Wijkteams

In uw wijk gebeurt van alles. Zijn er dingen in uw wijk waarover u verder wilt praten? Of heeft u tips of ideeën om uw buurt mooier te maken? Neem dan contact op met het wijkteam. Bel naar 14 0318 of stuur een e-mail naar info@ede.nl. Klik op de kaart om te kijken in welke wijk u woont.

Speelt er iets in uw woonomgeving dat u de gemeente wil vertellen? Heeft u een initiatief en wilt u in gesprek met de gemeente? Neem dan contact op met uw gebiedsmanager. De gebiedsmanager pakt niet alles zelf op het kan ook zijn wij u in contact brengen met iemand van het wijkteam of een ambtenaar van de gemeente. De gebiedsmanager is de voorzitter van het wijkteam. 

Als u bijvoorbeeld zwerfvuil of losse liggende stoeptegels bent tegengekomen, dan kunt u direct hier een melding maken. Is er een direct probleem met veiligheid of foutparkeren? Bel dan de gemeentelijke meldkamer op 0318-680132.

De wijkteams zijn er om u te helpen. Bijvoorbeeld als u vragen heeft over de wijk. Of als u een idee heeft om uw wijk op te knappen. Een wijkwerker ondersteunt u dan graag met advies en praktische hulp.

Een wijkteam bestaat uit een aantal wijkwerkers van verschillende organisaties. Het team is elke dag in de wijk aanwezig en heeft contact met bewoners, organisaties en verenigingen in de wijk. Zo weten de wijkwerkers wat er speelt in een wijk en kunnen ze helpen als dat nodig is.

In het wijkteam zijn verschillende organisaties aanwezig. Neem gerust contact op met de organisaties als u vragen heeft of iets wilt melden.

Gemeente Ede

 • Algemene vragen over de omgeving waarin u woont;
 • Vragen over veiligheid in uw wijk, zoals burenruzies of een verdachte situatie wilt melden (bijvoorbeeld huiselijk geweld, hennep);
 • Een leuk idee voor uw wijk delen.

Woonstede

 • Vragen over uw huurwoning.

Malkander

 • Vragen over opvoeden;
 • Een conflict met de buren oplossen;
 • Wonen op kamers;
 • Mantelzorg;
 • Vrijwilligerswerk.

Sportservice Ede

 • Sportaanbieders in uw buurt vinden;
 • Zelf een sporttoernooi in de buurt organiseren;
 • Een sportzaal huren;
 • Meer weten over sporten en bewegen.

Toezicht

Politie

 • Contact met de wijkagent zoeken
 • Inbraak doorgeven
 • Vernielingen aan uw auto doorgeven