Veiligheid

U woont het liefst in een veilige buurt. Daarom doen wij ons best om daarvoor te zorgen. Toch kunnen er altijd onveilige situaties ontstaan. Dan is het fijn om te weten wat u moet doen.

Door de aanhoudende droogte is de kans op natuurbranden groot. Ook als het af en toe regent is het nog steeds erg droog. Hieronder leest u wat u kunt doen om een natuurbrand te voorkomen en wat u kunt doen als er natuurbrand is.

Wilt u weten wat het risico op natuurbrand is in uw omgeving of in de rest van Nederland? Op de website Natuurbrandrisico houdt u het zelf in de gaten.

Meer informatie over brand en brandveiligheid vindt u op de website van de brandweer.

Waar moet u op letten?

 • Veroorzaak niet per ongeluk een natuurbrand. Gooi sigaretten en glas altijd in een prullenbak of neem het mee. Denk ook aan kolen van de barbecue of opgehoopt tuinafval, dat kan gaan broeien. Parkeer uw auto (met hete katalysator) niet in hoog en droog gras.
 • In natuurgebieden mag u geen open vuur stoken. Ook vuurkorven, fakkels, wensballonnen en vuurwerk zijn niet toegestaan. Ook koken in de natuur koken met open vuur op vaste brandstoffen, zoals hout of houtskool/briketten mag niet.
 • Heeft u een ontheffing voor een stookverbod? Deze ontheffing is mogelijk niet meer geldig. Lees ook de voorwaarden van de ontheffing. Twijfelt u? Neem dan contact met ons op.
 • Wees alert op verdachte situaties en meldt die bij de eigenaar van het terrein of een hulpdienst. Help mee door foto's of filmpjes te maken en onthoud de locatie, persoonskenmerken en bijvoorbeeld een kenteken als u een situatie niet vertrouwt.
 • Houd altijd blusmiddelen bij de hand, bijvoorbeeld een blusdeken, tuinslang, brandblusser of desnoods een emmer water.
 • Houd er rekening mee dat u niet overal in de natuur goed bereik heeft met uw mobiele telefoon.
 • Neem eventueel een kaart, GPS of wandel App mee als u op stap gaat.

Wat kunt u doen als er een natuurbrand is?

 • Wacht hulp niet af. Vlucht zo snel en ver mogelijk weg van de brand, als het mogelijk is naar de openbare weg.
 • Loop niet voor de brand uit of in de richting waarin de brand zich verspreidt, maar haaks op de brand. Daarmee is de kans kleiner dat de brand u inhaalt.
 • Help andere mensen en kinderen om op een veilige plek te komen.
 • Bel 112 en geef de locatie van de brand zo precies mogelijk door.

Brandgevaar in uw tuin

Woont u in het buitengebied of heeft u een woning in de buurt van het bos? Dan bestaat er een kans dat u te maken krijgt met een natuurbrand in uw tuin. De brandweer geeft tips over wat u kunt doen om de kans op brand en schade zo klein mogelijk maken:

 • Leg geen brandbaar materiaal achter het raam.
 • Sproei regelmatig bij droog weer.
 • Zorg voor beplanting die niet snel brand. Bijvoorbeeld een haag van liguster of hedera.
 • Leg geen snoeiafval onder brandbare planten.
 • Voorkom dat brand kan opklimmen door lage takken te snoeien.
 • Houd dakgoten vrij van droog blad.
 • Houd het gazon kort (max. 5 cm) en ruim tuinafval op.
 • Overweeg de aanleg van een vijver voor blus- of sproeiwater.
 • Maak een natuurlijke stoplijn door brede inritten en paden op uw terrein.
 • Zorg dat uw huis goed bereikbaar is voor hulpdiensten.
 • Plaats een zichtbaar huisnummer aan de weg.

De gemeente en politie werken samen in wijkteams aan de veiligheid in uw omgeving.

Gemeente

U neemt contact op met de gemeente als:

 • u een situatie niet helemaal vertrouwt;
 • u uw buren of iemand in de buurt verdenkt van illegale praktijken;
 • er bijtincidenten zijn met honden;
 • burenruzies uit de hand dreigen te lopen.

Bel daarvoor de Meldkamer Toezicht op telefoonnummer 0318 680 132.

Politie

U neemt contact op met de politie bij:

 • Acute situaties, zoals inbraak;
 • Geweld;
 • Vernielingen.

Is de situatie levensbedreigend of bent u getuige van een misdrijf zoals een inbraak? Bel dan 112.

Meld Misdaad Anoniem (M.) is een onafhankelijk meldpunt waar u anoniem informatie kunt geven over misdaad en criminaliteit. Bijvoorbeeld over een overval, drugslab, wietplantage mishandeling of brandstichting. Zo werkt u mee aan de veiligheid in uw eigen omgeving.

M. is onafhankelijk en staat los van de politie. Ze zijn zowel telefonisch als online, in een beveiligde omgeving, bereikbaar. Voor een telefonische melding belt u via telefoonnumer 0800 7000. Wanneer u belt, is uw telefoonnummer niet zichtbaar en ze nemen het gesprek niet op. Ook noteren ze niet uw naam, adres of andere persoonlijke gegevens. Meldt u online, dan wordt uw meldformulier versleuteld naar M. verstuurd. Bovendien worden alle gegevens die naar u kunnen leiden uit de melding gehaald.

De term ‘ondermijning’ wordt vaak gebruikt, maar is moeilijk in één zin samen te vatten. Het is een containerbegrip geworden en veel verschillende vormen van (georganiseerde) criminaliteit vallen eronder. Bij ondermijning wordt de ‘onderwereld’ met de ‘bovenwereld’ verweven en hebben de criminele activiteiten een ondermijnend effect op onze samenleving. Burgers kunnen hierdoor hun vertrouwen in de samenleving en de daarbij horende instituties verliezen.

De gemeente Ede werkt met een groot aantal partners aan het programma Samen Weerbaar om ondermijning aan te pakken. In dit programma werken we samen met het Openbaar Ministerie, de Veiligheidsregio, het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC), de Belastingdienst en Politie Gelderland-Midden.

Lokale ramp of crisis:

 • Volg deze website.
 • Volg het Twitter- en Facebook account van de gemeente Ede.

Informatie over voorbereiding op nationale ramp of crisis: