Veiligheid

U woont het liefst in een veilige buurt. Daarom doen wij ons best om daarvoor te zorgen. Toch kunnen er altijd onveilige situaties ontstaan. Dan is het fijn om te weten wat u moet doen.

Bij bankhelpdeskfraude vervalsen oplichters het telefoonnummer dat in uw scherm verschijnt. Zo lijkt het net alsof de bank u belt. Aan de andere kant van de lijn hoort u een medewerker zeggen dat er een ‘aanval op uw rekening’ is en dat crimelenen bezig zijn om het geld ervan af te halen. Echter blijkt dit helemaal niet zo te zijn. De ‘nepbankmedewerker’ houdt een creatief verhaal op en zegt dat je je bankpas met oude én een nieuw bedachte pincode moet klaarleggen bij de deur, zodat een bankmedewerker deze komt ophalen om uw geld veilig te stellen. Of er wordt een brief opgestuurd waar u later de bankpas en de oude én nieuwe pincode in moet stoppen en moet terug sturen naar een adres. In beide gevallen gaat het hier om ‘bankhelpdeskfraude’.

Word u gebeld door uw eigen bank? Hang direct op en bel uw bank terug met het nummer dat u van uw bank hebt. Een bank vraagt namelijk nooit om de volgende gegevens of om de volgende handelingen te verrichten:

 • Pincodes te wijzigen of te noemen via de telefoon;
 • Uw bankpas op te sturen of klaar te leggen voor uw voordeur;
 • Geld over te maken;
 • Via een link direct in te loggen in Mobiel of Internet Bankieren;
 • Via een link in een e-mail of sms direct geld over te boeken.

Uw bank zal u nooit onder druk zetten om zo snel mogelijk te handelen. Een bank heeft namelijk zelf de mogelijkheid om een rekening te blokkeren als dat nodig is. Komt een leidinggevende aan de lijn? Let op, dat is ook een oplichter die in het complot zit.

Vriend-in-noodfraude, beter bekend als WhatsAppfraude/Vriend-in-noodfraude, is een vorm van fraude waarbij een dader zich voordoet als een bekende . De bekendste voorbeelden hiervan zijn appjes van een dochter of zoon. In het bericht staat dat een nieuw nummer hebben en vragen ze u om zo snel mogelijk geld over te maken. De dader vraagt het geld over te maken op een bankrekening. Je denkt ook daadwerkelijk dat de rekening van een bekende van je is. (Bijvoorbeeld je dochter of van je zoon). Maar voorkom dat je slachtoffer wordt van ‘vriend-in-nood-fraude’!

Als een bekende u via WhatsApp, of een ander sociaal platform, vraagt geld over te maken, check dan altijd of u ook echt met deze persoon contact hebt, ook al wordt er aangegeven snel te reageren! Hieronder staan enkele tips om te voorkomen dat u slachtoffer wordt van VIN-fraude:

 • Bel de bekende op, op het nummer dat je hebt van die persoon
 • Lukt het niet om telefonisch contact te leggen, ga dan uit van oplichting tot het tegendeel bewezen is
 • Maakt nooit geld over voordat je met de bekende gesproken hebt
 • Wordt er gesproken over tijdsdruk, ga dan uit van oplichting tot het tegendeel bewezen is
 • Bedrijven geven nooit een tijdslimiet van hooguit enkele uren waarbinnen een factuur betaald moet worden (dus het kan niet zo zijn dat jouw ‘bekende’ dat dan heel snel moet betalen).

Kijk voor meer informatie op politie.nl en ga naar veiligbankieren.nl en veiliginternetten.nl om nog meer tips
te lezen om VIN-fraude te voorkomen.

Phishing is een vorm van digitale oplichting. Phishing gebeurt via e-mail, WhatsApp en sms. Slachtoffers worden bijvoorbeeld naar een valse website gelokt waar ze vervolgens hun bank- of andere inloggegevens prijsgeven. Of ze maken geld over naar een fraudeur die zich voordoet als familielid, zoals gebeurt bij
VIN- fraude (Vriend-In-Nood-fraude). Maar hoe voorkom je?

Hieronder staan enkele tips om te voorkomen dat uw gegevens niet in handen van criminelen belanden:

 • Reageer nooit op e-mails of appjes met verzoeken om persoonlijke inlogcodes of pincode. Banken, creditcardmaatschappijen en bijvoorbeeld webshops vragen hier nooit om. Ontvang je zo’n e-mail? Verwijder deze dan meteen. Klik in geen geval op een link die in de e-mail staat.
 • Krijg je een betaalverzoekvan onbekenden, klik deze dan niet aan.
 • Stuur je bankpas niet op. Jouw bank zal hier nooit om vragen. Als je een nieuwe pas krijgt, vraagt de bank altijd om jouw oude pas door te knippen en weg te gooien.
 • Stuur ook nooit een kopie van je identiteitsbewijs op. Criminelen kunnen met jouw BSN-nummer aan de haal gaan om een nieuwe bankpas aan te vragen.
 • Rijbewijs gehaald? Zet hiervan liever geen foto op social media. De zichtbare persoonsgegevens op de foto van het rijbewijs kunnen worden misbruikt.
 • Geef nooit zomaar persoonlijke gegevens over de telefoon.
 • Wil je een betaalverzoek doen? Log dan in op jouw eigen bankapp of de website van jouw bank en doe daar de betaling. Geef ook aan bij de koper dat je op deze manier betaalt. Vaak zal de fraudeur dan al afhaken en geen verdere actie ondernemen.
 • Vertrouw je een linkje niet helemaal? Check de link altijd even via de website: checkjelinkje.nl. Handig toch?
 • Zorg dat wachtwoorden veilig zijn en verander ze regelmatig. Wees er zeker van dat jouw computer de laatste software- en beveiligingsupdates heeft gehad.

De gemeente en politie werken samen in wijkteams aan de veiligheid in uw omgeving.

Gemeente

U neemt contact op met de gemeente als:

 • u een situatie niet helemaal vertrouwt;
 • u uw buren of iemand in de buurt verdenkt van illegale praktijken;
 • er bijtincidenten zijn met honden;
 • burenruzies uit de hand dreigen te lopen.

Bel daarvoor de Meldkamer Toezicht op telefoonnummer 0318 680 132.

Politie

U neemt contact op met de politie bij:

 • Acute situaties, zoals inbraak;
 • Geweld;
 • Vernielingen.

Is de situatie levensbedreigend of bent u getuige van een misdrijf zoals een inbraak? Bel dan 112.

Meld Misdaad Anoniem (M.) is een onafhankelijk meldpunt waar u anoniem informatie kunt geven over misdaad en criminaliteit. Bijvoorbeeld over een overval, drugslab, wietplantage mishandeling of brandstichting. Zo werkt u mee aan de veiligheid in uw eigen omgeving.

M. is onafhankelijk en staat los van de politie. Ze zijn zowel telefonisch als online, in een beveiligde omgeving, bereikbaar. Voor een telefonische melding belt u via telefoonnumer 0800 7000. Wanneer u belt, is uw telefoonnummer niet zichtbaar en ze nemen het gesprek niet op. Ook noteren ze niet uw naam, adres of andere persoonlijke gegevens. Meldt u online, dan wordt uw meldformulier versleuteld naar M. verstuurd. Bovendien worden alle gegevens die naar u kunnen leiden uit de melding gehaald.

De term ‘ondermijning’ wordt vaak gebruikt, maar is moeilijk in één zin samen te vatten. Het is een containerbegrip geworden en veel verschillende vormen van (georganiseerde) criminaliteit vallen er onder. Bij ondermijning wordt de ‘onderwereld’ met de ‘bovenwereld’ verweven en hebben de criminele activiteiten een ondermijnend effect op onze samenleving. Burgers kunnen hierdoor hun vertrouwen in de samenleving en de daarbij horende instituties verliezen.

De gemeente Ede werkt met een groot aantal partners aan het programma Samen Weerbaar om ondermijning aan te pakken. In dit programma werken we samen met het Openbaar Ministerie, de Veiligheidsregio, het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC), de Belastingdienst en Politie Gelderland-Midden.

Lokale ramp of crisis:

 • Volg deze website.
 • Volg het Twitter- en Facebook account van de gemeente Ede.

Informatie over voorbereiding op nationale ramp of crisis: