Veiligheid

U woont het liefst in een veilige buurt. Daarom doen wij ons best om daarvoor te zorgen. Toch kunnen er altijd onveilige situaties ontstaan. Dan is het fijn om te weten wat u moet doen.

De gemeente en politie werken samen in wijkteams aan de veiligheid in uw omgeving.

Gemeente

U neemt contact op met de gemeente als:

 • u een situatie niet helemaal vertrouwt;
 • u uw buren of iemand in de buurt verdenkt van illegale praktijken;
 • er bijtincidenten zijn met honden;
 • burenruzies uit de hand dreigen te lopen.

Bel daarvoor de Meldkamer Toezicht op telefoonnummer 0318 680 132.

Politie

U neemt contact op met de politie bij:

 • Acute situaties, zoals inbraak;
 • Geweld;
 • Vernielingen.

Is de situatie levensbedreigend of bent u getuige van een misdrijf zoals een inbraak? Bel dan 112.

Meld Misdaad Anoniem (M.) is een onafhankelijk meldpunt waar u anoniem informatie kunt geven over misdaad en criminaliteit. Bijvoorbeeld over een overval, drugslab, wietplantage mishandeling of brandstichting. Zo werkt u mee aan de veiligheid in uw eigen omgeving.

M. is onafhankelijk en staat los van de politie. Ze zijn zowel telefonisch als online, in een beveiligde omgeving, bereikbaar. Voor een telefonische melding belt u via telefoonnumer 0800 7000. Wanneer u belt, is uw telefoonnummer niet zichtbaar en ze nemen het gesprek niet op. Ook noteren ze niet uw naam, adres of andere persoonlijke gegevens. Meldt u online, dan wordt uw meldformulier versleuteld naar M. verstuurd. Bovendien worden alle gegevens die naar u kunnen leiden uit de melding gehaald.

De term ‘ondermijning’ wordt vaak gebruikt, maar is moeilijk in één zin samen te vatten. Het is een containerbegrip geworden en veel verschillende vormen van (georganiseerde) criminaliteit vallen eronder. Bij ondermijning wordt de ‘onderwereld’ met de ‘bovenwereld’ verweven en hebben de criminele activiteiten een ondermijnend effect op onze samenleving. Burgers kunnen hierdoor hun vertrouwen in de samenleving en de daarbij horende instituties verliezen.

De gemeente Ede werkt met een groot aantal partners aan het programma Samen Weerbaar om ondermijning aan te pakken. In dit programma werken we samen met het Openbaar Ministerie, de Veiligheidsregio, het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC), de Belastingdienst en Politie Gelderland-Midden.

Lokale ramp of crisis:

 • Volg deze website.
 • Volg het Twitter- en Facebook account van de gemeente Ede.

Informatie over voorbereiding op nationale ramp of crisis:

In Ede hebben we vuurwerkvrijezones. Tussen 18:00 uur op oudjaarsdag en 02:00 uur op nieuwjaarsdag mag u hier geen vuurwerk afsteken. U mag hier wel fopvuurwerk zoals sterretjes en knaltouwtjes gebruiken. Buiten de genoemde tijden is het afsteken van vuurwerk sowieso verboden. De volgende locaties zijn een vuurwerkvrije zone:

 • Ziekenhuis Gelderse Vallei (Willy Brandtlaan 10, Ede);
 • Hospice De Olijftak (Stichting Bethanië) (Platteelhof 3, Ede);
 • Hospice Bennekom (Barones van Lyndenlaan 1a, Bennekom);
 • Zorginstelling de Herbergier Ede (Diamantstraat 7, Ede);
 • Kinderboerderij De Proosdij (Proosdijweg 41, Ede);
 • Kinderboerderij De Oude Hofstede (Bovenbuurtweg 35, Ede);
 • Dierenpension de Walberg (Seringstraat 20);
 • De fiets- en voetgangerstunnel met de aangrenzende openbare ruimten op het Somapad onder het spoor;
 • Het station Ede-Wageningen met de daar aanwezige voetgangerstunnel inclusief de Albertstunnel bij de Klinkenbergerweg;
 • De fietstunnel onder de N224 met de aangrenzende openbare ruimten tussen de Otterloseweg en de Bospoort;
 • De fiets- en voetgangerstunnel met de aangrenzende openbare ruimten onder de N224 bij winkelcentrum Parkweide.
 • De Keetmolen (Stationsweg 118, Ede).

Overlast

Vuurwerkvrije zones zijn gebieden rond het ziekenhuis, hospices en kinderboerderijen. Voor zieke mensen is vuurwerk niet altijd prettig. Zij kunnen het als overlast ervaren. Ook dieren zijn vaak bang voor vuurwerk.

Ook in tunnels voor fietsers en voetgangers is het afsteken van vuurwerk niet toegestaan. Dit zorgt voor extra overlast voor buurtbewoners. Ook kan het tot gehoorschade leiden bij gebruikers van de tunnel.