoeken en monitors hebben wij ook online dashboards, zoals het dashboard sociale monitor en het dashboard duurzame energie monitor.

Het Inwonerspanel bestaat uit zo’n 1.500 inwoners van de gemeente Ede. Vier keer per jaar ontvangen zij een vragenlijst over een actueel onderwerp. De afgelopen jaren is het panel onder andere gevraagd haar mening te geven over de onderwerpen wonen, duurzaamheid, Ede-Centrum en parkeren.