Veiligheid

U woont het liefst in een veilige buurt. Daarom doen wij ons best om daarvoor te zorgen. Toch kunnen er altijd onveilige situaties ontstaan. Dan is het fijn om te weten wat u moet doen.

De gemeente en politie werken samen in wijkteams aan de veiligheid in uw omgeving.

Gemeente

U neemt contact op met de gemeente als:

 • u een situatie niet helemaal vertrouwt;
 • u uw buren of iemand in de buurt verdenkt van illegale praktijken;
 • er bijtincidenten zijn met honden;
 • burenruzies uit de hand dreigen te lopen.

Bel daarvoor de Meldkamer Toezicht op telefoonnummer 0318 680 132.

Politie

U neemt contact op met de politie bij:

 • Acute situaties, zoals inbraak;
 • Geweld;
 • Vernielingen.

Is de situatie levensbedreigend of bent u getuige van een misdrijf zoals een inbraak? Bel dan 112.

Meld Misdaad Anoniem (M.) is een onafhankelijk meldpunt waar u anoniem informatie kunt geven over misdaad en criminaliteit. Bijvoorbeeld over een overval, drugslab, wietplantage mishandeling of brandstichting. Zo werkt u mee aan de veiligheid in uw eigen omgeving.

M. is onafhankelijk en staat los van de politie. Ze zijn zowel telefonisch als online, in een beveiligde omgeving, bereikbaar. Voor een telefonische melding belt u via telefoonnumer 0800 7000. Wanneer u belt, is uw telefoonnummer niet zichtbaar en ze nemen het gesprek niet op. Ook noteren ze niet uw naam, adres of andere persoonlijke gegevens. Meldt u online, dan wordt uw meldformulier versleuteld naar M. verstuurd. Bovendien worden alle gegevens die naar u kunnen leiden uit de melding gehaald.

Lokale ramp of crisis:

 • Volg deze website.
 • Volg het Twitter- en Facebook account van de gemeente Ede.

Informatie over voorbereiding op nationale ramp of crisis:

In gemeente Ede hangen op verschillende plekken camera’s van de gemeente. De camera’s worden ingezet om de openbare orde en veiligheid te bewaren of om spullen te bewaken. 

Privacy

Privacy speelt een belangrijke rol bij cameratoezicht. Camerabeelden worden maximaal 28 dagen bewaard. Tenzij de beelden nodig zijn bij de opsporing van een strafbaar feit. Ook met de plaatsing van camera’s wordt rekening gehouden met de privacy. Ramen, deuren en tuinen zijn niet zichtbaar op camerabeelden.

Locaties en meer informatie

De locaties waar de camera’s hangen, staan beschreven in een officiële bekendmaking. Meer informatie over het besluit en de locaties leest u in de bekendmaking.

Ondermijning bestaat uit veel verschillende vormen van criminaliteit. Bij ondermijning vervagen grenzen tussen criminelen (de ‘onderwereld’) en de maatschappij (de ‘bovenwereld’). Criminelen maken gebruik van mensen om hun activiteiten te kunnen uitvoeren. Denk aan het starten van een drugslab in iemands leegstaande schuur. Kijk op de website van de politie voor meer informatie over ondermijning.

Voorbeelden ondermijning

Ondermijning gebeurt op veel manieren. U kunt denken aan:

 • Drugsproductie- en handel. Criminelen maken gebruik van locaties van particulieren of ondernemers voor hun hennepteelt of xtc-laboratorium.
 • Witwassen van geld. Het doel is om illegaal geld uit te kunnen geven of te kunnen investeren, zonder dat ontdekt wordt dat het illegaal is.
 • Mensenhandel. Het onder dwang werven, vervoeren, opnemen of huisvesten van een persoon, met als doel uitbuiting.
 • Milieucriminaliteit. Overtredingen van de milieuwet kunnen onze bodem- en waterkwaliteit bedreigen. Dat kan gevolgen hebben voor de volksgezondheid.
 • Zorgfraude. Bijvoorbeeld zorgvragers die van criminele zorgbureaus niet de zorg krijgen waar zij recht op hebben.

Ondermijning herkennen en melden

Ziet u een verdachte situatie in uw buurt, of voelt u dat er iets niet klopt? Bel dan de politie op 0900 - 8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800 - 7000. Bel in noodsituaties altijd 112.

Dit zijn signalen waar u op kunt letten:

 • Criminelen willen vaak contant betalen.
 • Criminelen vertellen vaak niet wie ze zijn.
 • Criminelen willen vaak buiten werktijden afspraken maken.
 • Bepaalde geuren die kunnen wijzen op een drugslab of hennepkwekerij.

Samenwerking met partners

We werken met een groot aantal partners om ondermijning aan te pakken. We organiseren preventieve acties en voorlichtingsavonden. Dit doen we samen met interne en externe partners zoals Omgevingsdienst de Vallei, het Openbaar Ministerie, de Veiligheidsregio, het Regionaal Informatie en Expertise Centrum, de Belastingdienst en Politie Gelderland-Midden.